Nájdených záznamov: 40  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_auth 0019068 250q^"

Pamiatky, štátnici, rody, kľúčové slová

 1. PopisAnglické profánní stavitelství 2. pol. 16. st. Za vlády Alžběty I. mísící tradiční gotické formy s novými, renesančními.
 2. PopisStyl imaginativní malby, založený na zásadě asociací a evokací (J. Štýrským a malířkou Toyen po r. 1925). Byl výtvarnou paralelou literárního poetismu a značí krátkou místní etapu v meziválečném vývoji.
 3. Inégotický barok
  PopisSměr ve vrcholném baroku 1. třetiny 18. st.,inspirující se po tvarové stránce gotickou architekturou a objevující se v našich zemích v díle několika architektů (G. Santini a Ott. Broggio) a řezbářů Lazar Widmann) při obnově a zařizování starších, většinou klášterních kostelů a zčásti i v nové tvorbě.
 4. PopisStarší označení pro umění pozdního rokoka a klasicismu na sklonku 18. st. (podle mužského účesu s copem).
 5. PopisSloh hornoitalských, lombardských a švýcarských stavitelů, činných u nás v 16. st., přizpůsobený potřebám a zvyklostem nového prostředí. Na jejich dost osobité slohové pojetí navazovali někteří čeští architekti v období historismu v 19. st. a usilovali o specifickou českou verzi neorenesance.
 6. PopisNázev odvozený ze schématické, geometrické výzdoby váz z 8. st. př. n. l. nalezených u Dipylské brány v Athénách. Do ornamentu dipylského slohu jsou pojaty i postavy lidí a zvířat přetvořené ve vzorce.
 7. PopisKlasicistní francouzská móda doby tzv. Directoria (1795-1799), přechod mezi slohem Ludvíka XVI. a empírem. Příznačný je strohý ornament ovlivněný pompejskými malbami.
 8. Inéhradištní doba
  PopisArcheologické označení pro západoslovanskou hmotnou kulturu raného středověku, charakterizovanou na vyšších stupních soustavou hradišť. V dějinách našich zemí (asi 7.-12. st.) se překrývá s vývojem kmenového zřízení a počátky státu raného feudalismu, v dějinách umění pak s obdobím velkomoravským, karolínským, otónským a raně románského slohu.
 9. Inéneorokoko
  PopisStylová epizoda 2. třetiny 19. st., čerpající hlavně v bytové kultuře, uměleckých řemeslech a průmyslu (v porcelánu) a ženské módě (krinolíny), méně již v architektuře (městské domy - v Praze po r. 1840), z dekorativní plnosti i námětové idyličnosti rokoka 18. st. V malířství, zejména nástěnném (ponejvíce na zámcích) vyniká Josef Navrátil.
 10. PopisStavební sloh renesance v Portugalsku kolem a po r. 1500, nazývaný podle krále Emanuela I., který podporoval jeho rozvoj, spojuje pozdně gotické prvky s maurskými a italskou renesancí.