Počet záznamov: 1  

Obec : Sušice

 1. ObecSušice
  PopisMěsto nazývané "Bránou Šumavy" se rozkládá na obou březích řeky Otavy.
Okres
Klatovy
Kraj
Plzeňský kraj
Štát
Česká republika
Na mape
Česko - turistický atlas, 2006 . 133A
Na mape
Svatoborská vrchovina
465 m n. m.
27,5 km jihozápadozápadně od Strakonic

História obce

 • 12. st. - předpoklad existence rýžovnické osady
 • r. 1233 - poprvé uváděna ves
 • po r. 1273 - povýšena na město
 • r. 1322 - Jan Lucemburský nechal postavit městské hradby
 • po r. 1322 - založena gotická bazilika (nyní kostel s. Václava)
 • r. 1339 - založen augustiánský klášter s kostelem sv. Felixe
 • r. 1352 - vystavěn hřbitovní kostel Panny Marie
 • r. 1464 - město poškozeno požárem
 • r. 1544 - město poškozeno požárem
 • 2. pol. 16. st. - postavena pozdně gotická lékárna
 • r. 1591 - město poškozeno požárem
 • po r. 1591 - kostel Panny Marie přestavěn renesančně
 • kolem r. 1600 - lékárna přestavěna renesančně
 • 27. 9. 1620 - císařské vojsko dobylo město
 • r. 1626 - založen Židovský hřbitov
 • r. 1641 - město poškozeno požárem
 • r. 1648 - město poškozeno požárem
 • r. 1680 - kaple sv. Rocha (na bývalém morovém hřbitově)
 • 1682-1683 - postavena raně barokní kaple Anděla Strážce
 • r. 1707 - rozsáhlý požár setřel starý ráz města
 • r. 1707 - na místě starší stavby vystavěna radnice
 • po r. 1707 - kostel sv. Václava zbarokizován (K. Zanetti)
 • r. 1735 - kaple Anděla Strážce rozšířena o ambit
 • poč. 19. st. - kašna na náměstí
 • r. 1836 - zbořena městská Pražská brána
 • r. 1839 - Vojtěch Scheinost založil továrnu na sirky
 • r. 1842 - zbořena městská Říšská brána
 • r. 1850 - radnice přestavěna
 • r. 1856 - zbořena městská Klášterní brána
 • r. 1859 - postavena synagóga
 • r. 1882 - kaple Anděla Strážce přestavěna v pseudorománském slohu
 • 1884-1885 - kostel sv. Václava puristicky regotizován (stavitel A. Persein)
 • r. 1898 - radnice nově upravena
 • r. 1909 - postavena budova reálky (L. Skřivánek)
 • r. 1920 - pomník Mistra Jana Husa (J. E. Kodet)
 • r. 1923 - obnovena synagoga
 • r. 1936 - kaple Anděla Strážce opravována
 • r. 1944 - obnoven kostel Panny Marie

Majiteľ

 • do 2. pol. 13. st. - bavorský rod Bogenů
 • od r. 1273 Přemysl II. Otakar

Použitá literatúra

 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 3. díl; 1980; s.466-469
 • Kolektiv autorů; Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy; 2.; 1990; s. 57, 59
 • Šafránek Břevnovský Josef; Sušice a okolí; 1993; s. 10, 32-33
Súvisiaca udalosť

23. srpna 1637 - Císařský výstrojní a vojenský komisař Jan Reinhertz Blathen vydal potvrzení, že sušický královský rychtář zapůjčil z proviantního skladu 100 strychů žita pro armádu.
Odkaz na www
www.mestosusice.cz ; http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na ďalšie záznamy
(2) - Miestna časť
(1) - Daľšie pramene o pamiatke
Poznámka
V katastru obce se nachází 72 nemovitých kulturních památek.
6. 2. 1621 - do města byl vyslán knížetem Lichtenštejnem císařský komisař Maxmilián Bechler s úkolem domlouvat s měšťany a šlechtou daně a dávky na ubytované vojsko
I. 1622 - město se stalo místem pobytu různých vojenských regimentů
21. 3. 1642 - do města se nakvartýrovali Piccolominiho rejtaři
r. 1935 - západně od města byla na vrchu Svatobor (845 m n. m.) postavena 31 m vysoká rozhledna