Počet záznamov: 1  

Obec : Sušice

 1. ObecSušice
  PopisMěsto nazývané "Bránou Šumavy" se rozkládá na obou březích řeky Otavy.
  Okres
  Klatovy
  Kraj
  Plzeňský kraj
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Česko - turistický atlas, 2006 . 133A
  Na mape
  Svatoborská vrchovina
  465 m n. m.
  27,5 km jihozápadozápadně od Strakonic

  História obce

  • konec 8. st. - předpoklad existence slovanské rýžovnické osady na obchodní cestě do Bavorska
  • r. 1233 - poprvé uváděna ves
  • po r. 1273 - povýšena na město
  • r. 1322 - Jan Lucemburský nechal postavit městské hradby
  • po r. 1322 - založena gotická bazilika (nyní kostel s. Václava)
  • r. 1339 - založen augustiánský klášter s kostelem sv. Felixe
  • r. 1352 - vystavěn hřbitovní kostel Panny Marie
  • r. 1464 - město poškozeno požárem
  • r. 1544 - město poškozeno požárem
  • 2. pol. 16. st. - postavena pozdně gotická lékárna
  • r. 1591 - město poškozeno požárem
  • po r. 1591 - kostel Panny Marie přestavěn renesančně
  • kolem r. 1600 - lékárna přestavěna renesančně
  • r. 1620 - císařské vojsko dobylo město
  • r. 1626 - založen Židovský hřbitov
  • r. 1641 - město poškozeno požárem
  • r. 1648 - město poškozeno požárem
  • r. 1680 - kaple sv. Rocha (na bývalém morovém hřbitově)
  • 1682-1683 - postavena raně barokní kaple Anděla Strážce
  • r. 1707 - rozsáhlý požár setřel starý ráz města
  • r. 1707 - na místě starší stavby vystavěna radnice
  • po r. 1707 - kostel sv. Václava zbarokizován (K. Zanetti)
  • r. 1735 - kaple Anděla Strážce rozšířena o ambit
  • poč. 19. st. - kašna na náměstí
  • r. 1836 - zbořena městská Pražská brána
  • r. 1839 - Vojtěch Scheinost založil továrnu na sirky
  • r. 1842 - zbořena městská Říšská brána
  • r. 1850 - radnice přestavěna
  • r. 1856 - zbořena městská Klášterní brána
  • r. 1859 - postavena synagóga
  • r. 1882 - kaple Anděla Strážce přestavěna v pseudorománském slohu
  • 1884-1885 - kostel sv. Václava puristicky regotizován (stavitel A. Persein)
  • r. 1898 - radnice nově upravena
  • r. 1909 - postavena budova reálky (L. Skřivánek)
  • r. 1920 - pomník Mistra Jana Husa (J. E. Kodet)
  • r. 1923 - obnovena synagoga
  • r. 1936 - kaple Anděla Strážce opravována
  • r. 1944 - obnoven kostel Panny Marie

  Majiteľ

  • do 2. pol. 13. st. - bavorský rod Bogenů
  • od r. 1273 Přemysl II. Otakar

  Použitá literatúra

  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 3. díl; 1980; s.466-469
  • Kolektiv autorů; Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy; 2.; 1990; s. 57, 59
  • Šafránek Břevnovský Josef; Sušice a okolí; 1993; s. 10, 32-33
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 317
  Súvisiaca udalosť

  27. září 1620 - Po dobytí a vyplenění města Sušice generálem Baltazarem de Marradas, se mu město za celkem výhodných podmínek vzdalo.
  6. února 1621 - Kníže Lichtenštejn vyslal do Sušice císařského komisaře Maxmiliána Bechlera s úkolem domluvit s měšťany a šlechtou daně a dávky na ubytované vojsko.
  23. srpna 1637 - Císařský výstrojní a vojenský komisař Jan Reinhertz Blathen vydal potvrzení, že sušický královský rychtář zapůjčil z proviantního skladu 100 strychů žita pro armádu.
  21. března 1642 - Do Sušice se nakvartýrovali Piccolominiho rejtaři.
  roku 1934 - Na vrchu Svatobor (845 m n. m.) severozápadně od města Sušice byla postavena kamenná rozhledna tyčící se do výšky 32 m, která je součástí restauračního a ubytovacího objektu.
  6. května 1945 - Čtvrtá pancéřová divize 3. americké armády osvobodila město Sušici.

  Poznámka

   V katastru obce se nachází 72 nemovitých kulturních památek.
   r. 1622 - město se stalo místem pobytu různých vojenských regimentů

  Obrázky

  • Obec : Sušice

   pohled na obec - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 317

Počet záznamov: 1  
Záznam „Obec : Sušice“ aktualizovaný:

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.