Počet záznamov: 1  

Heslo : památková rezervace

 1. Heslopamátková rezervace
  PopisÚzemí, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů.

  Zdroj citácie

  • Kaigl Jan; Památkový zákon; 2004; s. 13
  • Kuča Karel; Novostavby v památkově chráněných sídlech; 2004; s. 15-16, 56-59
  • Krušinová Lenka; Archeologická památková péče v České republice; 1995; s. 15-16
  • Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975; s. 26
  Súvisiaca udalosť

  21. července 1971 - Nařízením vlády ČSR na základě § 4 Zákona o kulturních památkách bylo historické centrum Prahy prohlášeno za památkovou rezervaci.
  25. června 1974 - Rada NVP schválila dokument zpracovaný Pražským střediskem památkové péče, který vytyčuje hlavní směry rozvoje památkové péče na území celého hlavního města Prahy a naznačuje, jak řešit problémy v památkové rezervaci i mimo ni.
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (1) - Pamiatky
  (1) - Zámok
  (17) - Obec
  (1) - Kraj
  (1) - Miestna časť

  Poznámka

   Památkovou rezervaci prohlašuje vláda a stanovuje podmínky pro zabezpečení její ochrany.

  Obrázky

  • Heslo : památková rezervace

   památková rezervace v Hl. městě Praze - převzato: 'Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975'

Počet záznamov: 1  
Záznam „Heslo : památková rezervace“ aktualizovaný: