Počet záznamov: 1  

Rod : Lucemburkové (rod)

 1. RodLucemburkové (rod)

  Popis rodu

  • Říšský rod vládnoucí v Porýní v hrabství (později vévodství) Lucemburském. Evropský význam získal za Jindřicha VII. Lucemburského, který byl od roku 1307 římskoněmeckým králem a od roku 1312 císařem (po něm i další Lucemburkové). V letech 1310 – 1437 byli panovnickou dynastií v českém království. Roku 1437 smrtí Zikmunda Lucemburského vymřel rod po mužské linii.

  Použitá literatúra

  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2-13
  • Froissart Jean; Kronika stoleté války; 1977; s. 229
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
  • Perniš Jaroslav; Lucemburské nevesty anjouovských princov; s. 2-35
  • Guth Karel; Hrad; s. 4
  • Starý Marek; Dynastická spojení opavských Přemyslovců s českou a moravskou šlechtou; s. 29
  • Starý Marek; Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo; s. 30, 33
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 19-37, 39, 40, 66, 89, 94, 97-99, 135, 168
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 11-124
  • Durdík Tomáš; Hrad Pravda; 1995; s. 16
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. VIII., kniha XIII; 1928; s. 5-194
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. VII., kniha XII; 1928; s. 5-180
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. VI., kniha XI.-XII; 1928; s. 5-440
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. V., kniha IX.-X; 1928; s. 7-270
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. IV., kniha VII.-VIII; 1928; s. 71-236
  • Kalista Zdeněk; Svatovítské triforium; 1946; s. 11; obr. 6
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 570, 1133
  • Bednář; Panovníci českých zemí v rodových a dobových souvislostech; 2004
  • Zikmund V.; Křivoklátské lesy; 1962; s. 10
  • Spěváček Jiří; Počátky Lucemburků v Čechách; s. 187-188
  Súvisiaca udalosť

  roku 1349 - Markrabství moravské se dostalo jako léno českého krále pod samostatnou vládu vedlejší linie lucemburského rodu. Prvním vládcem byl Jan Jindřich (syn Jana Lucemburského).
  21. ledna 1354 - V Trevíru zemřel trevírský arcibiskup a říšský kurfiřt Balduin Lucemburský, bratr římského císaře Jindřicha VII. a strýc českého krále Jana Lucemburského.
  27. prosince 1428 - Jan I., strýc opavského vévody Viléma I., padl při srážce slezského vojska s husity nedaleko Kladska a Münsterbersko tak přešlo jako odumřelé léno králi Zikmundovi.
  13. srpna 1429 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 6 000 kop grošů slezské Münsterbersko.
  13. července 1431 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 9 600 kop grošů Kladsko a Frankenštejnsko.
  25. ledna 1436 - Císař Zikmund zastavil Jiřímu ze Šternberka, jeho manželce Anežce Opavské, Lackovi ze Šternberka a Petrovi z Vitovic panství Kojetín a Jaroměřice v částce 5 000 uherských dukátů.
Počet záznamov: 1  
Záznam „Rod : Lucemburkové (rod)“ aktualizovaný:

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.