Počet záznamov: 1  

Zámok : Braník

 1. Typ pamiatky zámek
  Stav stojící památka
  PopisPři obléhání Prahy Švédy byl zničen dvůr s tvrzí, o níž nemáme jinak žádné zprávy. Poté co přešel zpustošený dvůr do majetku dominikánského kláštera u sv. Jiljí byl nově vystavěn. Jeho přízemní východní křídlo, jehož severovýchodní nároží bylo tvořeno dvoupatrovou osmibokou věží s nízkou jehlancovou střechou, bylo později upraveno na letní rezidenci řádu. Přízemí věže bylo presbytářem kaple.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Braník, Branická 44/44Praha
  Okres
  Praha 4
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Štát
  Česká republika

  Stavebný vývoj

  • poč. 15. st. - pol. 16. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • třicetiletá válka - zničena
  • 2. pol. 17. st. - dvůr obnoven
  • poč. 21. st. - objekt v havarijním stavu

  Majiteľ

  • 2. pol. 17. st. - dominikáni

  Použitá literatúra

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 37
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 70
  • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 21
  • kolektiv autorů; Dějiny Prahy; 1964; s. 741
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (1) - Daľšie pramene o pamiatke
  Obrázky
 2. Zámek : Braník - severní průčelí dvora (Jiskrova ul.) - foto z 23. 1. 2018

  severní průčelí dvora (Jiskrova ul.) - foto z 23. 1. 2018

 3. Zámek : Braník - nároží dvora s osmibokou věží, pohled od západu - foto z 23. 1. 2018

  nároží dvora s osmibokou věží, pohled od západu - foto z 23. 1. 2018

 4. Zámek : Braník - věž tvrze od jihovýchodu - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, s. 21 (foto J. Fiedler)'

  věž tvrze od jihovýchodu - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, s. 21 (foto J. Fiedler)"

 5. Zámek : Braník - vchod do dvora (Jiskrova ul.) - foto z 23. 1. 2018

  vchod do dvora (Jiskrova ul.) - foto z 23. 1. 2018

 6. Zámek : Braník - nárožní věž, podled od severozápadu - foto z 23. 1. 2018

  nárožní věž, podled od severozápadu - foto z 23. 1. 2018

 7. Zámek : Braník - nárožní věž, podled od severovýchodu - foto z 23. 1. 2018

  nárožní věž, podled od severovýchodu - foto z 23. 1. 2018

 8. Zámek : Braník - nárožní věž, podled od východu - foto z 23. 1. 2018

  nárožní věž, podled od východu - foto z 23. 1. 2018

 9. Zámek : Braník - nárožní věž, podled od jihovýchodu - foto z 23. 1. 2018

  nárožní věž, podled od jihovýchodu - foto z 23. 1. 2018

 10. Zámek : Braník - východní křídlo dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018

  východní křídlo dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018

 11. Zámek : Braník - severovýchodní nároží dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018

  severovýchodní nároží dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018

 12. Zámek : Braník - severní křídlo dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018

  severní křídlo dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018


Záznam „Zámok : Braník“ aktualizovaný: