Počet záznamov: 1  

Kľúčové slovo : třicetiletá válka

 1. Kľúčové slovotřicetiletá válka
  PopisMocensko-náboženský konflikt zasahující v letech 1618-1648 střední Evropu i rozsáhlé přilehlé oblasti. Souběžně s ní probíhala válka mezi Švédskem a Polskem (1620-1629), mezi Polskem a Ruskem (1632-1634), mezi Francií a Španělskem (1635-1659), mezi Dánskem a Švédskem (1643-1645) a zároveň vypukla občanská válka v Anglii (1642-1648). Války zpočátku řešily rozpory mezi zeměmi katolickými a protestantskými. Třicetiletou válku lze rozdělit do několika období. Podnětem k první, tzv. české válce (1618-1620), byla 2. pražská defenestrace (23. 5. 1618), druhou fází byla falcká válka (1620-1624). Později válka dánská (1625-1629) a následovala švédská (1630-1635). Pod záminkou ochrany protestantského náboženství v říši usilovalo však Švédsko o moc nad Baltským mořem. Posledním, nejdelším obdobím byla válka švédsko-francká, ve které se otevřeně zapojila do bojů s Habsburky katolická Francie. Třicetiletá válka se od předchozích velkých ničivých konfliktů v Evropě lišila větším územním rozsahem, objemem vynaložených materiálních prostředků, rozsahem škod a ztrátami na lidských životech.

  Použitá literatúra

  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 74
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 43-49
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 1073, 1074
  Súviciace heslo
  válka
  Súvisiaca udalosť

  8. listopadu 1620 - Česká šlechta prohrála v bitvě na Bílé Hoře u Prahy.
  7. července 1623 - Kníže Lichtenštejn vydal nařízení, které měnilo naturálie pro vojenského jezdce na peněžní dávku 10 zlatých.
  6. března 1629 - Po skončení války dánské, vydal Ferdinand II. tzv. restituční edikt.
  22. května 1629 - Albrecht z Valdštejna uzavřel v Lübecku mír s Dány.
  15. listopadu 1631 - Saská armáda v čele s generálem Arminem obsadila Prahu.
  roku 1635 - České království postoupilo Sasku jako léno země Horní a Dolní Lužice.
  23. srpna 1637 - Císařský výstrojní a vojenský komisař Jan Reinhertz Blathen vydal potvrzení, že sušický královský rychtář zapůjčil z proviantního skladu 100 strychů žita pro armádu.
  14. června 1642 - Město Olomouc se vzdalo švédským vojskům pod velením Linharta Torstensona.
  6. března 1645 - Bitva u Jankova, ve které švédské vojsko pod velením generála Torstenssona porazilo rakouské vojsko.
  6. dubna 1648 - Při napadení Klenčí Švédy byl zabit Jan Adam Hás z Hartenberku.
  25. července 1648 - Švédské vojsko na rozkaz švédské královny Kristýny I. vtrhlo do Prahy a vyrabovalo umělecké sbírky Rudolfa II.
  22. září 1648 - Ferdinand III. zaslal akademické obci děkovný dopis oceňující její účast při obraně Prahy proti švédskému vojsku.
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (1) - Historické osoby
  (558) - Pamiatky
  (158) - Zámok
  (74) - Hrad
  (318) - Pevnosť
  (2) - Palác
  (3) - súbor predmetových kategórií
  (2) - Objekt
  (1) - Priestranstvo
  (50) - Obec
  (12) - Miestna časť
Počet záznamov: 1  
Záznam „Kľúčové slovo : třicetiletá válka“ aktualizovaný: