Počet záznamov: 1  

 1. Názov Hrádek - Klatovy, Česko - zámek

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • Gabriel Josef Ambrož; Královské město Sušice a jeho okolí; 1868; s. 155-158
  • Hostaš Karel; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Sušickém; 1900; s. 56-59
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 206-207
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 11. díl; 1897; s. 121-122
  • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1999; s. 261
Záznam „“ aktualizovaný: