Počet záznamov: 1  

 1. Názov Cuknštejn (Česko : tvrz)

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • Cechner Antonín; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém; 1921; s. 16-21
  • Koblasa Pavel; Panská sídla na Českobudějovicku; 1998; s. 22-23
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 71-72
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 3. díl; 1884; s. 252-254
  • Teichl Anton; Geschichte der Herrschaft Gratzen; 1899; s. 442-443
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957
  • Tomek V. V.; Po troskách české slávy; I.; 1913
  • Molík Jan; Jihem Čech; 1980
  • Molík Jan; Jihočeským krajem; 1985
  • Vasiliak E.; Nad hrady a zámky
  • Hilmera Jiří; Hrady a zámky; 1963
  • Hilmera Jiří; Hrady a zámky; Sborník krátkých monografií o státních hradech a zámcích v Čechách a na Moravě; 1958
  • Kuthan Jiří; Jižní Čechy; Krajina, historie, umělecké památky; 1982
  • Vinter V.; Živý odkaz minulosti; 1961
  • Kotek František; Povídání kolem Hojné Vody (separátní výtisk; 1976)
Záznam „“ aktualizovaný: