Nájdených záznamov: 10  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_auth 0008750 250q^"

Pamiatky, štátnici, rody, kľúčové slová

 1. PopisPlastické orámování oblouku arkády, podloubí, portálu aj.
 2. PopisArchitektonický kompoziční útvar, nahrazující plně zdivo systémem otevřených oblouků na sloupech nebo pilířích. Charakteristické pro římskou antiku a zvláště oblíbené v období renesance - může být užito jako vnější nosné konstrukce chodbových komunikací v nádvořích nebo na průčelích budov, v jednom i několika patrech nebo uvnitř budovy k rozdělení jejího prostoru (lodí v kostelech, ochozů na schodištích.
 3. Inéarkádové nádvoří
  PopisNádvoří zámků, paláců i měšťanských domů, obklopené arkádovými ochozy (lodžiemi). Ve vícepatrových arkádových dvorech renesančních zámků se užívá tzv. nadřazenosti řádů od nejníže položených jednoduchých a hmotných směrem nahoru k lehčím a dekorativnějším (pořadí zdola: pilíř nebo toskánský řád, ionský, koryntský, kompozitní).
 4. PopisArkády oddělující od sebe lodi vícelodního kostela.
 5. Inéarkády liché
  PopisOblouky na pilastrech, polosloupech apod., přisazené k plné stěně, kterou pouze člení (velmi časté na přízemí empírových domovních fasád).
 6. PopisŘada arkád, opakování arkádového motivu, ale také řada drobných arkádových obloučků, někdy podpíraných konzolkami, jindy (u románských staveb) arkatura přechází v obloučkový vlys.
 7. PopisU arkád, portálů nebo půlkruhově zakončených oken trojstranná plocha mezi obloukem (archivoltou) nebo dvěma sousedními oblouky a vodorovným a svislým orámováním (viz. arkádový dvůr).
 8. PopisArkádová chodba ve dvoře domu, zámku (lodžie) nebo v zahradě (kolonáda, je-li na sloupech). Na vnějšku románských staveb (u nás vzácně, např. v Třebíči) jako zdrobnělá neboli trpasličí galerie.
 9. PopisGotický architektonický článek, souměrný kroužený obrazec, aplikovaný na zdi (lichá, slepá, panelovaná, lípaná kružba), vyplňující (kromě zábradlí, tympanonů, hlavic a konzol) nejčastěji oblouky oken a arkád v gotické a v ní odvozené architektuře (např. v barokní a romantické gotice, ale i v oknech renesančních kostelů), nesený pruty. Od 13. st. je postupně tento ornament propracováván a obohacován. Vytažené hrotité konce kružebních prutů se nazývají kružbové nosy.
 10. PopisDrobná arkáda v líci zdi pod hlavní římsou zpravidla na vnějšku apsidy nebo průčelí románských kostelů.