Počet záznamov: 1  

Obec : Mikulov

 1. ObecMikulov
Okres
Břeclav
Kraj
Jihomoravský kraj
Štát
Česká republika
Na mape
Turistická mapa č. 88, 2009 . B3
Česko - turistický atlas, 2006 . 162C-F
Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
Průvodce městem 2018, 2017
Na mape
242 m n. m.

História obce

 • r. 1173 - poprvé uváděna osada
 • r. 1173 - zmiňována románská svatyně
 • r. 1279 - povýšena na městečko
 • 15. st. - postavena obranná věž na Kozím vršku
 • r. 1410 - povýšeno na město
 • r. 1426 - svatyně vypálena husity
 • 2. pol. 15. st. - založen židovský hřbitov
 • 80. léta 15. st. - svatyně přestavěna na kostel sv. Václava
 • r. 1550 - postavena renesanční židovská Horní synagoga
 • r. 1561 - město poničeno požárem
 • 60. léta 16. st. - postaven renesanční dům U Rytířů s nárožním věžovitým rizalitem a sgrafitovou výzdobou průčelí
 • po r. 1561 - Horní synagoga přestavěna
 • r. 1584 - hranolová gotická městská věž poškozena požárem
 • po r. 1584 - městská věž byla doplněna kamenným pozdně renesančním arkádovým ochozem
 • konec 16. st. - historické jádro upraveno do dnešní podoby
 • r. 1611 - postaven klášter kapucínů
 • 1612-1613 - postaven kostel sv. Vavřince
 • r. 1623 - vystavěna Loreta v sousedství kapucínského kláštera
 • 1623-1630 - postavena kaple sv. Šebestiána na vrcholu Svatého kopečku (dříve nazýván Tanzberg – Taneční hora)
 • r. 1625 - postaveny pozdně renesanční kanovnické domy
 • r. 1631 - postavena třípatrová zvonice na vrcholu Svatého kopečku
 • 30. léta 17. st. - postaveno prvních sedm kapliček křížové cesty na Svatý kopeček
 • r. 1656 - postaven kostel sv. Anny
 • kolem r. 1660 - panský pivovar přestavěn na radnici
 • r. 1663 - kaple i zvonice poškozena požárem po zásahu bleskem
 • 1666-1689 - vystavěn raně barokní piaristický klášter s kostelem sv. Jana Křtitele
 • r. 1672 - kaple sv. Šebestiána vyhořela
 • 1672-1679 - na místě kaple vystavěna nová svatyně na půdorysu řeckého rovnoramenného kříže
 • 70. léta 17. st. - křížová cesta byla rozšířena o kapli Božího hrobu
 • r. 1680 - kašna se sochou Pomony s rohem hojnosti a štítem s rodovým znakem Dietrichsteinů (v horní části náměstí)
 • 1688-1689 - Horní synagoga byla rozšířena o přízemní ženskou modlitebnu
 • poč. 18. st. - u kostela sv. Anny vyzdviženo monumentální dvouvěžové průčelí ve formách klasicizujícího římského baroka
 • r. 1714 - centrální stavba kaple sv. Šebestiána rozšířena o sakristii (zásluhou mikulovského probošta Jakuba Františka Tilschera)
 • r. 1719 - ničivému požáru padlo za obět celé židovské getto
 • 1719-1723 - Horní synagoga prošla zásadní barokní přestavbou
 • 1723-1724 - barokní sloup Nejsvětější Trojice na náměstí (návrh A. J. Prenner, sochař Ignác Lengelacher)
 • 2. pol. 18. st. - kostel sv. Václava upravován
 • 1750-1775 - křížová cesta byla rozšířena na současných čtrnáct zastavení
 • 60. léta 18. st. - upravovány interiéry kostela sv. Jana Křtitele
 • r. 1767 - při požáru zvonice po úderu blesku byly zničeny oba její zvony
 • r. 1768 - na zvonici byl umístěn nový zvon (4360 kg), ulitý ze dvou původních
 • r. 1784 - rozsáhlý požár poničil střed města
 • r. 1798 - vichřice poškodila střechu zvonice, opravena
 • konec 18. st. - kostel sv. Václava propojen krytým mostem s areálem zámku
 • r. 1835 - vichřice poškodila střechu zvonice, opravena
 • r. 1846 - vichřice poškodila střechu zvonice, opravena
 • 1845-1852 - ruiny kostela sv. Anny přestavěny klasicistně na rodinnou hrobku Dietrichsteinů (arch. H. Koch)
 • r. 1861 - vichřice poškodila střechu zvonice, opravena
 • 1862-1865 - celý areál křížové cesty spolu se zvonicí prošel rekonstrukcí
 • r. 1866 - město obsazeno pruskou armádou
 • konec 19. st. - u vstupu do židovského hřbitova postavena eklektická obřadní síň (vídeňský arch. Max Fleischer)
 • r. 1916 - požár poničil střechu zvonice
 • r. 1929 - radnice přestavěna do dnešní podoby
 • r. 1945 - stavby na Svatém kopečku byly poškozeny dělostřeleckou palbou
 • na přelomu 60. a 70. let 20. st. - většina židovského ghetta byla zbourána
 • po r. 1990 - radnice upravována
 • r. 1991 - vichřice strhla velkou část střechy, opravena
 • 1999-2011 - bývalý objekt kláštera revitalizován
 • 2011-2013 - Horní synagoga prošla celkovou rekonstrukcí
 • 2014-2015 - provedena celková obnova vnitřních prostor zvonice a jejího vnějšího pláště

Majiteľ

 • do r. 1249 Přemysl II. Otakar
 • 1249 - 1560 Lichtenštejnové (rod)
 • od r. 1249 - Jindřich I. z Lichtensteina
 • r. 1526 - Leonhard z Lichtenštejna
 • 1560 - 1575 - Kereczényiové
 • 1575 - 1945 Dietrichsteinové (rod)
 • od r. 1575 Dietrichsteinové (rod) z Dietrichsteina, Adam, kníže
 • do r. 1639 - kardinál František z Dietrichsteinu (olomoucký biskup)
 • r. 1672 - Ferdinand, kníže z Dietrichsteina

Použitá literatúra

 • Doležal Jiří; Historická města ČSSR; 1968; obr. 96-99
 • Kaigl Jan; Příručka vlastníka Kulturní památky; 2004; s. 6
 • Kuča Karel; Novostavby v památkově chráněných sídlech; 2004; s. 71, 72
 • Miklín Jakub; Svatý kopeček v Mikulově; 2015; s. 2-23
Súvisiaca udalosť

2. července 1623 - Položen a posvěcen základní kámen pro stavbu kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku nad Mikulovem.
14. července 1632 - Zvonice na Svatém kopečku nad Mikulovem byla zprovozněna vysvěcením jejích dvou zvonů - sv. Šebestiána a sv. Anny.
14. září 1784 - Rozsáhlý požár poničil střed města Mikulova.
30. listopadu 1784 - V Mikulově byl zrušen klášter kapucínů.
8. září 1865 - Za účasti velkého množství poutníků vysvětil mikulovský probošt Augustin Bartenstein kapli sv. Šebestiána na Svatém kopečku nad Mikulovem.
Odkaz na www
www.mikulov.cz ; http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/jeskyne-na-turoldu/ ; www.tajemnesklepeni.estranky.cz ; www.rmm.cz ; www.galeriekonvent.cz ; www.kvh.g6.cz ; www.farnostimikulovska.cz ; www.zidovskyhrbitovmikulov.cz ; www.mikulovskoregion.cz
Odkazy na ďalšie záznamy
(2) - Pamiatky
(1) - Zámok
(1) - Letohrádok
(1) - Filmy
(1) - Daľšie pramene o pamiatke
Poznámka
r. 1362 - doloženy městské lázně
16. st. - Mikulov se stal útočištěm pronásledovaných habánů - novokřtěnců
2. pol. 16. st. - Mikulov se stal významným centrem manýristické italsko-španělské kultury
pol. 16. st.-1851 - město bylo centrem moravských Židů a sídlem moravského zemského rabína
r. 1669 – první zpráva o jeskyních pod vrchem Turold (severní část města)
r. 1679 - kaple sv. Šebestiána po obnově vysvěcena
r. 1733 - ve zdejším ghettě se narodil Josef von Sonnenfels, profesor státu a práva vídeňské univerzitě a císařský poradce
r. 1786 - odsvěceny kaple křížové cesty na vrchol Svatého kopečku, a kaple sv. Šebestiána (na příkaz císaře Josefa II.)
19. st. - žil zde hluchoněmý a nevidomý básník Hieronym Lorma (1821-1902), autor dotykové abecedy
1. pol. 19. st. - fungovalo zde nejméně dvanáct synagog a modliteben
r. 1865 – kaple sv. Šebestiána znovu vysvěcena
do r. 1938 - Horní synagoga byla využívána k bohoslužebným účelům
1945-1989 - zvonice na vrcholu Svatého kopečku sloužila jako stanoviště hlídek pohraniční stráže
r. 1960 - Mikulov přichází o statut okresního města
r. 1982 - historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací
Obrázky
 • Obec : Mikulov - pohled na město se zámkem od východu ze Svatého kopečku - foto z 2. 6. 2019

