Počet záznamov: 1  

Heslo : flamboyantní gotika

  1. Hesloflamboyantní gotika
    Inéplaménková gotika
    PopisFrancouzské označení pro období pozdně gotické architektury, odvozené ze zevního členění, z příznačného plaménkového utváření kružeb.

Zdroj citácie

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 65, 161
Súviciace heslo
umělecký směr * gotika