Počet záznamov: 1  

Heslo : duchovní řády

 1. Hesloduchovní řády
  PopisŘeholní instituce, jejichž členové jsou vázáni slavnými sliby poslušnosti, čistoty a chudoby, popřípadě ještě slibem příslušnosti k určitému konventu nebo slibem k vyučování a řídí se vesměs některou z řeholí, tj. soustavou schválených pravidel společného duchovního života.
  Řády se zapsaly do památkového fondu našich zemí velkým počtem svých konventů s kostely, řadou dalších staveb, jež jim patřily a z nichž mnohé jsou dodnes označeny znakem příslušného duchovního řádu nebo jednotlivého konventu. Rovněž nástěnné malby a závěsné i oltářní obrazy čerpají z historie řádů a řádoví světci, v příslušném oděvu, jsou nejednou zpodobováni v sochařských dílech předních umělců.

  Zdroj citácie

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 280-284, 131
  Súviciace heslo
  mnišské řády * řády řeholní * monasteriologie
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (30) - Rády
  (4) - Heslář

  Poznámka

   Mužské řády rozlišujeme: rytířské řády, křižovníci, řeholní kanovníci, mnišské řády, žebravé (mendikantské) řády, řeholní klerikové.
   Rozeznává se pět hlavních řeholí: 1. řehole sv. Basila (zemřel r. 379) pro řecké mnichy; 2. řehole sv. Benedikta (zemřel r. 553), opatská, pro mnichy latinského obřadu; 3. řehole sv. Augustina (zemřel r. 430), kanovnická; 4. řehole sv. Františka z Assisi (zemřel. 1226); 5. řehole sv. Ignáceš z Loyloly (zemřel r. 1556) daná jezuitům.
Počet záznamov: 1  
Záznam „Heslo : duchovní řády“ aktualizovaný: