Počet záznamov: 1  

 1. Názov Dražíč - Písek, Česko - zámek

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • Chleborad Arnošt; Popis soudního okresu bechyňského; 1928; s. 315-318
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 144
  • Podlaha Antonín; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Milevském; 1898; s. 63
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 7. díl; 1890; s. 57
Záznam „“ aktualizovaný: