Počet záznamov: 1  

 1. Názov Bratronice (Česko : zámek)

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 43-44
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 11. díl; 1897; s. 271
  • Siblík Josef; Blatensko a Březnicko; Obraz poměrů přírodních, historických, místopisných, školských a národopisných; 1915; s. 235-236
  • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1999; s. 178-179
Záznam „“ aktualizovaný: