Počet záznamov: 1  

 1. Názov Balda - Svitavy, Česko - zámek

  Pramene

   Trap M.. Hrad Svojanov a jeho okolí. In: Památky archeologické a místopisné 1. 1854, s. 275-282, 321-324, 343-358

  Použitá literatúra

  • Hejtmánek V.; Minerální lázně Zlatá Studně čili Balda; 1898
  • Profous A.; Místní jména v Čechách; 1. díl; Jejich vznik, původní význam a změny; 1947; s. 25
  • Wirth Zdeněk; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Poličském; 1906; s. 1-2
Počet záznamov: 1  
Záznam „“ aktualizovaný: