Počet záznamov: 1  

 1. Názov Dírná (Tábor, Česko : zámek)

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • Cikhart Roman; Popis Táborska; 1947; s. 43
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 109-110
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 4. díl; 1885; s. 301-304
  • Smrž Emil; Soběslavsko; Monografie okresu Soběslavského; 1930; s. 63-67
  • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1999; s. 218
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957
  • Blažíček Oldřich J.; Obrazárny státních zámků; 1957
  • Škutina V.; Český šlechtic, František Schwarzenberg; 1990
Záznam „“ aktualizovaný: