Počet záznamov: 1  

Meno : Valdštejn, Albrecht Václav Eusebius

 1. MenoValdštejn, Albrecht Václav Eusebius, vévoda
  Datum a miesto narodenia24. 9. 1583 Heřmanice
  Datum a miesto úmrtia25. 2. 1634 Cheb (Česko)
  Iné menoz Valdštejna, Albrecht ; z Wallensteina, Albrecht

  Životopis

  • Narodil se jako syn chudého šlechtice Viléma z Valdštejna a Markéty Smiřické. V roce 1595 osiřel a jeho poručíkem se stal Jindřich Slavata z Chlumu a Košumberku.
  • Nejprve navštěvuje školu Jednoty bratrské v Košumberku, později různé jezuitské a evangelické školy. Od roku 1599 studuje na evangelické univerzitě v Altdorfu, po roce je však ze školy vyloučen.
  • V roce 1604 se jako poddůstojník účastní tažení proti Turkům. Od roku 1606 je již v hodnosti plukovníka českých stavů. V tomto roce konvertuje ke katolictví a vstupuje do služeb budoucího císaře Matyáše, bratra Rudolfa II. Habsburského. V roce 1618 jako plukovník císařských kyrysníků přechází s vojskem na císařovu stranu.
  • Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 a po porážce českých stavů získává konfiskacemi majetku velké jmění. Jeho pluk se dokonce zúčastní zatýkání pana Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.
  • Roku 1621 je jmenován vrchním velitelem pražské vojenské posádky. Roku 1622 se stává zemským velitelem v Čechách. Téhož roku je jmenován hrabětem a o rok později knížetem. V té době se žení s Isabelou z Harrachu. Roku 1625 se stává generalissimem císařské armády a je povýšen na vévodu frýdlantského.
  • Od roku 1623 knížetem, od roku 1625 vévodou frýdlantským od roku 1627 vévodou zaháňským, o rok později vévodou meklenburským a od roku 1632 vévodou hlohovským. V roce 1628 je jmenován admirálem Oceánského a Baltského moře. Získal i Řád zlatého rouna.
  • První nezdar přichází v roce 1630, kdy ho císař propouští ze všech armádních funkcí, avšak po významných vojenských úspěších je brzy povolán zpět. Pak přichází jedno vojenské vítězství za druhým. V té době Francie a Švédsko nabízejí Albrechtovi český trůn, ale on odmítá.
  • Roku 1634 je opět zbaven velení a prohlášen za zrádce. V Chebu je pak vlastními důstojníky zavražděn. Jeho ostatky jsou uloženy ve valdštejnské hrobce v Mnichově Hradišti.
  • Albrecht z Valdštejna je jedna z nejrozporuplnějších postav českých dějin.

  Poznámka

  • 1604-1605 - bojoval jako fendrich (nižší důstojník) české pěchoty v Uhrách proti Bočkajovi
  • r. 1609 – oženil se s bohatou dědičkou rozsáhlých moravských statků, vdovou po panu z Víckova
  • r. 1614 - po smrti manželky, kdy se stal jedním z nejzámožnějších moravských pánů, vstupuje do služeb budoucího císaře Ferdinanda II. Habsburského
  • r. 1618 - při vypuknutí českého povstání hrál obojakou hru
  • r. 1620 – po bitvě na Bílé hoře získá konfiskacemi obrovský majetek
  • XII. 1621 - jmenován zemským vojenským velitelem Českého království
  • r. 1625 - jmenován vrchním velitelem císařského vojska pro válku s Dánskem
  • r. 1627 - za vojenské úspěchy dostal titul říšského vévody a získal nová panství
  • r. 1630 - na nátlak říšských knížat propuštěn císařem z vojenských služeb
  • r. 1631 - nabídl švédskému králi Gustavu Adolfovi, že zradí císaře
  • r. 1632 - znovu jmenován císařským generalissimem

  Použitá literatúra

  • Souček Ludvík; Kdo byl kdo; II.; 1981
  • kolektiv autorů; Lidé, kteří změnili svět; 4000 osobností od starověku po dnešek; 2009; s. 43, 47, 221
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 20, 1072
  • Durdík Tomáš; Hrady severních Čech; 1992; s. 9, 54
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 215
  • Halada Jan; Lexikon české šlechty, erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti; I.; 1992; s. 170
  • Kolektiv autorů; Dějiny a současnost; XXXVII./1; 2015; s. 28-29
  • Veselý Josef; Bradáč, obrázky staropražské a různé; 1924; s. 18-19
  Súvisiaca udalosť

  22. května 1629 - Albrecht z Valdštejna uzavřel v Lübecku mír s Dány.
  v květnu 1632 - Albrecht z Valdštejna vyhnal z Prahy začátkem měsíce s saskou posádku a s ní spěšně odešli i emigranti.
  24. ledna 1634 - Císař vydal generálu Gallasovi rozkaz zatknout nebo zabít generalissima Albrechta z Valdštejna.
  18. února 1634 - Vydán vídeňský patent, jímž byl Albrecht z Valdštejna prohlášen za rebela a zrádce.

  Obrázky

  • Jméno : Valdštejn, Albrecht Václav Eusebius

   barevný erb - převzato: 'Vild Jaroslav; Hrady, zámky a kulturní památky středních Čech; 1971'

Počet záznamov: 1  
Záznam „Meno : Valdštejn, Albrecht Václav Eusebius“ aktualizovaný:

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.