Počet záznamov: 1  

Heslo : rozhledna

 1. Heslorozhledna
  PopisVěžovitá stavba ze dřeva, cihel či jiného stavebního materiálu, postavená na vyvýšeném místě pro optimální rozhled po okolní krajině; určená pro veřejnost.

  Zdroj citácie

  • Chytil Martin; 111 nejkrásnějších rozhleden; Nejlepší výlety po Česku; 2020
  Súvisiaca udalosť

  roku 1825 - Na Kleti, nejvyšším vrcholu Blanenského lesa (1084 m n. m.), jihozápadně od obce Krasetín, byla postavena majitelem panství Josefem Janem Nepomukem ze Schwarzenberku, 18 m vysoká kamenná rozhledna.
  roku 1862 - Na jižním úpatí (540 m n. m.) kopce Tábor jihozápadně od Ploužnice byla postavena knížecím stavitelem Josefem Pruvotem 10,5 m vysoká kamenná vyhlídková věž zv. Allainova, která ve své době sloužila jako honosný posed ve zdejší rohanské oboře.
  roku 1864 - Severně od Jílového, pod vrcholem Děčínského Sněžníku (717 m n. m.), byla postavena 33 m vysoká válcová kamenná rozhledna.
  7. května 1876 - Na Ještědu byla otevřena dřevěná rozhledna.
  roku 1877 - Na Jižním vrchu (514 m n. m.) nad Karlovými Vary byla postavena v pseudogotickém slohu 15 m vysoká rozhledna zv. Karlova vyhlídka, která je kopií rozhledny v severoněmeckém Schleswigu.
  roku 1887 - Na kopci Slovanka (820 m n. m.) u Hrabětic byla osazena 11 m vysoká litinová konstrukce rozhledny, která byla nejdříve součástí expozice Světové výstavy ve Vídni.
  roku 1883 - Na vrchu Libín (1093 m n. m.) jižně od Prachatic byla postavena 27 m vysoká kamenná rozhledna.
  roku 1884 - Na vrcholu Klínovce (1244 m n. m.) byla postavena 17 m vysoká osmiboká kamenná rozhledna.
  18. července 1887 - Nad Ruprechticemi v Jizerských horách byla otevřená dřevěná rozhledna.
  9. září 1888 - Na Královce v Jizerských horách byla otevřena dřevěná rozhledna s vyhlídkovou plošinou ve výšce 19 m.
  6. července 1890 - Nad Frýdlantem byla otevřena dřevěná, 14 m vysoká, rozhledna Frýdlantská výšina.
  roku 1891 - Na hoře Jedlová (774 m n. m.) jihojihozápadně od Jiřetína pod Jedlovou byla postavena 29 m vysoká kamenná rozhledna.
  28. července 1891 - V Praze na Petříně (324 m n. m.) byla pro veřejnost otevřena 72 m vysoká rozhledna, postavena podle projektu architekta Vratislava Pasovského.
  20. srpna 1891 - V Praze na Petříně (324 m n. m.) byla pro veřejnost otevřena 72 m vysoká rozhledna, postavena podle projektu architekta Vratislava Pasovského.
  29. července 1892 - Na vrchu Stoh v Krkonoších byla otevřena rozhledna.
  14. srpna 1892 - Východně od Příchovic byla na základech původní rozhledny na vrchu Hvězda (959 m n. m.) veřejnosti zpřístupněna 24 m vysoká kamenná novogotická rozhledna Štěpánka.
  21. srpna 1892 - Na vrchu Smrk v Jizerských horách byla otevřena dřevěná rozhledna, vysoká 20 m.
  3. červena 1894 - Na vrchu Kopanina (657 m n. m.) severně od Frýdštejna byla pro veřejnost otevřena 21 m vysoká cihlová rozhledna.
  roku 1895 - Pražský kardinál Schönborn nechal postavit na bájné hoře Velký Blaník u Louňovic pod Blaníkem dřevěnou rozhlednu ve tvaru otevřeného jehlanu.
  roku 1896 - Na vrchu Dymník (515 m n. m.) jihozápadně od Rumburku byla zdejším architektem Josefem Hamplem postavena 15 m vysoká cihlová rozhledna.
  roku 1897 - Nejdecká krušnohorská jednota nechala postavit stavitelem Schöberlem na svahu Pajndl (955 m n. m.) pod Tisovským vrchem severně od Nejdku 24 m vysokou mohutnou kamennou rozhlednu.
  roku 1898 - Na vrcholu Oslednice východně od Telče byla postavena z popudu profesora reálky Aloise Kulhánka 16 m vysoká dřevěná rozhledna.
  roku 1898 - U příležitosti 50. výročí panování rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. byla na vrcholu Biskupské kupy (890 m n. m.) východně od Zlatých Hor postavena 19 m vysoká kamenná rozhledna vypadající jako šachová figurka.
  září 1898 - Na kopci Hostýn (735 m n. m.) jižně od Chvalčova byla zpřístupněna veřejnosti 15 m vysoká kamenná okrouhlá rozhledna.
  roku 1899 - Pod vrcholem Zlatý Chlum, východně od města Jeseník, byla ve výšce 875 m n. m. postavena architektem Eduardem Zelenkou 30 m vysoká kamenná rozhledna zv. Frývaldovská.
  1. září 1901 - Nad Libercem byla otevřena kamenná rozhledna Liberecká výšina, vysoká 25 m.
  roku 1903 - Na kopci Cvilín (436 m n. m.) nad Krnovem byla postavena podle plánů stavitele Ernsta Latzela 35 m vysoká kamenná romantická rozhledna s cimbuřím.
  25. prosince 1903 - Na vrchu Háj (758 m n. m.) severovýchodně od Aše byla poprvé zpřístupněna návštěvníkům mohutná kamenná 34 m vysoká rozhledna, jejíž vyhlídkový ochoz je ve výšce 25 m.
  roku 1904 - Na vrcholu Milešovky (737 m n. m.) byla postavena 19 m vysoká rozhledna.
  roku 1905 - Na vrchu Tanečnice (598 m n. m.) západně od Mikulášovic byla za podpory Františka Václava, hraběte Salmy z Reifferscheidtu postavena na místě vichrem stržené rozhledny nová kamenná osmiboká 26 m vysoká rozhledna.
  roku 1905 - Na vrcholu Milešovky byla uvedena do provozu meteorologická observatoř, nejstarší v Čechách.
  roku 1905 - Východně od Jablonce nad Nisou byla pod vrcholem Černé Studnice (869 m n. m.) postavena architektem Robertem Hemmrichem 26 m vysoká kamenná rozhledna.
  roku 1905 - Na hoře Čerchov (1041 m n. m.) v Českém lese byla na místě původní dřevěné rozhledny postavena 20 m vysoká kamenná rozhledna zv. Kurzova věž.
  13. ledna 1907 - Na Ještědu slavnostně otevřen horský hotel, jehož součástí byla i 23 m vysoká rozhledna.
  30. dubna 1907 - Na místě původní dřevěné vyhlídkové věže nad severním okrajem Frýdlantu (399 m n. m.) byla postavena 21 m vysoká cihlová rozhledna zv. Frýdlantská výšina.
  8. září 1907 - Na Královce v Jizerských horách byla otevřena nová kamenná rozhledna vysoká 23,5 m.
  31. května 1908 - Nad obcí Proseč nad Nisou v Jizerských horách byla zprovozněna dřevěná, 12 m vysoká, rozhledna.
  roku 1909 - Západně od Chebu na vrcholu Zelené hory (637 m n. m.) byla postavena na místě původní dřevěné rozhledny "vcelku nevzhledná" kamenná 18 m vysoká tzv. Bismarckova rozhledna.
  4. července 1909 - Na Špičáku v Jizerských horách byla otevřena kamenná rozhledna.
  roku 1911 - Na vrchu Tábor (678 m n. m.), jižně od Lomnice nad Popelkou, byla na místě původní dřevěné rozhledny postavena 35 m vysoká tzv. Tichánkova rozhledna s vyhlídkovým ochozem ve výšce 26 m.
  16. června 1912 - Na Bramberku v Jizerských horách byla otevřena masivní kamenná, 21 m vysoká, rozhledna.
  roku 1913 - Na vrchu Strážiště (395 m n. m.) nad obcí Úvalno byl postaven 22 m vysoký monumentální kamenný objekt mauzolea zdejšího rodáka, lékaře a slezského poslance Hanse Kudlicha, jehož ochoz ve výšce 18 m slouží jako rozhledna.
  roku 1914 - Na Výšině přátelství (547 m n. m.) nad Grandhotelem PUPP v Karlových Varech byla postavena 40 m vysoká cihlová rozhledna Diana s dřevěným vyhlídkovým ochozem, dříve zvaná Kudlichova nebo Benešova.
  roku 1923 - Na vrchu Dobrošov (622 m n. m.) jihovýchodně od Náchodu byla postavena podle projektu arch. Dušana Jurkoviče turistická Jiráskova chata s 24 m vysokou rozhlednou.
  25. května 1924 - Na Javorníku v Jizerských horách byla otevřena dřevěná, 18 m vysoká, rozhledna.
  roku 1928 - Na návrší bývalého ozdravovacího areálu (380 m n. m.), dnešní lesopark Kamenný vrch nad městskou částí Nový Lískovec, byla postavena 7 m vysoká betonová vyhlídka.
  roku 1929 - Na Trništi u Janova nad Nisou byla otevřena dřevěná rozhledna (výška 18m).
  roku 1930 - Po dostavbě ocelové 86 m vysoké radniční věže na Prokešově náměstí v Ostravě byl ve výšce 73 m zpřístupněn veřejnosti vyhlídkový ochoz.
  roku 1932 - V areálu (220 m n. m.) Brněnských veletrhů a výstav byla otevřena 45 m vysoká ocelová vyhlídková věž, postavená podle návrhu arch. B. Čermáka.
  21. srpna 1932 - Nad Prosečí nad Nisou v Jizerských horách byla otevřena nová kamenná rozhledna Proseč, vysoká 28 m.
  roku 1934 - Na vrchu Svatobor (845 m n. m.) severozápadně od města Sušice byla postavena kamenná rozhledna tyčící se do výšky 32 m, která je součástí restauračního a ubytovacího objektu.
  roku 1935 - Na Krásenském vrchu ve Slavkovském lese byla otevřena 11 m vysoká kamenná rozhledna.
  23. června 1935 - Jižně od Krásna u Sokolova byla na vrchu Na Vyhlídce (777 m n. m.) slavnostně otevřena 25 m vysoká kamenná rozhledna Krásenský vrch, postavená ve tvaru spirály podle projektu sochaře Willy Russa a stavebního technika Fritze Hoffmanna.
  roku 1938 - Na severním okraji Hořic (408 m n. m.) byl otevřen kamenný památník s 25 m vysokou rozhlednou zv. Masarykova věž samostatnosti.
  roku 1938 - Na hoře Javorník (1065 m n. m.) západně od Vacova byla postavena podle projektu architekta Karla Houry postavena kamenná Klostermannova rozhledna.
  roku 1961 - Severně od Lelekovic pod vrcholem Babí lom byla postavena ve výšce 526 m n. m. betonová 15 m vysoká rozhledna.
  21. září 1973 - Na Ještědu (1012 m n. m.) byl pro veřejnost otevřen nový horský hotel s 93 m vysokým vysílačem, postaveným podle projektu Karla Hubáčka.
  roku 1980 - Na vrcholu Pradědu (1491 m n. m.) severozápadně od Karlovy Studánky byl na místě původní kamenné rozhledny postavený 162 m vysoký vysílač s restaurací a vyhlídkovou plošinou ve výšce 73 m.
