Počet záznamov: 1  

 1. Názov Drslavice (Prachatice, Česko : tvrz)

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 147-149
  • Mareš František; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Prachatickém; 1913; s. 34-36
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 11. díl; 1897; s. 161-162
  • Tomek V. V.; Po troskách české slávy; I.; 1913
Záznam „“ aktualizovaný: