Počet záznamov: 1  

Obec : Hradčany

 1. ObecHradčany
  PopisRozkládají se na pravém břehu Vltavy v místech západního předhradí Pražského hradu (dnes městská část Prahy 1 a 6).
  Okres
  Praha 1 Praha 6
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Pražská památková rezervace, 2013
  Praha, plán kulturních památek, 1989

  História obce

  • r. 1135 - na vrcholu Petřína postaven kostelík sv. Vavřince
  • r. 1143 - založen premonstráty románský Strahovský klášter
  • r. 1258 - klášter byl po požáru obnoven v raně gotickém slohu
  • 1. pol. 14. st. - vznik poddanského města (spravované purkrabím Pražského hradu)
  • před r. 1371 - vystavěn špitál sv. Antonína (Jan Očko z Vlašimi)
  • r. 1379 - postavena městská brána zv. Špitálská či Šárecká
  • r. 1488 - starší dům přestavěn na radnici
  • r. 1541 - město poničeno velkým požárem
  • po r. 1541 - požárem poškozený gotický kostel sv. Benedikta byl opraven
  • r. 1592 - Hradčany prohlášeny za královské město
  • 1595-1627 - kostel sv. Benedikta přestavěn pozdně renesančně
  • r. 1598 - městu se dostalo statusu královského města
  • 1600-1602 - postaven kapucínský klášter s kostelem P. Marie a sv. andělů
  • poč. 17. st. - přestavěna radnice
  • 1603-1612 - v areálu Strahovského kláštera byl postaven renesanční kostel sv. Rocha
  • r. 1631 - městská brána přestavována
  • r. 1645 - dokončeno raně barokní opevnění
  • r. 1648 - Strahovský klášter vyrabován Švédy
  • 60. léta 17. st. - kostel sv. Benedikta prošel barokní úpravou
  • r. 1721 - vznikla tzv. Písecká brána (návrh arch. G. B. Alliprandi)
  • r. 1726 - na Hradčanském náměstí vztyčen Mariánský sloup
  • r. 1737 - městská brána přestavována
  • kolem r. 1750 - kostelík sv. Vavřince upraven do současné podoby
  • r. 1756 - povýšeny na královské město
  • od r. 1784 - včleněny jako městská část do spojené Prahy
  • r. 1885 - zbourána Špitálská brána
  • přelom 19. a 20. st. - obranné bašty Mariánských hradeb stojící v sousedství Písecké brány byly odstraněny
  • 1911-1914 - postavena Kramářova vila (arch. Friedrich Ohmann)
  • 21. st. - kostelík sv. Vavřince prošel rekonstrukcí
  • r. 2015 - obnoven park Marie Terezie spolu s částí bývalého barokního opevnění

  Použitá literatúra

  • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; s. 8, obr. 16-17, 21, 46-47, 49, 56, 59, 70-75, 101
  • Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 2
  • Svoboda Jiří; Pražský hrad; obrazy a rytiny; obr. 10
  • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 16-17
  • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
  • Všetečka Jiří; Pražský chodec; Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala; 1985; s. 14, 15, 18, 19, 31, 39, 39, 42, 43, 44, 45, 68, 94, 97, 101, 121, 124, 141, 153, 198
  • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 22, 24
  • neznámý autor; Praha - umělecký almanach; s. 9, 14
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 15, 237, 238
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 24
  • kolektiv autorů; Národní galerie v Praze; Výroční zpráva 1999; 2000; s. 9, 11, 18
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 24, 108
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 37
  • Vilímková M.; Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st.; 1985; s. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12-14
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 71, 166, 181, 182, 209-211, 215, 236, 244, 259
  • Veselý Josef; Bradáč, obrázky staropražské a různé; 1924; s. 54
  Súvisiaca udalosť

  roku 1380 - Staré Město pražské vydalo zákaz vyhánění prasat na ulice.
  2. června 1541 - Velký požár díky silnému větru poničil většinu Malé Strany, Hradčan i samotného Pražského hradu, kde mimo jiné zničil desky zemské..
  v červnu 1626 - Na Hradčanech položila Benigna Kateřina Lobkowicz základní kámen ke stavbě komplexu pražské Lorety.
  roku 1655 - V Praze na Hradčanech byl při kostele sv. Benedikta založen klášter Řádu Bosých karmelitek.
  roku 1671 - Jan Dominik Orsi byl pověřen stavbou Teologického sálu ve Strahovském klášteře.
  15. srpna 1695 - Na svátek sv. Václava se poprvé rozezněla loretánská zvonkohra od pražského hodináře P. Neumanna umístěná ve věži kostela Narození Páně v Praze na Hradčanech.
  roku 1726 - Podél poutní cesty z Lorety na Hradčanech k františkánskému klášteru v Hájku (západně od Prahy) vzniklo 20 kaplí.
  roku 1746 - Malíř Václav Nosecký vyzdobil kapli sv. Voršily v strahovském klášterním kostele.
  12. února 1784 - Vzniklo Královské hlavní město Praha. Dvorským dekretem spojil Josef II. do té doby čtyři samostatná města: Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové Město.
  23. listopadu 1822 - Veřejnosti bylo otevřeno České muzeum v paláci na Hradčanském náměstí..
  roku 1841 - Lidová zahrada se poprvé otevřela pro veřejnost a byla přejmenována na Chotkovy sady.
  7. března 1908 - Na svoji trasu z Malostranského náměstí vzhůru Nerudovou ul. kolem Pražského hradu na Pohořelec vyjela první autobusová linka v Praze.
  28. září 1910 - Technické muzeum království českého v Praze na Hradčanech bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti.
  roku 1913 - V Chotkových sadech proběhlo slavnostní odhalení pomníku Julia Zeyera od sochaře Josefa Maudra.
  29. června 1927 - Prezident T. G. Masaryk navštívil Technické muzeum československé v Praze na Hradčanském nám.
  7. března 2000 - V Praze na Hradčanském nám. v blízkosti Pražského hradu byl odhalen pomník T. G. Masaryka.
  červen 2019 - Před Píseckou bránou v Praze na Hradčanech byla umístěna litinová fontána zv. Vějíř Žofie Chotkové.

  Poznámka

   konec 14. st. - doložen dům Knappovských (čp. 171)
   konec 14. st. - starší dům přestavěn nákladně na kanovnickou rezidenci (čp. 65)
   přelom 15. a 16. st. - postaven dům zv. Široký dvůr (čp. 110)
   po r. 1541 - postaven Melzerovský dům (čp. 168 - dům U zlatého koníčka)
   po r. 1541 - postaven dům U tří andělů (čp. 163)
   po r. 1541 - postaven dům zv. Černý vůl (čp. 107 - dům U černého vola)
   po r. 1541 - postaven Zoblovský dům (čp. 106)
   po r. 1541 - postavena kanovnická rezidence (čp. 68)
   po r. 1541 - postaven renesanční "Dům pážat" (čp. 69)
   kolem pol. 16. st. - postaven dům U tří seker (čp. 169)
   kolem pol. 16. st. - postaven dům zv. Černý kříž (čp. 167 - dům U černého kříže)
   pol. 16. st. - doložen Binderovský dům (čp. 162 - dům U zlaté obruče)
   po r. 1550 - postaven dům zv. Bílý beránek (čp. 166 - dům U bílého beránka)
   po r. 1550 - postaven dům U tří červených srdcí (čp. 165)
   2. pol. 16. st. - postaven Singerovský dům (čp. 158 - U zeleného hroznu)
   r. 1554 - postaven Schabnerovský dům (čp. 161 . dům U zrcadla)
   60. léta 16. st. - postaven Kolovratský dům (čp. 109)
   před r. 1562 - postaven Bunovský dům (čp. 160 - dům U kamenného sloupu)
   před r. 1567 - postaven Czenkerovský dům (čp. 159 - dům U zlatého jablka)
   1573-1579 - postaven Šlikovský dům (čp. 108)
   před r. 1580 - postaven renesanční Wrbnovský dům (čp. 103 - dům U zlatého beránka)
   před r. 1590 - doložen Flechtnerovský dům (čp. 164 - dům zv. Bílá čelist)
   poč. 17. st. - postaven dům U tří růží (čp. 170 - U tří červených růží)
   1606-1613 - posteven domek U červené hvězdy (čp. 105)
   r. 1627 - premonstráti nechali přenést do Strahovského kláštera ostatky svého zakladatele sv. Norberta
   po r. 1650 - postaven Lošovský dům (čp. 91 - dům U zeleného kříže)
   po r. 1680 - starší objekt přestavěn na Kapucínský lazaret (čp. 98)
   konec 17. st. - na místě dvou starších objektů byl postaven dům U pana Flery (čp. 172 - U červeného ježka)
   konec 17. st. - postaven dům Grinských (čp. 86 - dům U bílého lva)
   konec 17. st. - postaven Graffovský dům (čp. 76 - Zlatý gryf)
   přelom 17. a 18. st. - postaven Mydlářský dům (čp. 88 - dům u Zlatého pluhu)
   poč. 18. st. - postaven Chválovský domek (čp. 92 - dům U Zlatého slunce)
   po r. 1705 - postaven Dům loretánských muzikantů (čp. 79)
   1748-1751 - neznámým autorem pořízen plán Pražského hradu a části Hradčan
   r. 1932 - v blízkosti Štefánikovi hvězdárny na vrcholu Petřína byl založen Růžový sad, který se rozprostírá na šesti hektarech

  Obrázky

  • Obec : Hradčany

   městský znak - foto z 25. 5. 2017

  • Obec : Hradčany

   Hradčanské nám. - pohlednice z 60. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Obec : Hradčany

   pohled na Hradčanské nám. z katedrály sv. Víta - pohlednice z 1. pol. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Obec : Hradčany

   severní část Hradčanského náměstí - foto z 25. 9. 2015

  • Obec : Hradčany

   pohled na Hradčany se siluetou Pražského hradu z Valdštejnské zahrady - foto z října 2016

  • Obec : Hradčany

   Kramářova vila - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 132

  • Obec : Hradčany

   Nová budova zemského archivu - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 237

  • Obec : Hradčany

   kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře premonstrátů na Strahově - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 238

Počet záznamov: 1  
Záznam „Obec : Hradčany“ aktualizovaný:

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.