Počet záznamov: 1  

Obec : Nové Město

 1. ObecNové Město
  Iné názvyNové Město pražské
  PopisMěstská čtvrť se rozkládala se na pravém břehu Vltavy v širším historickém jádru města (dnes městská část Prahy 1 a 2).
Okres
Praha 1 Praha 2
Kraj
Hlavní město Praha
Štát
Česká republika
Na mape
Pražská památková rezervace, 2013

História obce

 • 12. st. - postaven kostel sv. Michala v Jirchářích; založen kostel sv. Václava Na Zderaze
 • r. 1347 - Karel IV. založil kostel Panny Marie Sněžné (nikdy nebyl dostavěn, stojí pouze jeho presbytář)
 • r. 1348 - založeno město (Karel IV.)
 • r. 1350 - Karel IV. založil augustiniánskou kanonii s kostelem Panny Marie a sv. Karla Velikého
 • 2. pol. 14. st. - postavena radnice
 • 2. pol. 14. st. - postaven kostel sv. Štěpána
 • r. 1355 - Karel IV. založil klášter augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny
 • r. 1362 - Karel IV. založil kostel sv. Apolináře
 • r. 1377 - poprvé uváděna Novoměstská radnice
 • 1452-1456 - radnice rozšířena o věž
 • pol. 17. st. - postaven barokní františkánský klášter s kostelem (nám. Republiky)
 • r. 1781 - včleněno jako městská část do spojené Prahy
 • 1808-1811 - františkánský klášter přestavěn na celnici
 • 1842-1845 - postaveno nynější Masarykovo nádraží (Jan Perner, arch. Antonín Jüngling)
 • 1872-1875 - postaven novorenesanční objekt Strojní fakulty ČVUT (arch. Ignác Ullmann)
 • r. 1889 - budova ČVUT byla osazena nad okny druhého patra sochami Géniů (Josef Václav Myslbek)
 • přelom 19. a 20. st. - část území asanována
 • r. 1907 - postavena secesní modlitebna sboru Církve bratrské
 • 1922-1923 - budova ČVUT byla zvýšena o podkrovní patro

Použitá literatúra

 • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; s. 8, obr. 116-119, 122, 124-125, 200-201
 • Hlavsa Václav; Praha v obrazech Vincence Morstadta; 1973; obr. 44-45
 • Kuča Karel; Novostavby v památkově chráněných sídlech; 2004; s. 78, 79, 80, 81, 84, 85, 131, 147
 • Pistorius Miloš; Praha - rytiny; obr. III., 4, 8
 • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 23-28
 • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
 • Všetečka Jiří; Pražský chodec; Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala; 1985; s. 52, 53, 64, 65, 74, 158, 176, 177, 179
 • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 1.; 1932; s. 5, 23, 63, 93, 112, 169, 185
 • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 9, 44-45
 • Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975; s. 5, 20
 • neznámý autor; Praha - umělecký almanach; s. 3, 11
 • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 24
 • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 118, 119, 128, 136, 160, 169
 • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 32l-m, 41, 54-55, 61, 67, 69, 74, 96i, 108
Kľúčové slová
královský majetek * asanace * radnice * secese * neorenesance * socha * kostel * kněžiště * zajímavost * památková rezervace * film
Súvisiace osobnosti
Karel IV., 14. 5. 1316 - 29. 11. 1378 Myslbek, 1848-1922, Josef Václav Ullmann, 1822-1897, Vojtěch Ignác
Súvisiace rody
Lucemburkové * Františkáni
Súvisiaca udalosť

3. září 1347 - Karel IV. s manželkou založili kostel Panny Marie Sněžné na Novém Městě.
21. listopadu 1347 - Karel IV. založil benediktinský Emauzský klášter s kostelem Panny Marie Na Slovanech.
roku 1348 - Karel IV. založil Koňský trh na Novém Městě pražském.
8. března 1348 - Založení Nového Města pražského bylo mimořádným urbanistickým i politickým počinem Karla IV.
26. března 1348 - Karel IV. položil základní kámen k Novému Městu pražskému.
23. dubna 1349 - Na Novém Městě pražském byl poprvé slaven den Svátostí.
18. září 1350 - Karel IV. položil základní kámen ke klášteru a chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Karlově.
24. března 1360 - Karel IV. založil klášter Panny Marie Na trávníčku.
30. července 1419 - I. pražskou defenestraci dvanácti novoměstských konšelů z oken Novoměstské radnice provedl dav vedený radikálním knězem Janem Želivským.
roku 1432 - Jan Roháč z Dubé zakoupil v Praze na Koňském trhu dům za 60 kop grošů.
9. března 1444 - Zcela vyhořely šítkovské mlýny v Praze pod Zderazem.
roku 1478 - Král Vladislav Jagellonský zrušil židovský hřbitov zvaný Židovská zahrada, který ve středověku zaujímal prostor mezi ulicemi Spálenou, Jungmannovou a Lazarskou na Novém Městě pražském.
roku 1495 - Postavena původní Novoměstská vodárenská věž.
28. července 1578 - Vydán "drahotní řád" pro pražská města, jež zaváděl kontroly cen".
15. února 1611 - Pražská lůza krutým způsobem zabila 14 františkánských mnichů v areálu chrámu Panny Marie Sněžné a přilehlém klášteře.
19. března 1621 - Pražský arcibiskup svolal do kláštera v Emauzích benediktinské mnichy, kteří zvolili břevnovským opatem Jana Benona Falka z Falkenberku.
1. ledna 1775 - Antonín Strnad zahájil pravidelné meteorologické měření v pražské klementinské hvězdárně.
12. února 1784 - Vzniklo Královské hlavní město Praha. Dvorským dekretem spojil Josef II. do té doby čtyři samostatná města: Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové Město.
11. května 1786 - V dolní části Koňského trhu (Václavské nám.) bylo otevřeno dřevěné c. k. vlastenecké divadlo Bouda.
17. srpna 1789 - V domě při kostele sv. Apolináře byla zřízena první pražská obecní porodnice.
12. prosince 1789 - V bývalém klášteře U hybernů začalo hrát české Vlastenecké divadlo.
2. ledna 1791 - V Praze na Karlově náměstí byla otevřena první pražská veřejná obecní nemocnice.
roku 1843 - Do pražské restaurace U Pinkasů bylo poprvé dovezeno plzeňské pivo Prazdroj.
20. srpna 1845 - V Praze na dnešním Masarykově nádraží byl slavnostně zahájen provoz.
15. září 1847 - V ulicích Starého a Nového Města Pražského bylo poprvé použito k veřejnému osvětlení 200 plynových lamp.
11. března 1848 - Ve Svatováclavských lázních u Karlova náměstí v Praze se konal sněm svolaný repealisty.
4. června 1848 - Sloužena slovanská liturgie u sochy sv. Václava na Koňském trhu v Praze.
18. listopadu 1862 - V Praze zahájilo provoz Prozatímní divadlo, předchůdce Národního divadla (budova Prozatímního divadla se stala později jeho součástí).
16. května 1868 - Položen základní kámen k Národnímu divadlu v Praze.
22. prosince 1878 - V Praze byl uveden do provozu Palackého most přes Vltavu, který spojil Smíchov s Novým Městem.
roku 1871 - V Praze bylo vystavěno novorenesanční nádraží Františka Josefa.
16. dubna 1880 - Fotograf Jan Langhans si otevřel v Praze ve Vodičkově ul. 37 fotoateliér.
11. června 1881 - Na počest návštěvy korunního prince Rudolfa a jeho novomanželky bylo otevřeno Národní divadlo slavnostním představením Smetanovy opery Libuše.
11. srpna 1882 - V Praze byl zahájen první veřejný telefonní provoz (síť měla 11 účastníků a první telefonní ústředna byla umístěna v Richtrově domě na Malém rynku).
18. listopadu 1883 - Operou Bedřicha Smetany Libuše bylo po požáru znovu otevřeno Národní divadlo.
roku 1884 - J. R. Vilímek založil v Praze ve Spálené a Opatovické ul. knihkupectví a nakladatelství.
1. května 1890 - V Praze na Střeleckém ostrově se poprvé konaly prvomájové oslavy.
18. května 1891 - V Praze se poprvé otevřela veřejnosti budova Národního muzea.
19. června 1898 - Položen základní kámen k pomníku Františka Palackého na náměstí pod Emauzy v Praze.
19. ledna 1900 - V Praze na Karlově zahájila provoz měnírna, první zařízení svého druhu na dodávku proudu pro tramvaje.
27. září 1900 - V Praze se poprvé otevřelo pro veřejnost Muzeum hl. města Prahy.
31. března 1901 - V pražském Národním divadle měla svou premiéru opera Rusalka.
14. června 1901 - Na pražské spojnici Nové Město – Střelecký ostrov – Újezd byl uveden do provozu dnešní Most legií, původně Most císaře Františka Josefa I.
16. září 1906 - Za osvíceného panování Jeho císařského a královského Apoštolského Veličenstva Císaře Františka Josefa I. byl vysvěcen nově vystavěný chrám, tzv. Jeruzalémská synagoga, ku poctě Boží.
17. října 1910 - Tiskařské družstvo národně sociální strany se přejmenovalo na Melantrich, pozdější nejvýznamnější nakladatelství u nás.
2. září 1914 - V Praze zahájily provoz sanitní tramvaje, které sloužily k převozu zraněných z nádraží do nemocnic.
roku 1915 - V paláci Rokoko v Praze bylo odehráno první kabaretní představení.
28. října 1918 - V Praze na Václavském náměstí byla přečtena deklarace k vyhlášení samostatného Československa.
roku 1925 - Tramvajová měnírna na Karlově ukončila provoz.
24. října 1927 - V baru Luxor na Václavském náměstí v Praze se uskutečnila I. mezinárodní soutěž "mixerů amerických nápojů - cocktailů".
30. května 1928 - V Praze u Muzea zahájila činnost první prodejna jízdních kuponů.
13. srpna 1929 - V pražském kině Lucerna byl uveden první zvukový film "Loď komediantů".
21. ledna 1930 - Byl instalován první světelný semafor v Praze (uprostřed Václavského náměstí mezi ulicemi Vodičkovou a Jindřišskou).
16. září 1933 - V Praze zahájilo činnost Divadlo D 34, jehož zakladatelem byl E. F. Burian.
18. října 1933 - V Praze byl uveden do provozu Jiráskův most přes Vltavu spojující Nové město se Smíchovem.
14. června 1934 - V Praze před Wilsonovým nádražím byli uvítáni naši fotbaloví reprezentanti, kteří přijeli z mistrovství světa, kde obsadili druhé místo..
19. března 1939 - V Praze v ulici Na Poříčí byl slavnostně otevřen obchodní dům Bílá Labuť.
28. října 1939 - V den výročí vzniku Československé republiky byli v Praze v Žitné ul. při demonstraci proti nacistické okupaci nacisty smrtelně postřeleni student medicíny Jan Opletal, který zemřel o pár dní později v nemocni. Druhou obětí byl pekař Václav Sedláček, který podlehl zranění na místě.
12. prosince 1941 - Proběhlo noční bourání Wilsonova pomníku v Praze.
14. února 1945 - Při bombardování Prahy byl poškozen Palackého most přes Vltavu.
15. května 1951 - V Praze u Apolináře byla otevřena první protialkoholní záchytná stanice na světě. První pacient byl přijat již po třech dnech.
27. února 1965 - V Činoherním klubu v Praze Ve Smečkách měla premiéru hra Piknik, prvotina režiséra Ladislava Smočka.
15. března 1967 - V Praze byla zahájena výstavba stanice podzemky Hlavní nádraží.
16. ledna 1969 - Na Václavském nám. v Praze se před Národním muzeem zapálil student Jan Palach ve snaze vyburcovat občanskou společnost z letargie po sovětské okupaci.
25. února 1969 - Na pražském Václavském náměstí se upálil Jan Zajíc, student železniční průmyslovky v Šumperku.
2. dubna 1977 - V Národním divadle se odehrálo poslední představení, Jiráskova Lucerna, před jeho generální rekonstrukcí.
13. prosince 1980 - Po délce Václavského náměstí v Praze projela poslední tramvajová souprava.
16. března 1985 - Budova pražského nádraží na Těšnově (bývalé Denisovo nádraží) byla odstřelena, neboť musela ustoupit stavbě Severojižní magistrály.
leden 1990 - Z pražského nábřeží Ludvíka Svobody byla odstraněna socha komunistického prezidenta Klementa Gottwalda z bílého vápence od sochaře Viktora Dobrovolného.
20. března 1990 - V Praze ve Vodičkově ul. byla otevřena první restaurace McDonald's v Česku.
22. října 1990 - Založena knihovna Libri prohibiti.
3. prosince 1990 - Na ČVUT v Praze byl spuštěn první školní jaderný reaktor.
1. srpna 2004 - Při výbuchu granátu pod autem v ulici Na Příkopě v Praze bylo zraněno 17 lidí.
18. září 2013 - V Paláci Fénix na Václavském nám. v Praze byla slavnostním představením otevřena nová divadelní scéna, Studio DVA.
7. srpna 2015 - Na meteorologické stanici v Praze - Karlově byla naměřena nejvyšší teplota v její historii (37,4 °C).
2. července 2016 - Zahájena rekonstrukce pražské Státní opery (oprava potrvá 27 měsíců).
21. září 2016 - Na rohu Vladislavovy a Purkyňovy ulice byla umístěna pamětní deska, která připomíná nejstarší pražský židovský hřbitov.
Odkaz na www
www.novomestskaradnice.cz ; www.nrpraha.cz ; http://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=po-cesku&c=A131210_113833_po-cesku_tom&foto=&thumbs=1#HIG4fd076_01vclavk..jpg
Odkazy na ďalšie záznamy
(1) - Historické osoby
(27) - Pamiatky
(1) - Hrad
(24) - Palác
(1) - Letohrádok
(1) - súbor predmetových kategórií
(1) - Filmy
(1) - Daľšie pramene o pamiatke
Poznámka
r. 1351 – arcibiskup Arnošt z Pardubic vysvětil kostel sv. Jindřicha a Kunhuty
30. 7. 1419 - defenestrace novoměstských konšelů z radnice
r. 1609 - na radnici se konal stavovský sněm (Rudolf II. zde potvrdil majestát za náboženskou svobodu)
Obrázky
 • Obec : Nové Město - městský znak - foto z 25. 5. 2017

  městský znak - foto z 25. 5. 2017

 • Obec : Nové Město - městský znak - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII., Praha 1988 (kresba Jiří Louda)'

  městský znak - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII., Praha 1988 (kresba Jiří Louda)"

 • Obec : Nové Město - Novoměstská radnice - foto z 16. 8. 2011

  Novoměstská radnice - foto z 16. 8. 2011

 • Obec : Nové Město - pohled na radnici od jihu - foto z 16. 8. 2011

  pohled na radnici od jihu - foto z 16. 8. 2011

 • Obec : Nové Město - turistická nálepka - IV. 2016 (www.turisticke-znamky.cz)

  turistická nálepka - IV. 2016 (www.turisticke-znamky.cz)