  pohled na město se zámkem od východu ze Svatého kopečku - foto z 2. 6. 2019

 • Obec : Mikulov - pohled od zámku na západní část města - foto z 10. 5. 2013

  pohled od zámku na západní část města - foto z 10. 5. 2013

 • Obec : Mikulov - pohled od zámku na jihozápadní část města - foto z 10. 5. 2013

  pohled od zámku na jihozápadní část města - foto z 10. 5. 2013

 • Obec : Mikulov - věž kostela sv. Václava - foto z 10. 5. 2013

  věž kostela sv. Václava - foto z 10. 5. 2013

 • Obec : Mikulov - detail kostelní věže a arkádovým ochozem - foto z 10. 5. 2013

  detail kostelní věže a arkádovým ochozem - foto z 10. 5. 2013

 • Obec : Mikulov - barokní sloup Nejsvětější Trojice na náměstí - foto z 2. 9. 2015

  barokní sloup Nejsvětější Trojice na náměstí - foto z 2. 9. 2015

 • Obec : Mikulov - boční průčelí měšťanského domu se sgrafitovou výzdobou (Náměstí 27) - foto z 2. 9. 2015

  boční průčelí měšťanského domu se sgrafitovou výzdobou (Náměstí 27) - foto z 2. 9. 2015

 • Obec : Mikulov - pohled na Svatý kopeček na východním okraji města - foto z 2. 9. 2015

  pohled na Svatý kopeček na východním okraji města - foto z 2. 9. 2015

 • Obec : Mikulov - jihovýchodní okraj města (v pozadí jižní úbočí vrcholu Svatého kopečku) - foto z 2. 9. 2015

  jihovýchodní okraj města (v pozadí jižní úbočí vrcholu Svatého kopečku) - foto z 2. 9. 2015

 • Obec : Mikulov - pohled od jihozápadu na dělostřeleckou věž (tzv. Kozí Hrádek) - foto z 2. 9. 2015

  pohled od jihozápadu na dělostřeleckou věž (tzv. Kozí Hrádek) - foto z 2. 9. 2015

 • Obec : Mikulov - pohled z Alejního nám. na zadní trakty domů na Hlavní ul. - foto z r. 1905 (RMM)

  pohled z Alejního nám. na zadní trakty domů na Hlavní ul. - foto z r. 1905 (RMM)

 • Obec : Mikulov - pohled do areálu Židovského hřbitova - foto z 2. 9. 2015

  pohled do areálu Židovského hřbitova - foto z 2. 9. 2015

 • Obec : Mikulov - pohled do areálu Židovského hřbitova - foto z 2. 9. 2015

  pohled do areálu Židovského hřbitova - foto z 2. 9. 2015

 • Obec : Mikulov - pohled do areálu Židovského hřbitova - foto z 2. 9. 2015

  pohled do areálu Židovského hřbitova - foto z 2. 9. 2015

 • Obec : Mikulov - detail jednoho z náhrobních kamenů - foto z 2. 9. 2015

  detail jednoho z náhrobních kamenů - foto z 2. 9. 2015

 • Obec : Mikulov - detail jednoho z náhrobních kamenů - foto z 2. 9. 2015

  detail jednoho z náhrobních kamenů - foto z 2. 9. 2015

 • Obec : Mikulov - detail dvou náhrobních kamenů - foto z 2. 9. 2015

  detail dvou náhrobních kamenů - foto z 2. 9. 2015

 • Obec : Mikulov - turistická vizitka - r. 2016 (www.turisticky-denik.cz)

  turistická vizitka - r. 2016 (www.turisticky-denik.cz)

 • Obec : Mikulov - pohled od západu na Svatý kopeček s kaplí sv. Šebestiána - foto ze 4. 8. 2010

  pohled od západu na Svatý kopeček s kaplí sv. Šebestiána - foto ze 4. 8. 2010

 • Obec : Mikulov - západní průčelí kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku - foto z 16. 6. 2017

  západní průčelí kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku - foto z 16. 6. 2017

 • Obec : Mikulov - zvonice na Svatém kopečku, pohled od západu - foto z 16. 6. 2017

  zvonice na Svatém kopečku, pohled od západu - foto z 16. 6. 2017