Počet záznamov: 1  

Rod : Habsburkové (rod)

 1. RodHabsburkové (rod)

  Popis rodu

  • Rakouský panovnický rod pocházející z Alsaska. Jméno získali podle hradu Habsburg. V roce 1090 se prvním hrabětem habsburským stal Otto II. Jeho potomek Rudolf I. byl roku 1273 zvolen německým králem, pro svého syna Albrechta I. získal vévodství rakouské. Úspěšnou sňatkovou politikou se během 14. stol. Habsburkové dostali mezi nejvýznamnější německé rody. V roce 1453 prosadili titul arcivévody pro všechny členy habsburského rodu. V roce 1516 získali španělský, 1526 český a uherský trůn. Téhož roku došlo k rozdělení rodu na španělskou a rakouskou větev. Od zač. 16. stol. vedli neustálý zápas s francouzskými králi o hegemonii v Evropě. Za reformace byli nejvýznamnějšími zastánci katolické víry. Od pol. 17. stol. se snažili vytlačit z Balkánu Turky. Španělská větev Habsburků vymřela v roce 1700, rakouská 1740; sňatkem Marie Terezie s Františkem I. Štěpánem Lotrinským pokračoval rod jako habsbursko-lotrinský. Od roku 1804 císařové rakouští, titulu římských císařů se vzdali 1806. V roce 1918 byli zbaveni vlády v Čechách a v Rakousku, roku 1945 v Maďarsku a jejich majetek zkonfiskován. Syn posledního habsburského císaře Otto se zřekl dynastických nároků až v roce 1961.

  Použitá literatúra

  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49-50
  • Hlinomaz Milan; Symbolika českého státu do roku 1918 a Československa do roku 1990; 1992; s. 7-9
  • Vinař Otakar; Habsburské sňatky a dědičnost aneb příbuzenství nezná hranic; s. 3-17
  • Guth Karel; Hrad; s. 5, 7
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 21, 34, 40, 58, 66, 74-75, 89, 111, 121, 155
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 13, 14, 15, 17, 21, 22, 42, 79, 97, 106, 112, 124
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 335
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. IX., kniha XIV; 1928; s. 5-73, 200-328
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. VIII., kniha XIII; 1928; s. 195-228
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. VII., kniha XII; 1928; s. 5-72, 148-180
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. IV., kniha VII.-VIII; 1928; s. 7-25, 71-99
  • Sommer Petr; Sázavský klášter; 1996; s. 7-8
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 710, 789, 853
  • Vilímková M.; Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st.; 1985; s. 12
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 218, 234
  • Bednář; Panovníci českých zemí v rodových a dobových souvislostech; 2004
  • Kolektiv autorů; History revue - Speciál; 1; 2012; s. 45, 81-83, 86, 88-91, 92-93, 95-97
  • Kolektiv autorů; Epocha; 14; 2013; s. 14
  • Kolektiv autorů; Dějiny a současnost; XXXVII./6; 2015; s. 29
  • Brabenec Jiří; Řeka osudu; 1979; s. 346-347
  • Veselý Josef; Bradáč, obrázky staropražské a různé; 1924; s. 18
  Súvisiaca udalosť

  roku 1547 - V Praze se konal tzv. Bartolomějský sněm, jehož usnesení zakazovalo stavovské spolky, vyhrazovalo králi právo svolávat zemský sněm a obsazovat zemské úřady. Sněm též potvrdil dědičná práva Habsburků na český trůn.
  7. května 1622 - V Praze byl vyhlášen tzv. generální pardon, kterým se nařizovalo nové prozkoumání skutečných i domnělých provinění proti habsburské vládě za povstání.
  8. dubna 1861 - Vydán císařský protestantský patent, který v habsburské monarchii zaručoval zrovnoprávnění evangelických církví s církví římskokatolickou.
  14. listopadu 1918 - Revoluční a ústavodárné Národní shromáždění zbavilo rod habsbursko-lotrinský pro všechny časy českého trůnu.
  14. října 1956 - V Lucemburku se narodila Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, dcera korunního prince Otty Habsburského a vnučka posledního císaře Karla I.
  16. prosince 1964 - Ve Štranbergu v Německu se narodila Jeho císařská a královská Výsost arcivévoda Jiří Habsbursko-Lotrinský, syn korunního prince Otty Habsburského a vnuk posledního císaře Karla I.
Počet záznamov: 1  
Záznam „Rod : Habsburkové (rod)“ aktualizovaný:

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.