Počet záznamov: 1  

 1. Názov Čimelice (Česko : tvrz)

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 95-96
  • Renner-Podolský Josef; Popis okresního hejtmanství Píseckého; 1889; s. 153-155
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 11. díl; 1897; s. 74
  • Soukup Josef; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém; 1910; s. 43-46
  • Toman Jan; Čimelice - regionální historie; 2000
  • Veselý Evžen; Písecko
Záznam „“ aktualizovaný: