Počet záznamov: 1  

 1. Názov Hamr - Tábor, Česko - tvrz

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 175
  • Mareš František; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Třeboňském; 1900; s. 23-24
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 3. díl; 1884; s. 183-187
Záznam „“ aktualizovaný: