Počet záznamov: 1  

Objekt : Horní hrad

 1. Pamiatka Český Krumlov, areál zámku
  Typ pamiatky objekt
  Stav stojící památka
  Prístup regulovaný vstup
  Zaradenie Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisJedná se o dvoupatrový uzavřený soubor palácových objektů, obklopující III. a IV. nádvoří spojená průjezdem. Dispozičně rozmanitý komplex je podsklepen místy až čtyřpatrovými sklepy, které stojí na podložní skále. V tzv. Václavském sklepě se nachází hluboká studně, nejstarší zdroj pitní vody pro hrad. Přístup z II. nádvoří je tzv. spojovací chodbou.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Český Krumlov, Zámek 59
Okres
Český Krumlov
Kraj
Jihočeský kraj
Štát
Česká republika
Na mape
Edice KČT č. 73 - Vltava a Blanský les
GPS
48°48'47.098"N, 14°18'52.072"E
mapy.cz

Stavebný vývoj

 • r. 1253 - poprvé doložen hrad
 • r. 1334 - vysvěcena kaple sv. Jiří a sv. Kateřiny
 • 1506 - 1513 - přestavěn
 • 1557 - 1588 - přestavěn na honosný renesanční zámek (Baldassare Maggi, poté Balt. Maio da Vomio)
 • r. 1575 - přestavěna zámecká kaple - přístup k Hornímu hradu rozšířen do dnešní podoby
 • 1575 - 1588 - malby na fasádách obou nádvoří (malíř Gabriel de Blonde)
 • r. 1577 - vznik chodby spojující II. a III. nádvoří
 • 17. st. - hrad stavebně upravován
 • r. 1675 - Jelení sál upraven na divadelní scénu
 • 18. st. - stavebně upravován
 • r. 1706 - započala stavba krytého dřevěného mostu do horní zahrady
 • r. 1716 - započala přestavba zámku (arch. Pavel Ignác Bayer)
 • r. 1741 - interiéry poškozeny francouzskými vojáky
 • r. 1749 - dokončen Jelení sál (dnešní Maškarní sál - malby Josef Lederer)
 • r. 1750 - přestavba zámecké kaple sv. Jiří (návrh arch. A. Altomonte, návrh sochy sv. Jiří na koni pro hlavní oltář Jan Antonín Zinner)
 • pol. 18. st. - nahrazena většina vytápěcích krbů kachlovými kamny
 • r. 1764 - započala přestavba Zlatého sálu na koncertní (dnešní Zrcadlový sál)
 • r. 1789 - restaurována malířská výzdoba
 • r. 1863 - obnoveny malby fasád na III. a IV. nádvoří
 • r. 1909 - restaurovány fresky v renesančních pokojích
 • 1909 - 1912 - malby na fasádách zrestaurovány (Theofil Melichar)

Majiteľ

 • do r. 1302 - páni z Krumlova (Vítkovci se zelenou růží ve znaku)
 • 1302 - 1602 - páni z Rožmberka (Vítkovci s červenou růží ve znaku)
 • do r. 1602 - Petr Vok z Rožmberka
 • od r. 1602 - císař Rudolf II. Habsburský
 • do r. 1622 - císař Ferdinand II. Habsburský
 • od r. 1622 - Jan Oldřich z Eggenberku
 • do r. 1716 z Eggenberku, Marie Arnoštka
 • od r. 1716 Schwarzenberg, Adam František
 • od r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích)

