Počet záznamov: 1  

Obec : Staré Město

 1. ObecStaré Město
  Iné názvyStaré město pražské
  PopisRozkládala se na pravém břehu Vltavy v historickém jádru města (dnes městská část Prahy 1 a 2).
Okres
Praha 1 Praha 2
Kraj
Hlavní město Praha
Štát
Česká republika
Na mape
Praha - plán města, 2007 . 27/J-K17-18
Pražská památková rezervace, 2013

História obce

 • 12. st. - postavena rotunda Nalezení sv. Kříže
 • r. 1227 - postaven kostel sv. Klimenta (dnes v areálu Klementina)
 • 30. léta 13. st. - založen Anežský klášter, bývalý klášter klarisek a minoritů
 • r. 1231 - založeno založeno Staré Město pražské
 • r. 1232 - získalo městská práva
 • r. 1338 - vznikla radnice (první v Čechách)
 • 2. pol. 14. st. - postaven gotický kostel Matky Boží před Týnem
 • r. 1374 - dokončena stavba gotického konventu minoritů s kostelem sv. Jakuba
 • r. 1581 - zahájena stavba kostela sv. Salvátora (dnes v areálu Klementina)
 • r. 1631 - obsazeno protestanským saským vojskem
 • r. 1648 - obléháno Švédy
 • r. 1657 - na Staroměstském náměstí postaven Mariánský sloup (Petr Bendl)
 • r. 1694 - postavena Klausova synagóga
 • r. 1765 - židovská radnice upravena rokokově
 • r. 1784 - připojeno ke Královskému hlavnímu městu Praha
 • 1805-1806 - rekonstrukce staroměstské radnice (věž dostává vyhlídkový ochoz a nové hodiny)
 • 1838-1848 - staroměstská radnice je rozšířena o východní novogotické křídlo (v místech stržených domů)
 • r. 1867 - Španělská synagóga přestavěna v maurském slohu
 • přelom 19. a 20. st. - část území asanována
 • r. 1910 - postaven kubistický dům U Černé Matky Boží v Celetné ul. (arch. J. Gočár)
 • r. 1918 - stržen Mariánský sloup na Staroměstském nám.
 • květen 1945 - při pražském povstání zničeno východní křídlo staroměstské radnice (bombardování, požár)
 • od r. 1963 - areál Anežského kláštera rekonstruován (pro potřeby Národní galerie)

Použitá literatúra

 • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 1-3, 7, 52, 77-78, 80, 83, 85-100, 102-107, 110-114, 136, 138-141, 165, 168-169, 172
 • Černý Blahoslav; Pražský hrad; 1970; s. 39; obr. 41
 • Doležal Jiří; Historická města ČSSR; 1968; obr. 119-121, 123
 • Hlavsa Václav; Praha v obrazech Vincence Morstadta; 1973; obr. 37-38, 40, 58, 70-71
 • Novák Zdeněk; Dřeviny na veřejných městských prostranstvích; 2001; s. 8, 9
 • Kolektiv autorů; Staroměstské noviny; roč. IV./4; 15. 4. 2013; s. 6-7
 • Kuča Karel; Novostavby v památkově chráněných sídlech; 2004; s. 74, 75, 77, 81, 83, 85, 103, 116, 117, 125, 127, 148-151
 • Pistorius Miloš; Praha - rytiny; obr. I., 9, 10
 • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 17-23
 • Svoboda Jiří; Češi a Slováci v dávné minulosti; 1979; s. 9
 • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
 • Doležal Jiří; Památky pražského ghetta; 1969
 • Všetečka Jiří; Pražský chodec; Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala; 1985; s. 13, 16, 22, 30, 46, 55, 87, 93, 98, 102, 103, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 181, 182, 185, 187, 191, 192, 195
 • Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975; s. 5, 10, 12-13, 22, 23
 • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 1.; 1932; s. 23, 70
 • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 3, 9
 • Hlinomaz Milan; Symbolika českého státu do roku 1918 a Československa do roku 1990; 1992; s. 6
 • neznámý autor; Praha - umělecký almanach; s. 2, 5, 7, 10, 17, 18
 • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 24
 • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 40, 96, 112
 • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 32k, 54-55, 67, 68, 108, 109
Kľúčové slová
třicetiletá válka * válka * asanace * radnice * zajímavost * rotunda * křídlo (I.) * neogotika * kubismus * požár * minorité * památková rezervace * film
Súvisiace osobnosti
Karel IV., 1316-1378 Jiří z Poděbrad, 1420-1471 Gočár, 1880-1945, Josef
Súvisiace rody
Lucemburkové (rod) * z Kunštátu (rod)
Súvisiaca udalosť

roku 1233 - Založení ženského kláštera sv. Františka v Praze.
20. června 1255 - V Praze byl založen špitál řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
16. října 1310 - Vznikla městská kniha Starého Města pražského, nejstarší zachovaná.
14. května 1316 - V Praze se narodil Karel IV., pozdější český a německý král a římský císař.
15. května 1331 - Městská rada Starého Města vydala nařízení o způsobu dláždění ulic a jejich kontrole a úpravě.
roku 1337 - Jan Lucemburský udělil Starému Městu povolení sepsat řád městského práva, který se poté stal vzorovým právem i pro ostatní česká města, postupně se odpoutávající od původních městských práv magdeburských a norimberských.
18. září 1338 - Jan Lucemburský udělil Starému Městu pražskému privilegium k vytvoření vlastního správního centra.
7. dubna 1348 - Karel IV. vydal soubor listin, jimiž jednak potvrdil dosavadní práva a výsady českých knížat a králů, jednak vymezil základní obsah státoprávní instituce zemí České koruny, spolu se zakládací listinou zřizující v Praze univerzitu, která měla čtyři fakulty.
roku 1350 - Karel IV. ustavil na Starém Městě novou konšelskou správu, v níž byla většina zástupců řemesel.
29. září 1353 - Karel IV. předal plebánu kostela sv. Havla na Starém Městě ostatek (část lebky) sv. Havla, který přivezl z kláštera St. Gallen ve Švýcarsku.
roku 1362 - Karel IV. nechal odsoudit staroměstské konšely za vraždu kněze od Svatého Víta k pokutě sedmi tisíc korců obilí, které obratem nařídil rozdávat zdarma hladovějícím.
roku 1371 - Arcibiskup Jan Očko z Vlašimi vysvětil za přítomnosti Karla IV. kostel sv. Jiljí na Starém Městě pražském.
29. listopad 1378 - V dnešní Dušní ul. v Praze vypukl požár.
roku 1380 - Staré Město pražské vydalo zákaz vyhánění prasat na ulice.
18. dubna 1389 - Po léta křesťany pěstovaná nenávist vůči židovskému obyvatelstvu vyústila na Bílou sobotu velikonoční po neoprávněné stížnosti kněze na obyvatele ghetta v pogrom, jehož výsledkem bylo kolem 3 000 obětí, většinou židovského původu.
24. května 1391 - Založena Betlémská kaple v Praze.
14. března 1402 - Mistr Jan Hus se stal kazatelem v kapli Betlémské v Praze.
9. října 1410 - Poprvé uveden pražský Staroměstský orloj.
22. ledna 1459 - Král Jiří z Poděbrad daroval Starému Městu pražskému královské clo z Karlova mostu se všemi požitky.
roku 1551 - Hodinář Hans Steinmeissel se stal správcem orloje na Staroměstské radnici.
28. července 1578 - Vydán "drahotní řád" pro pražská města, jež zaváděl kontroly cen".
roku 1590 - Malíř Paulus Roy se stal členem pražského staroměstského malířského cechu.
roku 1618 - Malíř Jiří Gabriel Majer se stal členem Staroměstského malířského cechu.
21. června 1621 - Na Staroměstském náměstí vykonána poprava 27 pánů (24 stětím hlav, 3 oběšením).
21. června 1621 - V Praze na Staroměstském náměstí byl popraven rytíř Diviš Černín z Chudenic.
21. června 1621 - V Praze při staroměstské exekuci byl popraven humanista, lékař, filozof, spisovatel a politik Ján Jesenský, rektor pražské univerzity.
27. dubna 1627 - Císař Ferdinand II. daroval (listina datována ve Vídni) kostel a osadu sv. Havla s veškerým příslušenstvím řádu obutých karmelitánů.
27. září 1627 - Do portálu Týnského chrámu v Praze byla vsazena socha Panny Marie s Jezulátkem.
26. září 1650 - Od toho dne stál na Staroměstském náměstí na Starém Městě pražském Mariánský sloup.
roku 1660 - V jesuitském Klementinu v Praze byla postavena první skutečná stoka.
roku 1743 - Postaveno pražské divadlo v Kotcích.
roku 1772 - Knihkupec Wolfgang Gerle zřídil na Starém Městě první veřejnou čítárnu.
17. ledna 1775 - Knihkupec W. Ch. Gerle založil první půjčovnu knih v Praze v Karlově ulici.
26. listopadu 1775 - Začalo pravidelné měření teplot a zapisování počasí v Klementinu.
7. června 1781 - Položen základní kámen Stavovského divadla.
21. dubna 1783 - Představením "Emilia Galotti" bylo otevřeno Nosticovo (nynější Stavovské) divadlo v Praze.
12. února 1784 - Vzniklo Královské hlavní město Praha. Dvorským dekretem spojil Josef II. do té doby čtyři samostatná města: Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové Město.
29. října 1787 - Ve Stavovském divadle v Praze byla poprvé uvedena opera Don Juan (Don Giovanni) od Wolfganga Amadea Mozarta.
7. června 1792 - Při pražské Karlově univerzitě byla zřízena stolice českého jazyka.
roku 1819 - Po zásahu bleskem vyhořela severní věž Týnského chrámu na Staroměstském náměstí v Praze.
5. února 1840 - V sále pražského Konviktu se konal první veřejný český ples.
1. listopadu 1840 - Josef Vincenc Rott otevřel v Praze na Malém náměstí obchod s tzv. norimberským zbožím, později známé pražské železářství.
3. ledna 1847 - V Praze v Týnském dvoře zahájila činnost první zprostředkovatelna práce.
15. září 1847 - V ulicích Starého a Nového Města Pražského bylo poprvé použito k veřejnému osvětlení 200 plynových lamp.
31. ledna 1851 - V Praze na Křižovnickém nám. byl odhalen pomník Karla IV.
5. března 1871 - Primátor František Dittrich uzavřel na Staroměstské radnici první občanský sňatek v Praze.
7. února 1885 - Zahájilo činnost právě dostavěné pražské Rudolfinum.
1. května 1890 - V Praze na Střeleckém ostrově se poprvé konaly prvomájové oslavy.
roku 1896 - Na Staroměstském nám. v Praze bylo otevřeno Storchovo knihkupectví.
1. ledna 1896 - V Pražském Rudolfinu se konal historicky první koncert České filharmonie, který řídil Antonín Dvořák.
roku 1900 - Dostavěna budova Uměleckoprůmyslového muzea na dnešním Palachově náměstí v Praze.
5. července 1903 - Položen základní kámen k Husovu pomníku na Staroměstském náměstí v Praze.
6. června 1908 - V Praze byl uveden do provozu Most Svatopluka Čecha (dnešní Čechův most) přes Vltavu.
roku 1915 - Na Staroměstském náměstí v Praze byl odhalen pomník mistra Jana Husa od sochaře Ladislava Šalouna.
28. října 1918 - V Praze na Václavském náměstí byla přečtena deklarace k vyhlášení samostatného Československa.
20. června 1925 - Slavnostní zahájení provozu na první autobusové lince v Praze se uskutečnilo před Staroměstskou radnicí.
roku 1928 - Pro potřeby Městské knihovny hl. města Prahy byla dostavěna nynější budova na Mariánském náměstí.
roku 1933 - Nakladatel Josef Hokr založil v Kaprově ulici v Praze nynější Fišerovo knihkupectví.
5. května 1945 - Ze zasedacího sálu Staroměstské radnice v Praze byla ráno odstraněna busta Hitlera.
21. února 1948 - Na Staroměstském náměstí v Praze se konal v 10. hodin tábor lidu.
16. srpna 1949 - Rada Ústavního národního výboru rozhodla, že k budově pražského Rudolfina umístí pomník Antonína Dvořáka.
10. února 1975 - V Praze na Náměstí republiky byl otevřen obchodní dům Kotva, v té době 5. největší OD v Evropě.
6. června 1990 - Při explozi trubkové bomby na Staroměstském náměstí v Praze bylo zraněno 18 lidí.
11. ledna 1994 - V Praze v restauraci u Zlatého tygra se sešli spisovatel Bohumil Hrabal a prezident Václav Havel s americkým prezidentem Billem Clintonem.
13. dubna 1994 - Reiner Kreissl daroval celou svou sbírku (více než 1200 vzácných exemplářů) "celému lidstvu pod ochranou českého národa" a svěřil ji do odborné péče Náprskova muzea v Praze.
4. června 2000 - Na závěr festivalu Pražské jaro byla u Rudolfina slavnostně odhalena socha Antonína Dvořáka.
4. prosince 2003 - V Praze v Dušní ul. byla odhalena socha Franze Kafky od sochaře Jaroslava Róny.
29. dubna 2013 - Výbuch plynu domě v Divadelní ulici v Praze 1 posunul jednu z jeho stěn o 5 cm a tlaková vlna zasáhla a poškodila několik budov v okolí.
16. ledna 2016 - Na Alšově nábřeží v Praze poblíž Mánesova mostu bylo slavnostně odhaleno unikátní sousoší věnované Janu Palachovi. Dvojice plastik nazvaných "Dům syna" a "Dům matky" je umělecké dílo amerického sochaře a architekta českého původu Johna Hejduka.
Odkazy na ďalšie záznamy
(1) - Panovníci
(14) - Historické osoby
(32) - Pamiatky
(2) - Pevnosť
(30) - Palác
(1) - Filmy
(1) - Daľšie pramene o pamiatke
Poznámka
V katastru obce obce se nachází 442 nemovitých kulturních památek.
Nachází se zde nejzachovalejší židovský hřbitov v Evropě (12 000 náhrobních kamenů, nejstarší z r. 1439 - rabín Abigdor Kary, nejznámější rabí Löwa - zemřel r. 1609).
r. 1333 - mladý Karel IV. pobýval několik měsíců v domě U Štupartů na Starém Městě
r. 1458 - na radnici Starého Města pražského byl zvolen Jiří z Poděbrad českým králem
1. pol. 15. st.-1787 - židovský hřbitov sloužil k pohřbívání
r. 1784 - staroměstská radnice se stala po josefínských reformách sídlem sjednocené městské správy
Obrázky
 • Obec : Staré Město - barevný městský znak - foto z r. 2017 (infopanel)

  barevný městský znak - foto z r. 2017 (infopanel)

 • Obec : Staré Město - městský znak - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII., Praha 1988 (kresba Jiří Louda)'

  městský znak - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII., Praha 1988 (kresba Jiří Louda)"

 • Obec : Staré Město - věž Staroměstské radnice - foto z 10. 8. 2011

  věž Staroměstské radnice - foto z 10. 8. 2011

 • Obec : Staré Město - jižní průčelí Staroměstské radnice - foto z 10. 8. 2011

  jižní průčelí Staroměstské radnice - foto z 10. 8. 2011

 • Obec : Staré Město - věž Staroměstské radnice, jižní průčelí - foto z 15. 1. 2012

  věž Staroměstské radnice, jižní průčelí - foto z 15. 1. 2012

 • Obec : Staré Město - Staroměstský orloj - foto z 80. let 20. st.

  Staroměstský orloj - foto z 80. let 20. st.

 • Obec : Staré Město - kostel sv. Mikuláše (Staroměstské nám.) - foto z 80. let 20. st.

  kostel sv. Mikuláše (Staroměstské nám.) - foto z 80. let 20. st.

 • Obec : Staré Město - pomník Karla IV. (Křižovnické nám.) - foto z 80. let 20. st.

  pomník Karla IV. (Křižovnické nám.) - foto z 80. let 20. st.

 • Obec : Staré Město - Židovské muzeum (U Starého hřbitova) - foto z 80. let 20. st.

  Židovské muzeum (U Starého hřbitova) - foto z 80. let 20. st.

 • Obec : Staré Město - Staroměstské nám. v pozadí s Týnským chrámem (kresba - tuž, pauzák) - neznámý autor (soukromá sbírka)

  Staroměstské nám. v pozadí s Týnským chrámem (kresba - tuž, pauzák) - neznámý autor (soukromá sbírka)

 • Obec : Staré Město - pohled na městskou část z Kampy - foto z 8. 11. 2016

  pohled na městskou část z Kampy - foto z 8. 11. 2016

 • Obec : Staré Město - pohled na městskou část spolu s Karlovým mostem - foto z 8. 11. 2016

  pohled na městskou část spolu s Karlovým mostem - foto z 8. 11. 2016