Počet záznamov: 1  

Heslo : cihlové vazby

 1. Heslocihlové vazby
  Inévazba
  PopisZpůsoby, jakými jsou na sebe kladeny a vzájemně vázány cihly ve zdivu, aby se zvýšila jeho pevnost, někdy i výsledný dekorativní účin. cihly kladené po délce, které se značí v líci zdiva celou délkou, se jmenují běhouny a vytvářejí lehkou běhounovou vazbu, cihly položené na šířku, zpevňující zdivo, jsou vazáky a tvoří těžkou vazbu vazákovou. Zpravidla se vazby mísí, aby bylo zdivo provázáno.

  Zdroj citácie

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 255, 287
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 39-40, 15, 64, 65, 72, 79, 115, 164
  • Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 28
  Súviciace heslo
  architektonická řemesla * zdivo
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (1) - Heslář

  Poznámka

  • Vazba polokřížová nebo anglická - vrstva vazáků se střídá s vrstvou běhounů, u anglické někdy i s několika vrstvami běhounů.
  • Vazba křížová - mezi polokřížové zdivo se vsunuje vrstva běhounů, posunutých o půl cihly.
  • Vazba gotická nebo polská - střídání běhounů a vazáků v téže vrstvě i mezi vrstvami.
  • Vazba holandská či flámská - vrstva vazáků a běhounů se střídá s vrstvou vazáků.
  • Vazba figurovaná - dekorativní vazba z režného zdiva s různým seskupením běhounů a vazáků.

  Obrázky

  • Heslo : cihlové vazby

   typy vazeb zdiva - kresba akad. arch. Antonín Kryl

cccs
Počet záznamov: 1  
Záznam „Heslo : cihlové vazby“ aktualizovaný: