Počet záznamov: 1  

Kľúčové slovo : historismus

 1. Kľúčové slovohistorismus
  Inéožívání slohu
  revival
  PopisVe výtvarném umění různých období užší nebo širší slohové hnutí, jež se vědomě obrací k tvarům, architektonickým článkům, ornamentice, typům, ikonografickým prvkům apod. starších, vývojově uzavřených slohových epoch a v nových dějinných a uměleckých (slohových) souvislostech je více či méně tvůrčím způsobem napodobuje nebo se jimi inspiruje. Historismus jako projev aktivního vztahu k minulosti bývá zpravidla motivován ideologicky, sociálněpsychologicky i esteticky. Historizující nápodoba minulosti bývá spjata s postojem umělce i s tendencemi stavebníků a může mít i praktické cíle (např. přestavby nebo dostavby chrámů). Jestliže výtvarný historismus má protějšek v dobové literatuře a v širším vkusu (např. preromantické hnutí a gotizující stavby i umělé zříceniny v 18. st.), je součástí celého kulturního hnutí. Od konce středověku do nedávné doby záměrné návraty těžily téměř ze všech údobí a slohů starého umění.

  Použitá literatúra

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 137
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 77, 150, 178
  Súviciace heslo
  umělecký směr
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (2) - Pamiatky
  (1) - Zámok
  (1) - Palác
  (7) - Obec
  (2) - Miestna časť

  Poznámka

  • Romantismus sahá ke gotice a románskému umění, období historických nebo historizujících slohů 2. pol. 19. st. hledá vzory i mimo domácí oblast.
Počet záznamov: 1  
Záznam „Kľúčové slovo : historismus“ aktualizovaný: