Nájdených záznamov: 25  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0001169 250q^"

Pamiatky, štátnici, rody, kľúčové slová

 1. Inéapsis, chórový závěr
  PopisNejčastěji v románské architektuře název pro kněžiště nebo jeho závěr, půlválcový útvar (případně podkovového půdorysu) uvnitř klenutý čtvrtkulovou konchou, zevně vystupující z těla chrámové stavby a krytý půlkuželovou stříškou.
 2. PopisOblouk nesený svislými podpěrami (sloupy nebo pilíři). Řady arkád se užívá v arkádových soustavách (arkaturách), loggiích apod. Mezilodní arkády oddělují od sebe lodi vícelodního kostela. Slepá (lichá) arkáda, na polosloupech nebo pilastrech přisazená ke zdi, pouze člení zeď, aniž ji otvírá.
 3. PopisPůvodně antická veřejná civilní stavba, u nás od předrománské doby základní prostorový chrámový typ, skládající se z lichého počtu lodí (oddělených sloupy nebo pilíři s arkádami), z nichž střední je vyšší a osvětlena přímo tzv. bazilikálními okny nad pultovými střechami bočních lodí. K ní může přiléhat příčná loď - transept a na východě v románské době apsida nebo později presbyterium a při něm nebo v průčelí zpravidla dvě věže.
 4. Inévazba
  PopisZpůsoby, jakými jsou na sebe kladeny a vzájemně vázány cihly ve zdivu, aby se zvýšila jeho pevnost, někdy i výsledný dekorativní účin. cihly kladené po délce, které se značí v líci zdiva celou délkou, se jmenují běhouny a vytvářejí lehkou běhounovou vazbu, cihly položené na šířku, zpevňující zdivo, jsou vazáky a tvoří těžkou vazbu vazákovou. Zpravidla se vazby mísí, aby bylo zdivo provázáno.
 5. PopisNadokenní, trojúhelníkový štít ve formě stříšky.
 6. Inéstriatura
  PopisSvislé žlábkování dříku sloupu nebo pilastru. Žlábky (kanelury) různé hloubky se stýkají buď v hraně (v řádu dórském), nebo jsou oddělovány pravidelnými mezerami, stezkami (v řádu iónském. V korintském řádu jsou zdola vyplňovány hůlkami, píšťalami.
 7. Inébřevnoví
  PopisVodorovná část (překlad) článkové architektury nesená svislými podporami (např. sloup, pilíř, pilastr).
 8. PopisPříznačná pro gotickou architekturu, vzniká vzájemně kolmým pronikáním dvou valených kleneb podchycených na hranách žebry.
 9. PopisPříznačná pro architekturu románskou a renesanční, je podélná a často polokruhového řezu. Její patky, opírající se o protilehlé, zpravidla rovnoběžné zdi, spočívající na zdivu po celé délce. Podle oblouku, který se jeví v řezu, se mluví o valené klenbě plné, stlačené, ploché apod. Polovalená klenba je poloviční valená, opatřená vrcholem o stěnu.
 10. PopisProstorová jednotka samostatně zaklenutá.