Počet záznamov: 1  

Heslo : klenba zavřená

 1. Hesloklenba zavřená
  PopisPříznačná pro architekturu románskou a renesanční, je podélná a často polokruhového řezu. Její patky, opírající se o protilehlé, zpravidla rovnoběžné zdi, spočívající na zdivu po celé délce. Podle oblouku, který se jeví v řezu, se mluví o valené klenbě plné, stlačené, ploché apod. Polovalená klenba je poloviční valená, opatřená vrcholem o stěnu.

  Zdroj citácie

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 101-102, 26, 37, 58, 100
  • Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 28
  Súviciace heslo
  architektura (II.) * klenba
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (1) - Heslář

  Poznámka

   Příznačný renesanční a raně barokní útvar valené klenby s lunetami - lunetová klenba - vzniká kolmým průnikem větší valené klenbě soustavou menších (nižších) kleneb valených.
   Také u tzv. klášterních kleneb, které vznikají kolmým průsekem dvou kleneb valených, spočívají patky po celé délce na zdech. Tvar a rozměr valených kleneb vytvářejících klenby klášterní, určuje v průniku také klenbu neckovou (neckovitou).
   Plochým seříznutím klenby klášterní nebo neckovité vzniká pak klenba zrcadlová.
   Mezi klenby zavřené patří také kopule (kupole, báň, sféra, klenba eliptická nebo oválna), kopule vytvořená nad uzavřenou pateční linií kruhovou nebo eliptickou ve tvaru polokoule, kulové úseče (calotta, kalota) apod. Podle oblouku, který vykazuje řez kopulí, se hovoří o kopuli stlačené, ploché i hrotité. Je-li třeba konstruovat kopuli nad čtvercem, pak obstarávají přechod buď tzv. pendantivy nebo trompy.
   Příbuzná je klenba melounová, vytvořená dílci v podobě prohnutých valených kleneb zmenšeného průřezu.
   Tzv. česká klenba je polokulová báň, svisle odřezaná zdmi, vztyčenými nad čtvercem, vepsaným do kruhové základny báně. Je-li místo polokoule výchozím klenebním tvarem kulová úseč, vzniká placka, nad čtvercovým půdorysem obvykle zvaná česká placka, nad obdélníkem placka pruská. Sem se přimyká řada složitějších sférických kleneb, oblíbených v pozdním baroku.
   Jako průniková (proniková) sférická klenba se pak někdy označuje takové zaklenutí prostoru, které vzniklo pronikem a spojením sférických klenebních částí.
cccs
Počet záznamov: 1  
Záznam „Heslo : klenba zavřená“ aktualizovaný: