Pamiatky, štátnici, rody, kľúčové slová

Nájdených záznamov: 15  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_auth 0019068 250h^"
 1. Inéraný barok, vrcholný barok
  PopisVůdčí sloh evropského umění v 17. a 18. st. Původně označení vytýkající nepravidelnost, zvláštnost, bizarnost tohoto umění, později úhrnný název pro specifickou podobu stavitelství, sochařství, malířství a umělecké řemeslo.
 2. Inébiedermeyer, měšťanský empír, sloh doby předbřeznové, předbřeznové umění
  PopisSloh (1830-1850), omezující se na bytovou kulturu, nábytek, umělecký průmysl a odívání, se oprošťuje od ornamentiky, zjednodušuje empírový nábytek a nejednou sahá i k masivnějším formám.
 3. Inéempir, empire
  PopisOznačení klasicistního výtvarného trendu v době Napoleonova císařství, u nás v letech 1810 - 1840. Rychle se rozšířil po Evropě až do Ruska. Řecké, římské a egyptské tvary a výzdobné motivy byly Napoleonovými architekty užity a přetvořeny v ucelený slohový názor, zdůrazňující aristokratickou pompéznost. Architektura v něm usiluje o monumentální účin, interiéry bývají z drahých materiálů, barevně úsporné. Toto dvorské umění doznalo příznačné proměny a vyznívalo ve střední Evropě v měšťanské tvorbě doby předbřeznové (biedermaier).
 4. PopisSměr meziválečné avantgardní architektury a urbanismu vrcholící zhruba v letech 1925-1935, utvářející celek i jednotlivé části a složky stavby i okolí se zvýšeným ohledem na předpokládané funkce, především ekonomické, sociální, provozní a hygienické. Přistupoval k nim racionalisticky, revidoval dosavadní dispozice, stavbu oprostil od výzdoby, požadoval jednoduchý tvar, i barvu, ve formě jasně vyjadřoval vztah vnitřku a vnějšku, hledal nová řešení konstrukcí. Proto se označení funkcionalismus překrývá s názvem konstruktivismus. Architektonickou praxi doprovázela vlna teorie. Funkcionalismus vydatně zasáhl do výbavy obytného i provozního interiéru, ovlivnil užité umění a podnítil průmyslové výtvarnictví i výuku. Ve vývoji sehrál významnou roli. K jeho slabinám však často patří necitelný přístup k historické zástavbě a nedostatek výtvarnosti. Předstupně funkcionalismu v důrazu na společenskou i užitkovou funkci, jednoduchý tvar a nové hmoty ve stavitelství (železné konstrukce a sklo) lze
 5. Inéraná gotika, pozdní gotika
  PopisOznačení středověkého výtvarného umění a architektury, kterou vyznačuje zdůrazněná výšková dispozice a odhmotnění stavby, umožněné novými konstruktivními prostředky. Ornament používá nejčastěji stylizovaných rostlinných tvarů, je časem bohatší a pohyblivější. Plastika je zprvu součástí architektury, postupně se však uvolňuje z architektonické vázanosti. Gotika přinesla i mimořádný rozvoj a zdokonalení uměleckých řemesel.
 6. Inéožívání slohu, revival
  PopisVe výtvarném umění různých období užší nebo širší slohové hnutí, jež se vědomě obrací k tvarům, architektonickým článkům, ornamentice, typům, ikonografickým prvkům apod. starších, vývojově uzavřených slohových epoch a v nových dějinných a uměleckých (slohových) souvislostech je více či méně tvůrčím způsobem napodobuje nebo se jimi inspiruje. Historismus jako projev aktivního vztahu k minulosti bývá zpravidla motivován ideologicky, sociálněpsychologicky i esteticky. Historizující nápodoba minulosti bývá spjata s postojem umělce i s tendencemi stavebníků a může mít i praktické cíle (např. přestavby nebo dostavby chrámů). Jestliže výtvarný historismus má protějšek v dobové literatuře a v širším vkusu (např. preromantické hnutí a gotizující stavby i umělé zříceniny v 18. st.), je součástí celého kulturního hnutí. Od konce středověku do nedávné doby záměrné návraty těžily téměř ze všech údobí a slohů starého umění.
 7. PopisV dějinách výtvarného umění název slohových tendencí, navazujících co nejtěsněji na klasické umění helénistické antiky a renesance. Uplatňoval se i v zobrazujících uměních až do 20. st.
 8. PopisKubismus představuje malířský směr založený kolem roku 1910 v Paříži. Zdůrazňuje základní geometrické tvary objektů a usiluje o vyjádření trojrozměrného pohledu na předmět přenesený na dvojrozměrné plátno. V Čechách našel uplatnění i v oblasti plastiky, užitého umění a v architektuře. Rychle se rozšířil a nabyl charakteru uměleckého slohu.
 9. Inépseudobarok, novobaroko, druhý baroko
  PopisBarokní tvary ovládly ještě nakrátko historizující evropskou tvorbu a zvláště architekturu poslední čtvrti 19. století. Zprvu paralelně s novorenesancí, později se osamostatnil a navázal na dynamický výraz a dekorativní plnost baroka. Neobaroko se projevilo najvýrazněji v profánní architektuře, podporováno reprezentativními tendencemi panovnických rodů (Ludvíka II. v Bavorsku, Napoleona III. ve Francii) i zámožné buržoasie, ale ovládlo postupně veškerou tvorbu až po umělecká řemesla. Kolem r. 1900 neobaroka doznívají.
 10. Inénovoklasicismus, pseudoklasicismus
  PopisSměr, který se nejvýrazněji rozvinul v letech 1780-1830 především v evropské architektuře a sochařství.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.