Počet záznamov: 1  

 1. Názov Holešice - Písek, Česko - tvrz

  Pramene

   Fröhlich Jiří, Michálek Jan. Archeologické nemovité památky v okrese Písek. In: Zprávy Čs. společnosti archeologické při ČSAV, roč. 20/4. 1978, s. 113

  Použitá literatúra

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 187-189
  • Kytka Josef; Milevsko a jeho kraj; 1940; s. 123-124
  • Podlaha Antonín; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Milevském; 1898; s. 68
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 11. díl; 1897; s. 70-72
Záznam „“ aktualizovaný: