Pamiatky, štátnici, rody, kľúčové slová

Nájdených záznamov: 4  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0000785 299z^"
 1. 1.

  Názov Arcibiskupský palác (Praha 1, Česko)
  PrameneÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Sedláková Dagmar; Podnětné nálezy v Arcibiskupském paláci v Praze. In: Průzkumy památek 2/1996, s. 117-122
  Lejsková-Matyášová, Milada; Figurální sgrafito Arcibiskupského paláce v Praze. In: Staletá Praha; 1966, s. 102-106
  Heřman, Petr; Obnova oken Arcibiskupského paláce. In: Staletá Praha; 1967, s. 169-175
  Herain, Jan; Nález zbytků sgraffit v arcibiskupském paláci č.56 na Hradčanech. In: Architektonický obzor č. 6; 1903, s. 23, 30
  Herain, Jan; Vnitřek kaple sv. Jana Křtitele v arcibiskupském paláci na Hradčanech. In: Architektonický obzor č. 2; 1906, s. 11, 10
  Lehner, F. J.; Stříbrná poprsí sv. Petra a Pavla v pražském paláci arcibiskupském. In: Method č. 9; 1886, s. 98-100
  Zeyer, Johann; Foto In: Architektonische Motive in Barock und Rococo; 1907, s. 16
  Frolík, Jan; Archeologický výzkum v Praze v letech 1992-1994.Praha 1 - Hradčany. Hradčanské náměstí. Čp. 56/IV - Arcibiskupský palác. In: Pražský sborník historický; 1995, s. 220
  Suchomel, Miloš; Dvě úvahy o podobě původních malířských adjustací povrchu kamenných soch. In: Zprávy památkové péče č. 7-8; 1997, s. 180
  Sedláková, Dagmar; Velká oprava Arcibiskupského paláce v Praze na Hradčanech. Vzpomínka po více než roce od kolaudace. In: Zprávy památkové péče č. 3; 2000, s. 95-100
  Wirth Zdeněk; Umělecké poklady Čech I.; 1915
  Martin Jan Vochoč; Kalendář historický národa českého II.; 1940, s. 765
  kolektiv; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936, s. 30
  Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st.
 2. 2.

  Názov Clam-Gallasovský palác (Praha 1, Česko)
  PrameneÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník 24 hodin; Pondělí 21. ledna 2008; 14/4, s. 14
  MF Dnes; čtvrtek 30. 9. 2021; s. 14
  MF Dnes; čtvrtek 28. 3. 2024; s. 14
  Baťková, Růžena; Vojenské motivy v pražské architektuře. In: Staletá Praha; 1987, s. 211
  Ječný, Hubert; Středověké paláce v Praze. In: Staletá Praha; 1971, s. 68
  Poche, Emanuel; Pražské památky Braunova umění. In: Staletá Praha; 1986, s. 181-199
  Stehlíková, Dana - Tryml, Michal; Výzkum staroměstské osady Na louži. In: Staletá Praha; 1986, s. 85-98
  neznámý autor; Foto In: Architektonický obzor; 1902, s. 35
  Zeyer, Johann; Foto. In: Architektonische Motive in Barock und Rococo; 1907, s. 92
  Čarek, Jiří; Z dějin staroměstských domů. (Clam-Gallasovský palác a jeho předchůdci, Předchůdci Klementina - čp. 83, 84, 85, 147, 150, 151, 153, 158, 190, 230, 231, 232 a 233. In: Pražský sborník historický; 1979, s. 5-66, obr. příl.
  Hlavsa, Václav; Pražská barokní veduta. Tvář a život města Prahy 1650-1750. In: Pražský sborník historický; 1975, s. 19-77, obr. příl.
  Bartůněk, Arnold - Justa, Petr - Středa, Jiří; Restaurování hlavního portálu Clam-Gallasova paláce v Praze. In: Zprávy památkové péče č. 7; 1998, s. 212-218
  Hlubinka, Rudolf; Románské domy na Starém Městě pražském. In: Zprávy památkové péče č. 2-3; 1947, s. 38
  Janiš, Martin; Osvobozená torsa. Restaurování kamenosochařského portálu Clan-Gallasova paláce v Praze. In: Zprávy památkové péče č. 3; 1999, s. 101-102
  Suchomel, Miloš; K interpretacím někdejší podoby uměleckých památek. In: Zprávy památkové péče č. 3; 1992, s. 17, 18
  Suchomel, Miloš; Několik poznámek k restaurování vstupního portálu Clam-Gallasova paláce v Praze. In Zprávy památkové péče č. 9; 1998, s. 257-260
  Suchomel, Miloš; Funkce odlitků při pořizování sochařských doplňků. In: Památky a příroda č. 9; 1977, s. 535-545
  Suchomel, Miloš; Problematika obnovy sochařské výzdoby Clam-Gallasova paláce. In: Památky a příroda č. 8; 1980, s. 457-469
  Suchomel, Miloš; Sochařské transfery z hlediska památkové péče. In: Památky a příroda č. 1; 1984, s. 13
  Suchomel, Miloš; Praktické využití památkové dokumentace při modelaci sochařských rekonstrukčních doplňků. In: Památky a příroda č. 5; 1986, s. 270-276
  Suchomel, Miloš; Záchrana kamenných soch. Restaurování. In: Zlatý řez č. 3; 1993, s. 30-32
  Šperling, Ivan; Restaurovaná freska Carla Carloneho na hlavním schodišti Clam-Gallasova paláce v Praze. In: Památky a příroda č. 2; 1986, s. 79-84
  Mayer, Josef; Pražská architektura a kovový detail. In: Ochrana památek č. 2; 1958, s. 38, obr. 33
  Tryml, Michal; Perspektivy výzkumu Clam-Gallasova paláce. In: Zpravodaj dobrovolných aktivů SPPOP č. 21; 1983, s. 4-7
  Přehled restaurátorských prací za r. 1982, s. 23
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 80
  Přehled restaurátorských prací za rok 1981, s. 22
  Přehled restaurátorských prací za rok 1983, s. 103-104
  Přehled restaurátorských prací za rok 1988, s. 78-79
  Přehled restaurátorských prací za rok 1989, s. 45
  Přehled restaurátorských prací za rok 1986, s. 90
  Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy
  Umělecké poklady Čech I.
  Frýdlant
  Palác Clam-Gallasovský
  Wachovy plány a původní dispozice Clam-Gallasova paláce, s. 344-351
  Přehled restaurátorských prací realizovaných v České republice v roce 2003, s. 18
 3. 3.

  Názov Fürstenberský palác (Malá Strana 8/153, Česko)
  PrameneÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Lejsková-Matyášová, Milada; Altány, gloriety, saly terreny pražských zahrad a parků. In: Staletá Praha; 1969, s. 161
  neznámý autor; Máj ve Fürstenberské zahradě. In: Naše Praha č. 8; 1925-26, s. 128
  Pacáková-Hošťálková, Božena; Velká Fürstenberská zahrada. In: Portál č. 1; 1987, s. 35
  Pacáková-Hošťálková, Božena; Palácové zahrady na jižním svahu Pražského hradu. In: Portál č. 1; 1987, s. 35
  Hruška, Emanuel.; Vývoj teorie památkové péče v údobí existence mezinárodní organizace ICOMOS - tendence - perspektivy. In: Památky a příroda č. 4; 1981, s. 213
  Přehled restaurátorských prací za r. 1981, s. 33
  Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy
  Umělecké poklady Čech I.
 4. 4.

  Názov Goltz-Kinských palác - Praha 1, Česko - palác
  PrameneÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník Večerník Praha. pátek 19. srpna 2005, s. 6-7
  Zeyer, Johann; Foto. In: Architektonische Motive in Barock und Rococo; 1907, s. 67
  Hanšová, Helena - Pechová, Oliva; Výsledky péče o památky malířství a sochařství v osvobozeném Československu. In: Zprávy památkové péče č. 2; 1960, s. 79
  Hlubinka, Rudolf; Románské domy na Starém Městě pražském. In: Zprávy památkové péče č. 2-3; 1947, s. 40, 46
  Zahradník, Pavel; Ke vzniku paláce Goltz-Kinských v Praze na Starém Městě (čp. 606/I). In: Zprávy památkové péče č. 6; 2000, s. 185-186
  Štorm, Břetislav; Stavební památky první kategorie. In: Zprávy památkové péče č. 5-6; 1951-1952, s. 122
  neznámý autor; Foto. In: Památky a příroda č. 1; 1978, 4. strana obálky
  Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy
  Státní hrady a zámky
  Státní hrady a zámky
  Památky středních Čech 4, s. 139-141
  Staroměstské noviny 3, s. 6


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.