Sprievodný text

Použitá literatúra

 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 30-31
 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 219
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 37
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 76, 77
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 30
 • kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za rok 1984; 1985; s. 11
Sprievodný text
Chodba spojující II. a III. nádvoří
Kľúčové slová
zajímavost * královský majetek * nádvoří * restaurování * Národní památkový ústav * GPS
Súvisiace osobnosti
Václav IV., 26. 2. 1361 - 16. 8. 1419 Altomonte, Andreas, 1699 - 1780 Zinner, Jan Antonín, 1708-1763 Lederer, Josef de Blonde, Gabriel Bayer, Pavel Ignác Melicher, Theofil Maggi, Baltassar da Vonio, Baltazar Maio
Súvisiace rody
Lucemburkové * Habsburkové * z Eggenberku * Schwarzenberkové
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.castle.ckrumlov.cz ; www.ckrumlov.cz
Odkazy na ďalšie záznamy
(1) - Daľšie pramene o pamiatke
Poznámka
 • r. 1369 - zde byl (údajně v horních sklepech IV. nádvoří) vězněn Václav IV.
 • r. 1560 - zrušen zde pivovar (přenesen na I. nádvoří)
 • r. 1917 - v kapucínské chodbě bylo ubytováno vojsko
 • r. 1984 - restaurovány stropní malby v Čínském salónku (P. Charapov, R. Drahotová, B. Machačová)
 • Obrázky
 • Objekt : Horní hrad - pohled na zámek od jihu, z mostu přes řeku - foto z 15. 4. 2009

  pohled na zámek od jihu, z mostu přes řeku - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - pohled na zámek od západu - foto z 15. 4. 2009

  pohled na zámek od západu - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - pohled na zámek od západu, z V. nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  pohled na zámek od západu, z V. nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - pohled na zámek od východu, z II. nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  pohled na zámek od východu, z II. nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - severní strana 'Horního hradu' - foto z 22. 10. 2009

  severní strana "Horního hradu" - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Horní hrad - pohled na zámek od východu, z II. nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  pohled na zámek od východu, z II. nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - východní vstupní průčelí 'Horního hradu' - foto z 22. 10. 2009

  východní vstupní průčelí "Horního hradu" - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Horní hrad - východní vstup do 'Horního hradu' - foto z 15. 4. 2009

  východní vstup do "Horního hradu" - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - východní vstup - foto z 15. 4. 2009

  východní vstup - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - detail aliančního znaku nad vstupem - foto z 22. 10. 2009

  detail aliančního znaku nad vstupem - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Horní hrad - detail znaku (1577) nad vstupem na III. nádvoří - foto z 22. 10. 2009

  detail znaku (1577) nad vstupem na III. nádvoří - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Horní hrad - interiér spojující chodby - foto z 15. 4. 2009

  interiér spojující chodby - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - interiér spojující chodby - foto z 15. 4. 2009

  interiér spojující chodby - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - interiér spojující chodby - foto z 15. 4. 2009

  interiér spojující chodby - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - interiér spojující chodby - foto z 22. 10. 2009

  interiér spojující chodby - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Horní hrad - detail výzdoby stropu spojující chodby - foto z 22. 10. 2009

  detail výzdoby stropu spojující chodby - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Horní hrad - III. zámecké nádvoří - foto z 22. 10. 2009

  III. zámecké nádvoří - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Horní hrad - III. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  III. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - III. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  III. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - III. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  III. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - III. zámecké nádvoří - foto z 22. 10. 2009

  III. zámecké nádvoří - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Horní hrad - chodba mezi III. a IV. zámeckým nádvořím - foto z 15. 4. 2009

  chodba mezi III. a IV. zámeckým nádvořím - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - IV. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  IV. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - IV. zámecké nádvoří - foto z 22. 10. 2009

  IV. zámecké nádvoří - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Horní hrad - IV. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  IV. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - IV. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  IV. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - IV. zámecké nádvoří - foto z 22. 10. 2009

  IV. zámecké nádvoří - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Horní hrad - detail arkýře na IV. nádvoří - foto z 22. 10. 2009

  detail arkýře na IV. nádvoří - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Horní hrad - IV. zámecké nádvoří - foto z 22. 10. 2009

  IV. zámecké nádvoří - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Horní hrad - IV. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  IV. zámecké nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - foto z 22. 10. 2009 - foto z 15. 4. 2009

  foto z 22. 10. 2009 - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Horní hrad - západní vstup do 'Horního hradu'; - foto z 15. 4. 2009

  západní vstup do "Horního hradu"; - foto z 15. 4. 2009