Počet záznamov: 1  

Dňa : 22. července 1765

 1. Dňa22. července 1765
  ...Marie Terezie zrušila městům právo hrdelní a ustanovila 24 městských soudů.
  Pozri tiež 26. dubna 1751 - Císařovna Marie Terezie vydala nový zákon o lichvě.
  Pozri tiež 1. června 1752 - Marie Terezie nařídila pěstování morušových stromů.
  Pozri tiež roku 1754 - Marie Terezie nařídila první sčítání obyvatel.
  Pozri tiež 13. srpna 1775 - Marie Terezie vydala robotní patent.
  Pozri tiež v lednu 1777 - Marie Terezie schválila návrch na parcelaci dominikálních dvorů, tzv. raabizaci.
Počet záznamov: 1  
Záznam „Dňa : 22. července 1765“ aktualizovaný: