Počet záznamov: 1  

Zámok : Pardubice

 1. Typ pamiatky zámek
  Stav stojící památka
  Prístup regulovaný vstup
  Zaradenie kulturní památka
  PopisGotická tvrz zde byla patrně postavena koncem 13. století. Doložena je roku 1318. Zřejmě ještě v 1. polovině 14. století prodělala natolik rozsáhlou přestavbu, že mohla být nazývána hradem. Na konci 15. století se započalo s jeho přestavbou na renesanční zámek, který byl ale prakticky dokončen až při jeho stavebních úpravách v letech 1574 - 79. Po třicetileté válce byl zámek opravován a opět pak ve 20. letech 18. století. Od počátku 19. století zámek chátrá. Po roce 1918 jej zakoupil Muzejní spolek a započal s jeho záchranou. Mohutné valové opevnění s nárožními rondely a hradbou na úpatí. Celý zámecký areál je urbanisticky spjat s historickým jádrem města.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Zobraziť na Mapy.cz

  GPS: 50°2'27.628"N, 15°46'35.609"E

  Zámok : Pardubice, Pardubice, Zámek 2, Česká republika. Zámok : Pardubice
  Obec
  Pardubice, Zámek 2
  Okres
  Pardubice
  Kraj
  Pardubický kraj
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Kulturní památky východních Čech, 1991
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B4
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Na mape
  223 m n. m.
  Edice KČT č. 24. Hradecko a Pardubicko
  GPS
  50°2'27.628"N, 15°46'35.609"E

  Stavebný vývoj

  • konec 13. st. - archeologicky doloženo panské sídlo
  • r. 1318 - poprvé doložena tvrz
  • 1. pol. 14. st. - po rozsáhlé přestavbě uváděna jako vodní hrad
  • po r. 1491 - hradní areál opevněn mohutnými rondely, barbakánem a příkopem
  • konec 15. st. - 1579 - přestavěn na renesanční zámek
  • 16. st. - hodnotné renesanční velkoplošné nástěnné malby
  • r. 1511 - odstraněny opevňovací zemní valy
  • r. 1529 - hlavní portál vstupního křídla
  • r. 1541 - most
  • po r. 1560 - upravován renesančně (O. Avostalis)
  • pol. 17. st. - opravován
  • 1723-1726 - objekt opravován (F. M. Kaňka)
  • od poč. 19. st. - objekt chátrá
  • po r. 1918 - upravován pro musejní účely
  • od r. 1975 - postupně rekonstruován a zpřístupňován

  Majiteľ

  • 1. pol. 14. st. - Arnošt z Pardubic
  • od r. 1491 z Pernštejna, Vilém
  • Vojtěch z Pernštejna
  • r. 1538 - Jan z Pernštejna
  • od r. 1560 Česká královská komora
  • 1918 - 1920 - Musejní spolek (v pronájmu)
  • od r. 1920 - Musejní spolek (městské muzeum)
  • r. 1994 - ČR (Východočeské muzeum a galerie Pardubice, Památkový ústav Pardubice)
  • r. 2001 - ČR (Východočeské muzeum v Pardubicích)

  Použitá literatúra

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 217, 247, 253, 262
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 208
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 73
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 164
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 132-133
  • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 126
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 145, 146
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 179-184 ; s. 290
  • Krejčí Miloš; Zaostřeno na… hrady a zámky Pardubického kraje; 2010; s. 3
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 15
  • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 25-26
  • kolektiv autorů; Státní galerie České republiky; Průvodce; 1998; s. 71
  • Durdík Tomáš; Hrad Pravda; 1995; s. 18
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 355-361
  Kľúčové slová
  třicetiletá válka * válka * rondel * královský majetek * renesance * gotika * zajímavost * archeologie * barbakán * film * GPS * Národní památkový ústav
  Súvisiace osobnosti
  Kaňka, František Maxmilián, 1674-1766 Avostalis de Salla, Oldřich
  Súvisiace rody
  Habsburkové * z Pernštejna (rod)
  Odkaz na www
  www.vcm.cz
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Daľšie pramene o pamiatke

  Poznámka

  • r. 1511 - deska nad vstupní branou s reliéfem erbovní pověsti o vzniku rodu Pernštejnů
  • 19. st. - v areálu zámku se nacházela továrna na boty
  • Při opravě velké věže byl snesen zvon Marie (v=38 cm, průměr 45,5 cm) a uložen v muzeu.
  • r. 1931 - v místech mokřinatého území bývalého zámeckého příkopu bylo vybudováno podle návrhů arch. K. Řepy, F. Potůčka a V. Vetešníka rozlehlé výstaviště
  • 70. léta 20. st. - uzavřen veřejnosti

  Obrázky

  • Zámek : Pardubice

   pohled na zámek z opevňovacího valu od severozápadu - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   pohled na zzámek - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 315

  • Zámek : Pardubice

   přístupová cesta k zámku od města - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   vstupní III. brána do areálu, zvaná Labská - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   detail vstupní brány - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   detail votivní desky z r. 1511 nad vstupní bránou se znaky pánů z Pernštejna, Lomnice, Šternberka a Vartemberka - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   pohled na severní nádvoří s hospodářskými objekty - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   pohled od zámku směrem ke vstupní bráně - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   východní zámecké průčelí, pohled od severovýchodu - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   východní zámecké průčelí, pohled od severovýchodu - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   jihovýchodní nároží zámku - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   severovýchodní nároží zámku - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   vežice v severovýchodním nároží - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   východní zámecké průčelí, pohled od jihovýchodu - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   krytý mostek spojující obranný val s jižním zámeckým průčelým - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   vstup do chodby krytého mostku - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   pohled do chodby krytého mostku - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   jižní zámecké průčelí - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   pohled na krytý mostek od západu - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   jihozápadní nároží zámku - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   vstupní průčelí zámku, pohled od západu - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   vstupní severní průčelí zámku - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   vstupní severní průčelí zámku - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   vstup do zámku v severním průčelí - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   detail vstupního portálu - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   interiér vstupního průjezdu severním křídlem - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   interiér vstupního průjezdu severním křídlem - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   interiér vstupního průjezdu severním křídlem - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   nádvorní arkády v západním křídle - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   čtyřhraná věž, jež byla jádrem původní tvrze - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   nádvorní arkády v západním křídle - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   severovýchodní cíp zámeckého nádvoří - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří (vstup k rytířským sálům) - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   detail vstupního portálku k rytířským sálům s železnými dvířky - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   vstupní schodiště k rytířským sálům - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   fragment nástěnné kresby nad vstupním schodištěm k rytířským sálům - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   páv v korunách stromu v zámeckém areálu - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   pohled z valu na uličku parkánu při západní kamenné zdi s proraženými střílnami - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   pohled z valu na uličku parkánu při západní kamenné zdi s proraženými střílnami - foto z 25. 5. 2008

  • Zámek : Pardubice

   severozápadní rondel opevnění zámku - foto z 25. 5. 2008

Zobraziť na Mapy.cz

GPS: 50°2'27.628"N, 15°46'35.609"E

Zámok : Pardubice, Pardubice, Zámek 2, Česká republika. Zámok : Pardubice
Počet záznamov: 1  
Záznam „Zámok : Pardubice“ aktualizovaný: