Počet záznamov: 1  

Zámok : Valtice

 1. Iné názvyFeldsberg
  Typ pamiatky zámek
  Stav stojící památka
  Prístup regulovaný vstup
  Zaradenie Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisV roce 1192 se zde připomíná hrádek, později několikrát přestavovaný, který byl v 15. století přestavěn v pozdně gotické sídlo. Kolem poloviny 16. století byl hrad rozšířen na renesanční zámek, který byl v letech 1645 - 46 poničen Švédy. Poté byl upraven v barokním slohu. Na konci 17. století ustoupil původní hrad a část renesančního objektu novému baroknímu zámku pod vedením J. B. Fischerem, který byl v letech 1713 - 15 a ve 20. letech 18. století dále přestavován. Barokní zahrada, rozsáhlý anglický park s romantickými stavbami.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Zobraziť na Mapy.cz

  GPS: 48°44'21.835"N, 16°45'20.442"E

  Valtice, Valtice, Zámek 1, Česká republika. Valtice
  Obec
  Valtice, Zámek 1
  Okres
  Břeclav
  Kraj
  Jihomoravský kraj
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Česko - turistický atlas, 2006 . 162F
  Turistická mapa č. 88, 2009 . C5
  Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . D5
  Na mape
  11 km jihovýchodně od Mikulova
  10 km západně od Břeclavi
  GPS
  48°44'21.835"N, 16°45'20.442"E

  Stavebný vývoj

  • r. 1192 - připomínán biskupský strážný hrad
  • po r. 1193 - přestavován
  • 14. st. - hrad rozšiřován
  • 15. st. - přestavěn na gotický hrad
  • r. 1430 - založen hradní vinný sklep
  • r. 1477 - odolal vojsku Matyáše Korvína
  • r. 1486 - dobyt vojsky Matyáše Korvína
  • pol. 16. st. - rozšířen na renesanční zámek
  • po r. 1560 - přestavován
  • konec 16. st. - vystavěno zděné bastionové opevnění (ve směru od města)
  • r. 1605 - zámek odolal nájezdu Štěpána Bočkaje
  • 1643-1660 - vystavěny stáje spolu s objekty kolem I. nádvoří (Jan a Ondřej Erna z Brna)
  • 1645-1646 - poničen Švédy, poté zbarokizován (Andrea Erna a jeho syn Jan Křtitel)
  • konec 17. st. - vystavěn nový barokní zámek (arch. Giovanni Pietro Tencalla)
  • kolem r. 1700 - vytvořena alegorická kompozice a dekorativní prvky na průčelí zámku (vídeňská škola)
  • 1. pol. 18. st. - upravovány zámecké interiéry; přestavba jízdárny a koníren (Antonín Ospel); vyzdobena zámecká kaple
  • 1713-1715 - přestavován
  • 20. léta 18. st. - zámek přestavován; v předzámčí postaveny horní konírny a konírna španělská
  • 40. léta 18. st. - odstraněny poslední zbytky starého hradu
  • - klasicistní jižní fasáda (návrh Anton Erhard Martinelli)
  • r. 1790 - postaveno zámecké divadlo (Karel Jan Rudzinsky)
  • r. 1793 - zámecké divadlo přestavěno
  • r. 1798 - v zámecké zahradě nad grottou byl postaven letohrádek s křížovým půdorysem
  • přelom 18. a 19. st. - razantní úprava zámeckých interiérů
  • 1. pol. 19. st. - v okolí zámku byla provedena rozsáhlá krajinářská úprava
  • r. 1833 - letohrádek opravován
  • r. 1846 - letohrádek stržen (zachovala se pouze umělá jeskyně, tzv. Peklo)
  • přelom 19. a 20. st. - upravena zeď terasy a kašna
  • 2000-2001 - restaurován hlavní oltář, varhany a část nástěnných maleb v zámecké kapli
  • srpen 2002 - postižen povodněmi
  • do r. 2015 - zámecké divadlo prošlo rekonstrukcí

  Majiteľ

  • od. r. 1193 - Vichard ze Seefeldu
  • 1395 - 1945 Lichtenštejnové (rod)
  • poč. 17. st. - Karel I. z Lichtenštejna
  • r. 1643 - K. E. z Lichtenštejna
  • konec 17. st. - Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna (syn K. E.)
  • Josef Jan Adam z Lichtenštejna (syn Jana Adama Ondřeje)
  • poč. 18. st. - kníže Antonín Florián z Lichtenštejna
  • r. 1790 - Alois I. Josef kníže z Lichtensteina
  • od r. 1945 - stát
  • r. 1997 - ČR (Památkový ústav Brno)
  • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav v Brně)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Brně)

  Použitá literatúra

  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 304
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 7
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 171
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 240
  • Kolektiv autorů; Užité umění a tradiční řemesla.; Významní představitelé z Moravy a Slezska; 2007; s. 10
  • Kolektiv autorů; Státní hrady a zámky
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 191
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 233-237 ; s. 295-296
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 23
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 25
  • kolektiv autorů; Zámek Zbraslav; Asijské umění; 2006; s. 5
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I; 1981; s. 241, 242-244
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 212
  Kľúčové slová
  barok * park * zahrada * církevní majetek * česko-uherská válka * válka * bastion * Lednicko-valtický areál * renesance * gotika * grotta I. * letohrádek * restaurování * film * povodeň * rekonstrukce * Národní památkový ústav * GPS
  Súvisiace osobnosti
  Tencalla, Giovanni Pietro, 1629-1702 Fischer z Erlachu, Johann Bernhard, 1656-1723 Matyáš Korvín, 1440 (1443)-1490 Leopold, 1747-1792 II. Martinelli, Antonín Erhard
  Súvisiace rody
  Habsburkové (rod) * Tencallové
  Súvisiaca udalosť

  10. ledna 1193 - Císař Jindřich IV. vydal listinu, v níž dosvědčuje, že za jeho nepřítomnosti předal pasovský biskup hrad Valtice Vichardovi ze Seefeldu.
  10. září 1790 - Ve Valticích bylo otevřeno zámecké divadlo, které se rychle stalo středem společenského zájmu nejvyšší šlechty Evropy.
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.zamek-valtice.cz ; www.bylinkovazahradavaltice.cz ; www.vinarskecentrum.cz ; www.salonvin.cz
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Daľšie pramene o pamiatke

  Poznámka

  • r. 1715 - vysázena lipami a kaštanami alej spojující Valtice s Lednicemi
  • r. 1790 - první představení (zpěvohra Prométheus) se zde hrálo v listopadu na počest návštěvy císaře Leopolda II.
  • 19. st. - zpřístupněny v době nepřítomnosti majitelů reprezentativní prostory zámku
  • r. 1945 - veškeré vnitřní vybavení odvezeno (neporušena zůstala jen kaple)
  • do 2. pol. 20. st. - zámecké divadlo využíváno jako městská divadelní scéna
  • r. 1973 - restaurovány dekorativní prvky na průčelí zámku (Buňka, Dušek, Hotový, Hackel, Hendrych, Laštovička)
  • r. 1976 - restaurována plastická výzdoba na průčelí zámku (Fr. Häckel, M. Hotový, J. Dušek)
  • r. 1995 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 1996 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví (Lednicko-valtický areál)
  • r. 2015 - zahájen zkušební provoz zámeckého divadla

  Obrázky

  • Zámek : Valtice

   vstupní zámecké průčelí - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   vstupní brána do zámeckého komplexu, pohled z náměstí Svobody - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   vstupní brána do zámeckého komplexu, vnitřní strana - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled na kostel z náměstí Svobody - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled na kostel od zámku - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled na zámecký areál ze Zámecké ulice - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled na zámecký areál ze Zámecké ulice - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   čestný dvůr se vstupním zámeckým průčelím - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   detail vstupní průčelí severovýchodního zámeckého křídla - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   detail vstupního portálu - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   detail sochařské výzdoby vstupního portálu - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled na severovýchodní zámecké křídlo z nádvoří - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled na jihozápadní zámecké křídlo z nádvoří - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   nádvorní štuková výzdoba bočních zámeckých křídel - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   nádvorní štuková výzdoba bočních zámeckých křídel - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   nádvorní štuková výzdoba bočních zámeckých křídel - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   nádvorní štuková výzdoba bočních zámeckých křídel - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled od zámku na čestný dvůr s bývalou jízdárnou a kočárovnou - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   detail čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   východní objekt čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled průjezdem východního objektu čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   západní objekt čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   detail portálu průjezdu západního objektu čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled průjezdem západního objektu čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled na zámek parkem od jihovýchodu - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   detail zahradního průčelí jihovýchodního zámeckého křídla - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   zámecký park, pohled od východu - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled na západní objekt čestného dvora z přístupové cesty od brány z náměstí - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   zákoutí zámeckého komplexu - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   detail zvonu umístěného v interiéru - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   detail zvonu umístěného v interiéru - foto z 12. 12. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled na zámek od jihu z parku - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled na zámek od západu - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   vstupní brána do zámeckého komplexu - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled na zámek od severu z náměstí - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   zámecký areál, přístup z náměstí - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   zámecký areál, přístup z náměstí - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   zámecký areál - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   zámecký areál - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   detail brány, přístu ze Zámecké ul. - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   interiér západního objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   interiér západního objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   interiér západního objektu čestného dvora - kašna - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   interiér západního objektu čestného dvora - detail kašny - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   západní objekt čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   interiér východního objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   interiér východního objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   terasa při východním objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   terasa při východním objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   východní objekt čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   východní část příkopu před zámkem - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   západní objekt čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   západní část příkopu před zámkem - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   most přes zámecký příkop - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   vstupní (severovýchodní) zámecké průčelí - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled na zámek od severovýchodu přes čestný dvůr - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled na zámek od severovýchodu přes čestný dvůr - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   detail vstupního portálu - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   detail lampy na vstupním průčelí - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   detail architektonického prvku ze vstupního průčelí - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   zámecké interiéry - sklepy - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   zámecké interiéry - detail sklepní dlažby - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   zámecké interiéry - sklepy - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled na zámek od jihozápadu - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled na zámek od jihu - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   jihovýchodní strana zámku - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   severozápadní strana zámku - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   nádvoří zámku se severním křídlem - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   nádvoří zámku - detail slunečních hodin - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   nádvoří zámku - detail kašny - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   nádvoří zámku - detail kamenné lavice - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   nádvoří zámku - detail vázy - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   nádvoří zámku s jižním křídlem - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   průchod jihozápadním křídlem do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   průchod jihozápadním křídlem do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - tenisové kurty - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - zahradní úprava - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - detail vázy - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

  • Zámek : Valtice

   detail reliéfu na jednom ze soklů plastiky - foto z 18. 10. 2007

  • Zámek : Valtice

   detail reliéfu na jednom ze soklů plastiky - foto z 18. 10. 2007

  • Zámek : Valtice

   pohled na zámek od jihovýchodu z parku - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Valtice

   detail zahradního průčelí jihovýchodního zámeckého křídla - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Valtice

   východní objekt čestného dvora, pohled od jihovýchodu - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Valtice

   detail zdobného nástavce portálu - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Valtice

   detail okenní suprafenestry - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Valtice

   detail znaku z jihozápadního průčelí zámku - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Valtice

   turistická vizitka - www.turisticky-denik.cz

  • Zámek : Valtice

   upomínkové razítko - r. 2009

  • Zámek : Valtice

   pohled do zámecké kaple - foto z 27. 6. 2011

  • Zámek : Valtice

   zámek po barokní přestavbě - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

  • Zámek : Valtice

   hrad na poč. 13. st. - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

  • Zámek : Valtice

   hrad v pol. 13. st. - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

  • Zámek : Valtice

   hrad k r. 1486 - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

  • Zámek : Valtice

   hrad k r. 1605; - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

  • Zámek : Valtice

   zámecké sklepy (stálá prodejní výstava vín) - foto z 23. 8. 2013

Počet záznamov: 1  
Záznam „Zámok : Valtice“ aktualizovaný: