Počet záznamov: 1  

 1. Názov Bukovany (Česko : zámek)

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 56
  • Renner-Podolský Josef; Popis okresního hejtmanství Píseckého; 1889; s. 151-152
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 11. díl; 1897; s. 68-70
  • Soukup Josef; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém; 1910; s. 34-36
  • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1999; s. 184-185
  • Kolektiv autorů; Památky středních Čech; 4; 1989; s. 109
Záznam „“ aktualizovaný: