Počet záznamov: 1  

 1. Názov Buzice (Česko : tvrz)

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 57-58
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 11. díl; 1897; s. 184-187
  • Siblík Josef; Blatensko a Březnicko; Obraz poměrů přírodních, historických, místopisných, školských a národopisných; 1915; s. 238
  • Kuthan Jiří; Jižní Čechy; Krajina, historie, umělecké památky; 1982
  • Tomek V. V.; Po troskách české slávy; I.; 1913
  • Rykl Michael; Hrad Kost vzorem pro tvrz v Buzicích?; s. 123-132
Záznam „“ aktualizovaný: