Počet záznamov: 1  

Meno : Ferdinand I. Habsburský

 1. MenoFerdinand I. Habsburský
  Datum a miesto narodenia10.03.1503 zámek Alcalá de Henares u Madridu
  Datum a miesto úmrtia25.07.1564 Vídeň
  Obdobie vlády1526 - 1564

  Životopis

  • Bratr Karla V., panovníka Svaté říše římské národa německého a španělského krále. Zakladatel rakouské linie Habsburků. Vychován byl ve Španělsku. Jako katolík slíbil zachovávat husitská kompaktáta. Za manželku měl Annu Jagellonskou, sestru Ludvíka Jagellonského. Jako protiváhu českým zemským úřadům vytvořil ve Vídni centrální orgány, systematicky podporoval katolictví. Povolal do Čech jezuity. Prosazoval dědičnost trůnu a absolutistické tendence.

  Poznámka

  • Manželka Ferdinanda I.:
  • Od r. 1521 Anna Jagellonská (*23. 7. 1503, +27. 1. 1547) .
  • … Dcera Alžběta (*9. 7. 1526, +15. 6. 1545), rakouská arcivévodkyně, polská královna a litevská velkokněžna.
  • … Syn Maxmilián II. (*31. 7. 1527, +12. 10. 1576), císař římský, král český a uherský, markrabě moravský a arcivévoda rakouský.
  • … Dcera Anna (*7. 7. 1528, +17. 10. 1590), rakouská arcivévodkyně a vévodkyně bavorská.
  • … Syn Ferdinand II. (*14. 6. 1529, +24. 1. 1595), rakouský arcivévoda, tyrolský hrabě a místodržitel v českých zemích.
  • … Dcera Marie (*15. 5. 1531, +11. 12. 1581), vévodkyně z Jüllichu, Kleve a Bergu, hraběnka z Ravensbergu.
  • … Dcera Magdalena (14. 8. 1532, +10. 12. 1590), rakouská arcivévodkyně.
  • … Dcera Kateřina (*15. 1. 1533, +28. 2. 1572), arcivévodkyně rakouská, vévodkyně mantovská, polská královna a litevská velkokněžna.
  • … Dcera Eleonora (*1534, +1594).
  • … Dcera Markéta (*1536, +1566).
  • … Syn Jan (*1538, +1539).
  • … Dcera Barbora (*30. 4. 1539, +19. 9. 1572), rakouská arcivévodkyně, vévodkyně ferrarská a modenská.
  • … Syn Karel II. (*3. 6. 1540, +10. 7. 1590), štýrský arcivévoda a vládce v tzv. vnitřních Rakousích.
  • … Dcera Uršula (*1541, +1543).
  • … Dcera Helena (*1543, +1574).
  • … Dcera Johana (*24. 1. 1547, +11. 4. 1578), rakouská arcivévodkyně a velkovévodkyně toskánská.
  • od r. 1518 - místodržícím staršího bratra Karla ve španělském Nizozemí
  • od r. 1521 - vladařem v zemích rakouských
  • XII. 1526 - korunován na uherského krále
  • 1529-1533 - vedl války se sultánem Solimanem a uherským protikrálem Janem Zápolským
  • r. 1531 - korunován na římskoněmeckého krále
  • 1551-1562 - vedl novou válku s Turky
  • r. 1556 - korunován na římského císaře