  3. června 1993 - Na kopci Křemešník (765 m n. m.) severozápadně od Nového Rychnova byla poprvé zpřístupněna veřejnosti u příležitosti "Křemešnické pouti" 52 m vysoká ocelová konstrukce rozhledny.
  roku 1994 - Na Kozákově (743 m n. m.), nejvyšším vrcholu Českého ráje, byla postavena 48 m vysoká ocelová vojenská věž, na které je umístěn ve výšce 24 n vyhlídkový ochoz.
  roku 1996 - Na vrchu Háj (631 m n. m.) západně od Šumperku byla na místě původní dřevěné vyhlídkové věže postavena 29 m vysoká dřevěná rozhledna čtvercového půdorysu na kamenné podezdívce. Autory architektonického návrhu inspirovaného původním vzhledem věže jsou Vladimír Malaska a Ivo Barvíř.
  roku 1997 - Na vrchu Jarník (609 m n. m.) východně od Písku byla postavena úzká ocelová 59 m vysoká stavba vysílače s ochozem (ve výšce 35 m), který slouží turistům k výhledu do krajiny.
  roku 1998 - Bývalá radarová věž na hoře Poledník (1315 m n. m.) jižně od Prášil byla přestavěna na 37 m vysokou rozhlednu.
  roku 1998 - Na Černé hoře nad Jánskými Lázněmi byla postavena ocelová rozhledna "Panorama" (vysoká 21 m).
  roku 2000 - Na vrcholu Bílá hora (556 m n. m.) severozápadně od Štramberku byla postavena 43 m vysoká rozhledna, jejíž zastřešená vyhlídková plošina je ve výšce 26 m.
  roku 2001 - Pod vrcholkem Vysoká západně od Miskovic bylo postaveno dvojče oslednické ocelové rozhledny, jehož vyhlídková plošina je ve výšce 25 m.
  roku 2001 - Na bočním vrcholu (620 m n. m.) kopce Hrby nad vesničkou Onen Svět severozápadně od Kovářova byla postavena dřevěná 15 m vysoká "Langova" rozhledna.
  roku 2003 - Na Smrku (1124 m n. m.), nejvyšší hoře Jizerských hor vypínající se při státní hranici s Polskem, byla postavena podle návrhu arch. Jana Dudy 21 m vysoká ocelová konstrukce rozhledny.
  roku 2003 - Východně od Osečan pod vrcholem Drahoušek (501 m n. m.) byla postavena futuristicky řešená betonová vysoká telekomunikační věž 48 m vysoká s vyhlídkovou plošinu ve výšce 32 m.
  roku 2003 - U obce Hrubý Jeseník (205 m n. m.) byla postavena unikátní 50 m vysoká kovová rozhledna zv. Romanka s vyhlídkovou plošinou ve výšce 26 m, která slouží zároveň i jako vysílač mobilních operátorů.
  11. října 2003 - Pod vrcholem Klucanina na východním okraji Tišnova, v místech původní rozhledny (402 m n. m.), která se v polovině minulého století zřítila, byla slavnostně otevřena 29,3 m vysoká kamenná rozhledna s vyhlídkovou plošinou ve výšce 24,3 m.
  roku 2004 - Na nejvyšším bodu Chřib na vrchu Brdo (587 m n. m.) byla na místě původní dřevěné vyhlídky postavena metodou tzv. kyklopského zdiva, unikátní pískovcová 24 m vysoká rozhledna.
  roku 2004 - Na návrší (429 m n. m.) jihojihozápadně od obce Ocmanice byla postavena nad podzemním vodojemem podle brněnského projektanta Zdeňka Látala 15,2 m vysoká rozhledna ve tvaru pravidelného osmibokého jehlanu.
  roku 2005 - V nitru Boubínského pralesa na stejnojmenném vrcholu (1362 m n. m.) byla v místech původní vyhlídkové plošiny postavena 21 m vysoká rozhledna ze smrkové kulatiny, která je tak nejvýše položenou dřevěnou rozhlednou v Česku.
  roku 2007 - Originální 29 m vysoká kruhová rozhledna vznikla při modernizaci skokanského můstku (590 m n. m.) v lyžařském areálu V Popelkách západně od Lomnice nad Popelkou.
  roku 2007 - Na Křížové hoře (735 m n. m.) východně od Červené Vody byla na místě původního dřevěného poutního kostelíka postavena 25 m vysoká rozhledna, štíhlý tubus opláštěný dřevem navrhl architekt Jan Mádlík.
  roku 2007 - Na severním okraji obce Hlína v místech původní vyhlídkové věže (450 m n. m.), byla na jaře veřejnosti zpřístupněna 17 m vysoká trámová rozhledna na kamenné podezdívce zv. Menšíkova rozhledna.
  roku 2008 - V blízkosti Hoffmanovy boudy u Jánských Lázní byla otevřena v nadmořské výšce 806 m n. m. železná 22 m vysoká rozhledna Zlatá vyhlídka.
  v červnu 2008 - Západně od Slatiňan (346 m n. m.) byla zpřístupněna rozhledna "Bára", postavená podle projektu Prof. Ing. arch. Martina Rajniše.
  roku 2009 - Na kopci Vartovna (651 m n. m.) západně od obce Seninka byla postavena 38 m vysoká odlehčená ocelová konstrukce rozhledny ve tvaru spirály.
  roku 2009 - Pod vrcholem Sedla (902 m n. m.) jižně od Albrechtic u Sušice byla postavena podle projektu arch. Pavla Ullmanna 27,7 m vysoká sedmiboká dřevěná příhradová rozhledna.
  roku 2009 - Západně od Pece pod Sněžkou byla postavena v nadmořské výšce 1027 m n.m. dřevěná rozhledna s ocelovými prvky "Hnědý vrch" (vysoká 27 m).
  roku 2009 - Na plochém hřbetu (669 m n.m.) severozápadně od Roprachtic byla postavena kamenná rozhledna s dřevěným zastřešeným ochozem "U borovice" (vysoká 18 m).
  roku 2009 - Na kopci Výhon (355 m n. m.) východně od Židlochovic byla postavena podle návrhu brněnského architekta Pavla Jury 17 m vysoká dřevěná rozhledna zv. Akátová věž.
  3. června 2009 - Na místě tornádem zničené rozhledny západně od Slatiňan (346 m n. m.) byla slavnostně otevřena identická 30 m vysoká stavba "Bára II".
  roku 2010 - Na náměstí Prokopa Malého (247 m n. m.) v centru Žatce byla v areálu Chrámu chmele a piva postavena mohutná ocelová 42 m vysoká rozhledna tzv. Chmelový maják.
  roku 2011 - Na Hraničním vrchu (536 m n. m.) severovýchodně od Města Albrechtice vznikla úpravou dvou příhradových ocelových radiokomunikačních věží jedinečná 28 m vysoká dvouvěžová rozhledna.
  roku 2011 - Zasazená do skal (357 m n. m.), naproti skalnímu hradu Sloup, byla veřejnosti zpřístupněna 33 m vysoká rozhledna Na Stáži. Rozhlednu ve tvaru ocelového tubusu obehnaného smrkovým pláštěm navrhl architekt Petr Liška.
  roku 2012 - Na vrchu Kramolín (901 m n. m.) nad Lipnem nad Vltavou byla veřejnosti zpřístupněna 40 m vysoká masivní devítiboká vyhlídková věž.
  roku 2012 - Na Karlově kopci (480 m n. m.), na východním okraji Rožnova pod Radhoštěm, byla postavena ve stylu lidové architektury 31 m vysoká vzhledově unikátní dřevěná rozhledna pojmenovaná podle arch. Dušana Jurkoviče, který v této oblasti zanechal výraznou architektonickou stopu.
  roku 2012 - V Mandloňovém sadu (300 m n. m.) severně od Hustopečí byla veřejnosti zpřístupněna 17,4 m vysoká dřevěná rozhledna postavená podle projektu A. Olšiny a architekta M. Nováka.
  roku 2012 - U Heřmanic (352m n. m.) jihozápadně od Frýdlantu byla postavena podle architektonického studia Mjölk 24 m vysoká rozhledna z modřínového lesa.
  roku 2013 - Na Velkém Kosíři (442 m n. m.) severně od Kostelce na Hané byla postavena 28 m vysoká rozhledna, jejíž dřevěný tubus na kamenném podstavci doplňují ocelové prvky.
  roku 2013 - Na vrcholu Velkého Javorníku (918 m n. m.) jihozápadně od Frenštátu pod Radhoštěm byla postavena na místě původní rozhledny devítipatrová, 26 m vysoká dřevěná konstrukce rozhledny.
  roku 2013 - Na Havlově hoře (680 m n. m.) severozápadně od Českého Rudolce byla postavena 45 m vysoká dřevěná rozhledna "U Jakuba".
  roku 2013 - V Příchovicích u Kořenova (785 m n. m.) byla postavena podle projektu Prof. Ing. arch. Martina Rajniše 25 m vysoká rozhledna válcového tvaru z borového dřeva zv. Maják Járy Cimrmana, jehož Muzeum je zastavěno do svahu pod rozhlednou.
  roku 2014 - Na návrší Radošov (242 m n. m.) jihovýchodně od Veselí nad Moravou byla postavena 16,5 m vysoká rozhledna.
  roku 2014 - Na Pekelném kopci (572 m n. m.) jihozápadně od Třebíče byla postavena podle projektu arch. Pavla Jury 26 m vysoká rozhledna z modřínového dřeva s ocelovým schodištěm.
  roku 2014 - Pod vrcholem Březák (530 m n. m.) byla postavena podle projektu architektky Ivety Torkoniakové 38 m vysoká rozhledna netradičního vzhledu s vyhlídkovou plošinou ve výšce 30 m.
  roku 2014 - V lesním komplexu Svákov (446 m n. m.) na západním okraji města Soběslav byla postavena 13,5 m vysoká celodřevěná rozhledna.
  11. listopadu 2014 - Otevřena rozhledna Eliška u Žacléře.
  roku 2015 - Na jihozápadním úpatí (1116 m n. m.) hory Slamník nad obcí Dolní Morava byla postavena podle návrhu arch. Zdeňka Fránka unikátní 55 m vysoká rozhledna, jejíž ocelová konstrukce je doplněna smrkovým a modřínovým dřevem.
  roku 2015 - Pod vrcholem Krušné hory na Hudlicku (606 m n. m.) byla postavena 33 m vysoká modřínová rozhledna ve tvaru trojbokého jehlanu.
  roku 2015 - Na nejvyšším bodě Hostýnských vrchů, jímž je Kelčský Javorník (865 m n. m.), byla postavena 36 m vysoká rozhledna, tvořená centrálním ocelovým sloupem s vřetenovým schodištěm a dvanácti ohýbanými modřínovými lamelami.
  roku 2015 - Na Jezuitském kopci (366 m n. m.) nad obcí Salaš byla postavena podle projektu architektů Jana Smékala a Tomáše Huytra 21 m vysoká železná rozhledna opláštěná modřínovým dřevem netradičního vzhledu (dvě protnuté sedmičky).
  roku 2015 - Na Fajtově kopci (552 m n. m.), severně od Velkého Meziříčí, byla postavena podle projektu Václava Hlaváčka a Libora Peška 36 m vysoká ocelová rozhledna (42 tun vážící konstrukce stojí na železobetonových 16 m do hloubky zapuštěných pilotech).
  roku 2015 - Na vrchu Rýdův kopec (551 m n. m.) západně od Jindřichova Hradce byla postavena podle projektu architekta Miroslava Hájka ocelovo-dřevěná 33 m vysoká rozhledna ve tvaru rovnostranného trojúhelníku.
  2. května 2015 - Na Senecké hoře (503 m n. m.) západně od Pavlíkova byla slavnostně otevřena 21,6 m vysoká rozhledna, postavená podle projektu Ing. arch. Eugena Točíka.
  24. května 2015 - Ve Vítkovicích (220 m n. m.) byla slavnostně otevřena 78 m vysoká ocelová prosklená vyhlídková věž "Bolt Tower". Originální industriální skvost vznikl podle projektu arch. Josefa Pleskota jako nástavba rekonstruované odstavené vysoké pece č. 1.
  1. srpen 2015 - V místech původní rozhledny na okraji Tábora v nadmořské výšce 525 m n. m. byla Klubem českých turistů veřejnosti zpřístupněna nová vyhlídková věž Hýlačka. Jedná se o 35,6m vysokou ocelovou konstrukci v podobě futuristického pavouka opleteného sítí, na jejíž vrchol vede 136 schodů.
  roku 2017 - Na jižním úpatí Černé hory (785 m n. m.) u Jánských lázní byla postavena z borového a modřínového dřeva 45 m vysoká vyhlídková věž, skládající se ze středového točitého ocelového schodiště a z visuté dřevěné lávky.
  roku 2017 - Na vrchu Krchov (489 m n. m.) nad Orlickou přehradou si postavil Radomil Klessl vlastním nákladem a svépomocí 9 pater vysokou dřevěnou rozhlednu "Miladu".
  roku 2018 - Na Kobylím vrchu (334 m n. m.) východně od Kobylí byla postavena mezi vinicemi 8 m vysoká rozhledna ve tvaru kruhové rampy s výsečí 334°.
  roku 2018 - Na kopci Horka (254 m n. m.) v pražských Kyjích, byla postavena podle projektu Prof. Ing. arch. Martina Rajniše 23 m vysoká rozhledna ve tvaru trojnožky, k jejíž stavbě bylo použito 7 km akátových kmínků doplněných o dubové, modřínové a ocelové prvky.
  roku 2018 - Na vrcholu Štvanice (866 m n. m.), severně od Hanušovic, byla podle projektu Prof. Ing. arch. Martina Rajniše postavena 31 m vysoká dřevěná válcovitá rozhledna zv. Stříbrná Twiggy, ukotvená ocelovými lany, jejíž vyhlídková plošina je opatřena skleněnými okny.
  duben 2018 - V areálu elektrárny Ledvice u Bíliny byla zpřístupněna na jedné ze dvou betonových věží ve výšce 144 m prosklená vyhlídka s otevřeným ocelovým ochozem.
  21. dubna 2018 - Na Pastevním vrchu (402 m n. m.) nad východním okrajem obce Růžová byla zpřístupněná 6,2 m vysoká netradiční betonová rozhledna Růženka.
  roku 2019 - Pod vrcholem Tanečnice u horní stanice lanovky na Pustevnách (1075 m n. m.) byla postavena mohutná 22 m vysoká věž, jejíž součástí je nejen skleněná vyhlídková plošina, ale i prosklený vysutý můstek.
  roku 2019 - Na Velké Deštné (1115 m n. m.), východně od obce Deštné v Orlických horách, byla postavena 19 m vysoká pětiboká ocelová konstrukce rozhledny opláštěné modřínovým dřevem.
  roku 2019 - Na vrcholu Svobodné hory (640 m n. m.) jihozápadně od Vodňan byla postavena podle projektu architekta Jiřího Oldřicha 25 m vysoká celodřevěná rozhledna.
  roku 2019 - Na Hradišťském vrchu (779 m n. m.) východně od města Kaplice byla postavena podle projektu brněnského architekta Pavla Jury na půdorysu pěticípé růže 28 m vysoká rozhledna.

  Poznámka

   Rozhledna bývá často vybudována jako součást jiné stavby.
Počet záznamov: 1  
Záznam „Heslo : rozhledna“ aktualizovaný:

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.