Nájdených záznamov: 161  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_auth 0018577 250q^"

Pamiatky, štátnici, rody, kľúčové slová

 1. Inéabsolutní malba, geometrické umění, ideoplastické umění, schematické umění, nefigurativní umění
  PopisUmění nezobrazující, nefigurativní, nepředmětné. Tvorba vyjadřující ideje, představy i city umělcova nitra.
 2. PopisSouhrné označení pro původní umění etnických skupin a národů v černošských a negroidních oblastech Afriky od pravěku po 20. st. Zahrnuje skalní umění v severním a jihovýchodním pásmu a zvláště tzv. černošské umění, jež se v západní a střední Africe rozvinulo v řadě různorodých místních a časových slohů, v sudánské, guinejské a konžské oblasti. Jjich výrazná tvorba je sice místně odlišena, ale společným rysem jejich kultovně motivovaných výtvorů je krajně expresivní přetvoření skutečnosti. K vyspělým oborům patří především sochařství (figurální řezby v tvrdých dřevech a ve slonovině, amulety, masky, zvonky, lité bronzy i plastiky z pálené hlíny), dále kovotepectví a kovářství. Příznačná je symboličnost, výrazovost a tvarová stylizace.
 3. PopisOznačení pro tvorbu zaujatou společensko-politickou situací, z níž vychází, aktivně se zúčastňující propagace politických cílů.
 4. Inéinsulární umění
  PopisSouhrné označení pro předrománské umění 5. až 10. st. v ostrovní oblasti. Vyvíjelo se ve zvláštních podmínkách z tradic keltských a germánských i z popudů koptských, středomořských a karolínských. Převažující abstraktní a dekorativní styl se projevil v uměleckém řemesle počítajícím s barvou (smalty), v knižní malbě liturgických knih s rozměrnými iniciálami a v sochařství (vysoké kamenné kříže na prostranstvích). Společná ornamentika zahrnovala spirály, stáčený trubkový motiv, pletenec a zvířecí a ptačí prvky, navazující na abstraktní umění období stěhování národů. Skromné církevní stavitelství zachovávalo pravoúhlé půdorysy nevelkých svatyní, sestávajících z kněžiště a jednolodí zpravidla znatelně oddělených zvláštní průchodnou příčkou.
 5. Inéantika, starověké umění
  PopisSouhrnný název pro starověké umění předřecké, etruské, římské a zpravidla i starokřesťanské. Někdy se pod tento název zahrnuje i umění byzantské nebo alespoň jeho počátky.
 6. Inéarchaický sloh
  PopisOznačení raného stupně řeckého umění (7.-6. st. př. n. l.), obsahujícího ve všech oborech zárodky jeho charakteristických znaků.
 7. Inéeskymácké umění
  PopisSouhrné označení pro výtvarný projev pravěkých lovců a rybářů i pro původní umění etnických skupin v polárních oblastech Asie, Evropy, Severní Ameriky, přilehlých ostrovů a Grónska až do 20. st. V nejstarších vrstvách zahrnuje skalní rytiny a malby (ve Skandinávii a v SSSR z doby 6000-2000 př. n. l.), lineárně zobrazující ryby a zvířata (s důležitými vnitřními orgány) a vytvářející geometrické obrazce symbolů plodnosti a dobrého lovu. Obdobná symbolika naplňuje také pozdější umění Eskymáků a Laponců, rozvinuté v řadě místních, kmenových a časových stylů. Arktické umění se u nich projevuje dále v šamanských maskách, ve výzdobě kůže bubnů, v amuletech řezaných v kosti.
 8. InéDéco
  PopisFrancouzské označení pro užitou tvorbu od pol. 20. let 20. st., po výstavě Dekorativních umění v Paříži 1925.
 9. Inésvobodná umění, sedm svobodných umění
  PopisZpravidla sedmero: zprvu byla uváděna v pořadí gramatika, dialektika, rétorika, aritmetika, geometrie, hudba a astronomie. Později podle dvou stupňů vzdělání: gramatika, aritmetika, geometrie (trivium), hudba, astronomie, dialektika a rétorika (quadrivium). Svobodná uměn byla personifikována žemskými postavami a atributy svých oborů. V 18. st. střídá jejich seskupení řada krásných umění. Výtvarné umění bylo v raném středověku chápáno jako praktická činnost a nespadalo mezi artes liberales, nýbrž mezi artes mechanicae, v podstatě řemesla.
 10. PopisZvláštní označení pro samostatné dětské zobrazení Ježíšovo v italské malbě i plastice, později takové zdobení s P. Marií i ve výjevu Svaté konverzace apod.