  Použitá literatúra

  • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 42
  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2
  • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 3
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
  • Bravermanová Milena; Textilie z hrobu Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě; s. 438
  • Hlinomaz Milan; Symbolika českého státu do roku 1918 a Československa do roku 1990; 1992; s. 7
  • Vinař Otakar; Habsburské sňatky a dědičnost aneb příbuzenství nezná hranic; s. 3, 7-9, 12, 13, 16, 17
  • Guth Karel; Hrad; s. 5, 7
  • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 26
  • kolektiv autorů; Rudolf II. a Praha; Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy; 1997
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 97, 98
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 268
  • kolektiv autorů; Z Chodského hradu; 1987; s. 33
  • Sommer Petr; Sázavský klášter; 1996; s. 7
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 37
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 789, 795
  • Vilímková M.; Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st.; 1985; s. 6, 8, 9, 12
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 164-167, 170-174, 184-185, 190
  • Hnojil Adam; Plány Pomníku královské přísahy u Jihlavy z let 1855 a 1858; s. 261-262
  • kolektiv autorů; České korunovační klenoty 17.-21.1.2023 Katedrála sv. Víta; Výstava ke 30. výročí vzniku České republiky; 2023; s. 14
  • Bednář; Panovníci českých zemí v rodových a dobových souvislostech; 2004
  • Mikulka J.; Anežka Přemyslovna; 1988; s. 38
  • Brabenec Jiří; Řeka osudu; 1979; s. 346, X
  • Janáček Josef; Nástup Habsburků na český trůn; s. 3, 13-15, 17, 18, 22-23, 27, 28, 30, 32, 34, 35-40
  • Pešek Jiří; Jiří Melantrich z Aventýna, Příběh pražského arcitiskaře; s. 5, 8, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 29
  • Pánek Jaroslav; Zápas o Českou konfesi; s. 1, 4-5, 9, 11, 12-13, 15
  Súvisiaca udalosť

  26. května 1521 - Anna Jagellonská, dcera Vladislava II. se provdala za Ferdinanda I. Habsburského.
  23. října 1526 - Arcikníže Ferdinand Habsburský byl zvolen českým králem.
  10. listopadu 1526 - Český král Ferdinand I. Habsburský se nechal ve Stoličném Bělehradu jednomyslně zvolit i uherským králem.
  15. prosince 1526 - Ferdinand I. vydal ve Vídni volební reverz o zachování práv a svobod království českého.
  29. ledna 1527 - Arcivévoda Ferdinand Rakouský v doprovodu své manželky Anny Jagellonské přijel do Jihlavy, kde byl dohodnut s českými stavy na příští den vstup na české území.
  24. února 1527 - Ferdinand I. Habsburský byl v katedrále sv. Víta na Pražském hradě korunován českým králem.
  25. února 1527 - Anna Jagellonská, manželka českého krále Ferdinanda I. Habsburského byla v katedrále sv. Víta na Pražském hradě korunována českou královnou.
  21. září 1537 - Ferdinand I. vyslovil souhlas se zřízením královské mincovny v Praze.
  30. srpna 1537 - Král Ferdinand I. obnovil rady měst pražských.
  5. prosince 1541 - Král Ferdinand I. Habsburský vyzval na českém sněmu české stavy, aby neprodleně založili nové Desky zemské, zničené požárem.
  27. ledna 1547 - V Praze zemřela Anna Jagellonská, manželka českého krále Ferdinanda I.
  22. srpna 1547 - Popraven rytíř Václav Pětipeský, jeden z iniciátorů odboje českých stavů, původců povstání proti Ferdinandu I.
  27. ledna 1547 - V Praze zemřela Anna Jagellonská, manželka českého krále Ferdinanda I.
  1. července 1547 - Žoldnéři krále Ferdinanda vypůjčení od saských knížat bez odporu obsadili Pražský hrad.
  10. října 1547 - Císař Ferdinand I. vydal patent, v němž rozkázal, "aby nikdež žádný impressátor nebydlel ani knih netlačil ... poněvadž dopustili se urážek těchto předešlých časů skrze rozličná smyšlená tištění traktátov a písní utrhavých, nejen proti Pánu Bohu, Svaté říše křesťanské dobrým pořádkóm, ale i proti císaři římskému a nám králi...".
  1. listopadu 1548 - Ferdinand I. udělil Kralupům městský znak spolu s právem pečetit zeleným voskem.
  1. srpna 1561 - V Čechách začal platit říšský mincovní řád.
  25. července 1564 - Ve Vídni zemřel Ferdinand I.
  6. srpna 1565 - Z Vídně do Prahy vyjel pohřební průvod s ostatky císaře Ferdinanda I.
  18. srpna 1565 - Císař Ferdinand I. byl pochován v královském mauzoleu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě..
  roku 1590 - Děkan Pontan z Breitenbergu nechal přenést rakve s ostatky Rudolfa II., Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Anny Jagellonské do vrchní části Collinova mauzolea..

  Obrázky

  • Jméno : Ferdinand I. Habsburský

   Ferdinand I. Habsburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

Počet záznamov: 1  
Záznam „Meno : Ferdinand I. Habsburský“ aktualizovaný:

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.