Počet záznamov: 1  

 1. Názov Bukovsko - České Budějovice, Česko - tvrz

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • Beneš Antonín; Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice; I. díl; 1999; s. 84
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 126
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 3. díl; 1884; s. 193
  • Šmahel F.; Jan Žižka z Trocnova; 1969
Záznam „“ aktualizovaný: