Počet záznamov: 1  

Meno : František Josef I.

 1. MenoFrantišek Josef I.
  Datum a miesto narodenia18.08.1830 zámek Laxenburk u Vídně
  Datum a miesto úmrtia21.11.1916 zámek Schönbrunn ve Vídni
  Obdobie vlády1848 - 1916

  Životopis

  • Císař rakouský, král český a uherský. Synovec Ferdinanda V., syn arcivévody Františka Karla z habsbursko-lotrinského rodu, mladšího syna císaře Františka. Byl přesvědčen o společenské nadřazenosti aristokracie a na první místo stavěl dynastické zájmy Habsburků a armádu. Měl zálibu v uniformách a vyznamenáních, úřadování patřilo k jeho vášním. Za jeho vlády došlo v Rakousku k převratným změnám: zánik feudalismu, dovršení průmyslové revoluce a nástup dělnického hnutí. Roku 1861 byla vydána Únorová ústava - vznik parlamentarismu. Roku 1866 vedl válku s Pruskem, což přineslo roku 1867 přeměnu monarchie na Rakousko-Uhersko. Za vlády Františka Josefa I. prošla habsburská monarchie značnými politickými, hospodářskými a sociálními změnami. Vyznačoval se pracovitostí, úřední přesností, smyslem pro povinnost, politickou obratností, současně však i lpěním na stereotypech. V soukromém životě nebyl šťastný. Nepodařené a pouze formální manželství s císařovnou Alžbětou skončilo jejím zavražděním. Syn Rudolf spáchal sebevraždu, bratr Maxmilián zahynul předčasně. Následník trůnu synovec František Ferdinand d´Este podlehl atentátu v Sarajevu dne 28. 6. 1914. Nacionální napětí na Balkáně i v monarchii, neschopnost přistoupit na federalizační reformy i preference válečnické strany a podřízenost německému císaři zavedly Rakousko-Uhersko do 1. světové války.

  Poznámka

  • r. 1849 - císař svedl vítěznou válku se Sardinskem
  • r. 1849 - císař krvavě zdolal s pomocí carských vojsk uherskou revoluci
  • r. 1849 - císař navštívil v listopadu Prahu
  • r. 1859 - císař byl poražen u Solferina ve válce s Francií a Sardinskem (ztratil Lombardii)
  • r. 1864 - císař se zúčastnil po boku Pruska tažení proti Dánsku
  • Pochován v císařské hrobce ve Vídni.
  • Manželka Františka Josef I.:
  • Od 24. 7. 1854 Alžběta Bavorská, zv. Sisi (*24. 12. 1837, Mnichov, +10. 9. 1898, Ženeva).
  • … Dcera Žofie (*5. 3. 1855, Vídeň; +29. 5. 1857, Budín).
  • … Dcera Gisela (*12. 7. 1856, Laxenburg, +27. 7. 1932, Mnichov).
  • … Syn Rudolf (*21. 8. 1858, Laxenburg, +30. 1. 1889, Mayerling).
  • … Dcera Marie Valerie (*22. 4. 1868, Budín v Uhrech, 6. 9. 1924, Wallsee v Dolních Rakousích).

  Pramene

   deník ČECH; roč. 39, č. 175; 4. července 1914; Praha, s. 2, 3

  Použitá literatúra

  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 55
  • Souček Ludvík; Kdo byl kdo; II.; 1981
  • Vinař Otakar; Habsburské sňatky a dědičnost aneb příbuzenství nezná hranic; s. 13-14, 16, 17
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 292
  • Kolektiv autorů; Genealogické a heraldické listy; XVIII./3-4; 1998; s. 13-14, 16, 17
  Súvisiace rody
  Habsburkové
  Súvisiaca udalosť

  2. prosince 1848 - Na rakouský trůn nastoupil císař František Josef I.
  7. března 1849 - Císař František Josef I. dal rozehnat "kroměřížský sněm" a následně vydal oktrojovanou říšskou ústavu upevňující absolutismus monarchie.
  31. prosince 1851 - Byly vydány 3 dokumenty, tzv. patenty silvestrovské - 2 císařské patenty a kabinetní přípis, které tvořily základy neoabsolutismu v rakouské monarchii v 50. letech 19. st.
  6. listopadu 1852 - Vydán patent o právu spolkovém a spolčovacím, který nařizoval registraci spolků.
  18. února 1853 - Maďarský fanatik zaútočil na Františka Josefa I., císař pokus o atentát přežil.
  10. června 1854 - Za účasti císaře Františka Josefa I. a jeho choti byl položen základní kámen ke stavbě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně.
  15. července 1859 - Císař František Josef I. ministra vnitra A. Bacha a oznámil manifestem, že míní zavésti jednotu říšskou na základě konstitučním.
  10. listopadu 1859 - V Curychu byl uzavřen mír s Napoleonem III., kterým se František Josef I. vzdal Lombardie.
  20. prosince 1859 - Patentem byl uzákoněn nový živnostenský řád, který odstranil poslední zbytky cechů a kodifikoval svobodu podnikání.
  20. října 1860 - Ve Vídni byl vydán neodvolatelný říjnový diplom, jímž se císař František Josef I. zřekl absolutismu a přislíbil zavedení federalistické ústavy, uznání základních občanských svobod a rozšíření pravomocí zemských sněmů.
  3. července 1866 - České vojsko po boku rakouské armády podlehlo Prusku v bitvě u Hradce Králové (v bitvě padlo nejméně pět tisíc vojáků).
  8. června 1867 - František Josef I. byl v Pešti slavnostně korunován uherským králem.
  21. prosince 1867 - Vyhlášena tzv. prosincová ústava, uplatňující konstituční a liberální zásady a zaručující občanům základní práva.
  12. května 1869 - Vyšel zákon o zrušení lenních svazků.
  roku 1880 - Císař Franz Josef podepsal tzv. lokálkový zákon, který podpořil výstavbu tratí do zaostalých končin monarchie.
  září 1897 - Císař František Josef I. navštívil poutní areál Svatý Hostýn jižně od Chvalčova a podepsal zakládací listinu rozhledny. Dotkl se základního kamene, jenž byl poté posvěcen a vsazen do zdi věže.
  10. září 1898 - V Ženevě byla zavražděna pětadvacetiletým italským anarchistou Luigim Luchenim císařovna Sisi.
  1. července 1900 - V Zákupech v zámecké kapli sv. Františka z Assisi měl svatbu František Ferdinand ď Este s hraběnkou Žofií Chotkovou, která při příležitosti tohoto morganatického sňatku obdržela titul kněžny z Hohenbergu.
  13. ledna 1901 - Císař František Josef I. navštívil stavbu kanalizačního tunelu v Praze pod Letnou.
  13. dubna 1901 - Císař František Josef I. zřídil v Praze Moderní galerii.
  13. června 1901 - Na stavbu kanalisačního kanálu v Praze zavítal císař František Josef I.
  14. června 1901 - Na pražské spojnici Nové Město – Střelecký ostrov – Újezd byl uveden do provozu dnešní Most legií, původně Most císaře Františka Josefa I.
  16. srpna 1904 - V Mariánských Lázních se setkali na jednání britský panovník Edward VII. a císař František Josef I.
  16. září 1906 - Za osvíceného panování Jeho císařského a královského Apoštolského Veličenstva Císaře Františka Josefa I. byl vysvěcen nově vystavěný chrám, tzv. Jeruzalémská synagoga, ku poctě Boží.
  duben 1907 - Vyšehradským tunelem v Praze se prošel císař František Josef I.
  17. dubna 1907 - Císař František Josef I. slavnostně ukončil stavbu mostních pilířů Čechova mostu.
  27. dubna 1913 - Dekretem vydaným Jeho c. a k. Apoštolským Veličenstvem, císařem Františkem Josefem I. byl povýšen městys Uhříněves na město.
  28. července 1914 - Rakousko-uherská monarchie vyhlásila válku Království srbskému; počátek první světové války.
  12. září 1914 - Císařský výnos posvětil Oseku zastupitelstvem přijatý městský znak.
  23. května 1915 - Italský král Viktor Emanuel III. vyhlásil Františku Josefu I. válku.
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (4) - Pamiatky
  (3) - Zámok
  (1) - Palác
  (4) - Obec

  Obrázky

  • Jméno : František Josef I.

   František Josef I. - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Jméno : František Josef I.

   absolventská vizitka - r. 2016 (www.turisticky-denik.cz)

Počet záznamov: 1  
Záznam „Meno : František Josef I.“ aktualizovaný: