Nájdených záznamov: 114  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0000293 299z^"

Pamiatky, štátnici, rody, kľúčové slová

 1. 1.

  Názov Bělčice (Strakonice, Česko : hrádek)
  PrameneÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Výzkumy v Čechách 1976-1977
  Píč. Starožitnosti III/1. 1909., s. 389
  Michálek, Jan; Fröhlich, Jiří. Archeologické nemovité památky v okrese Strakonice. České Budějovice-Strakonice, 1979., s. 52
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 11. díl. Prácheňsko. Praha, 1897., s. 257-259
  Siblík, Josef. Blatensko a Březnicko : Obraz poměrů přírodních, historických, místopisných, školských a národopisných. Blatná, 1915., s. 221-224
 2. 2.

  Názov Bělčice (Strakonice, Česko : tvrz)
  Pramene Michálek, Jan; Fröhlich, Jiří. Archeologické nemovité památky v okrese Strakonice. České Budějovice-Strakonice, 1979., s. 52
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 11. díl. Prácheňsko. Praha, 1897., s. 257-259
  Siblík, Josef. Blatensko a Březnicko : Obraz poměrů přírodních, historických, místopisných, školských a národopisných. Blatná, 1915., s. 221-224
 3. 3.

  Názov Benešova Hora - Prachatice, Česko - tvrz
  Pramene Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 11. díl. Prácheňsko. Praha, 1897., s. 283
  Sedláček, August. Místopisný slovník historický Království českého. Praha, 1908., s. 16
 4. 4.

  Názov Bílenice - Klatovy, Česko - tvrz
  Pramene Hostaš, Karel; Vaněk, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Sušickém. Praha, 1900., s. 7
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 11. díl. Prácheňsko. Praha, 1897., s. 101-102
 5. 5.

  Názov Blatná (Česko: zámek)
  PrameneÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Ležák, Milan. Baronka z Blatné. In Glanc. Č. 19 (2009), s. 84-88.
  Durdík Tomáš. K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Blatné. In: Archaeologia historica 10. 1985, s. 283-295
  Durdík, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. Praha : Libri, 1999., s. 67-68
  Durdík, Tomáš. Encyklopedie českých hradů-dodatky. Praha, 2002., s. 12
  Hille Jan P.. Paměti města Blatné. In: Město Blatná. Obraz prehistorický, historický, kulturní, sociální a národohospodářský. 1926, s. 13-100
  Kašička František, Nechvátal Bořivoj. Vodní hrad v Blatné od svých počátků do součastnosti. In: Sborník k 400. výročí Blatné. 2001, s. 9-42
  Menclová, Dobroslava. Blatná : Státní hrad, město a památky v okolí. Praha, 1953.
  Olejník Jan. Blatná v letech 1235-1601. In: Sborník k 750. výročí Blatné. 1985, s. 31-50
  Petrán Karel. Gotická nástěnná malba na zámku Blatná. In: Sborník k 750. výročí Blatné. 1985, s. 51-58
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 11. díl. Prácheňsko. Praha, 1897., s. 175-186
  Siblík, Josef. Blatensko a Březnicko : Obraz poměrů přírodních, historických, místopisných, školských a národopisných. Blatná, 1915., s. 226-231
  Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Praha : Libri, 1999., s. 172-174
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 45
  Zlatý erb, s. 3
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 42-43
  Přehled restaurátorských prací za r. 1973, s. 63
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 2
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
 6. 6.

  Názov Bratronice (Česko : zámek)
  PrameneÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Encyklopedie českých tvrzí. 1. díl. (A-J). Praha : Nakladatelství ARGO, 1998., s. 43-44
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 11. díl. Prácheňsko. Praha, 1897., s. 271
  Siblík, Josef. Blatensko a Březnicko : Obraz poměrů přírodních, historických, místopisných, školských a národopisných. Blatná, 1915., s. 235-236
  Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Praha : Libri, 1999., s. 178-179
  Svět práce
 7. 7.

  Názov Březnice (Příbram, Česko : zámek)
  PrameneÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  měsíčník, Březnické noviny, roč. III., 5/2005, s. 10
  Durdík Tomáš. Encyklopedie českých hradů. 1999, s. 87-88
  Kopeček Josef. Březnice. Zámek, město a okolí. 1986
  Kubů Naďa. Zámek Březnice. 1996
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 11. díl. 1897, s. 219-226
  Siblík Josef. Blatensko a Březnicko. 1915, s. 274-282
  Vlček Pavel. Encyklopedie českých zámků. 1999, s. 179-181
  Průvodce Českou republikou II., s. 5
  Přehled restaurátorských prací za r. 1973, s. 47-48
  Přehled restaurátorských prací za r. 1979, s. 55
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 7
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 33
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Hrady, zámky a kulturní památky středních Čech
 8. 8.

  Názov Budětice - Klatovy, Česko - hrad
  PrameneÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Durdík Tomáš. Erforschung der mittelalterlichen Burgen in West und Südböhmen. In: Castellologica bohemica 4. 1994, s. 7-26
  Durdík Tomáš. Encyklopedie českých hradů. 1999, s. 90
  Kříž Martin. Hrad Budětice. In: Hláska, roč. 11/1. 2000, s. 3-4
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 11. díl. 1897, s. 97
 9. 9.

  Názov Bukovany (Česko : zámek)
  PrameneÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Kálalová-Di Lottiová Vlasta. Proměna bukovanského zámku. In: Zlatá stezka 11. 1937, s. 9-11
  kolektiv autorů. Encyklopedie českých tvrzí 1. díl. 1998, s. 56
  Renner Josef, Paroubek Otakar. Popis okresního hejtmanství Píseckého. 1889, s. 151-152
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 11. díl. 1897, s. 68-70
  Soukup Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém. 1910, s. 34-36
  Vlček Pavel. Encyklopedie českých zámků. 1999, s. 184-185
  Památky středních Čech 4, s. 109
 10. 10.

  Názov Buzice (Česko : tvrz)
  PrameneÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  kolektiv autorů. Encyklopedie českých tvrzí 1. díl. 1998, s. 57-58
  Rykl Michael. Hrad Kost vzorem pro tvrz v Buzicích? In: Castellologica bohemica 4. 1994, s. 123-132
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 11. díl. 1897, s. 184-187
  Siblík Josef. Blatensko a Březnicko. 1915, s. 238
  Jižní Čechy
  Po troskách české slávy I.
  Hrad Kost vzorem pro tvrz v Buzicích?, s. 123-132