Počet záznamov: 1  

 1. Názov Dolejší Krušec (Česko : zámek) - Klatovy, Česko - zámek

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • Gabriel Josef Ambrož; Královské město Sušice a jeho okolí; 1868; s. 180-181
  • Hostaš Karel; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Sušickém; 1900; s. 63-64
  • Kolektiv autorů; Im Lande der künischen Freibauern; Heimatbuch für den mittleren Böhmerwald; 1979; s. 531-539
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 123
  • Horpeniak Vladimír; Život a práce lidí na Šumavě; Průvodce historickou expozicí Muzea Šumavy v Kašperských Horách; 1991; s. 9
Záznam „“ aktualizovaný: