Počet záznamov: 1  

Hrad : Bezděz

 1. Iné názvyBösig ; Bezdiezy
  Typ pamiatky hrad
  Stav zřícenina
  Prístup regulovaný vstup
  Zaradenie Národní kulturní památka
  PopisJeden z mála hradů, jehož původní dispozice nebyla vážněji narušena pozdějšími stavebními zásahy, byl zbudován cistercko-burgundskou hutí jako královské zboží. Zikmund Lucemburský dal na protějším vrchu Malého Bezdězu postavit předsunuté opevnění proti husitům sestávající z kamenné bašty a hradby kolem. Při nedokončené barokní přestavbě na pevnost vzniklo několik čtverhraných bašt a trojbokých bastionů. Po skončení třicetileté války byl hrad přeměněn na klášter (upraveno přízemí a část patra královského paláce). Po jeho zrušení za vlády císaře Josefa II. začal hrad pustnout a postupně se měnil ve zříceninu a to i za přispění hledačů pokladů. Zřícenina hradu se rozkládá severně nad obcí na vrcholu vyšší ze dvou znělcových homolí (Velký Bezděz 603,5 m). Komplex je tvořen vnitřním (horním) hradem sestávajícím z purkrabského a královského paláce (zachoval si původní gotickou obdélnou dispozici) a na východ vysunutou raně gotickou hradní kaplí (původně zasvěcenou sv. Michalovi), větším a menším předhradím a opevněním na jižním straně kopce. Přístup k hradu vedl třema branami, poslední, jíž se vstupovalo již do vlastního předhradí, byla chráněna vysokou, tzv. Čertovou věží.
Obec
Bezděz, lokalita leží mimo obec , čp. 3
Okres
Česká Lípa
Kraj
Liberecký kraj
Štát
Česká republika
Na mape
Česko - turistický atlas, 2006 . 27B
Významné památky Severočeského kraje, 1990
Hrady a zámky české republiky, 1996 . A3
Czech republic - Sightseeings, 1994
Na mape
Ralská pahorkatina
605 m n. m.
7 km severozápadně od Bělé pod Bezdězem
13 km východně od Dubé
8 km jihozápadně od Ralska
Edice KČT č. 15 - Máchův kraj

Stavebný vývoj

 • 1261-1278 - postaven gotický hrad
 • 90. léta 13. st. - rozšířený
 • po r. 1419 - postaveno předsunuté opevnění
 • po r. 1620 - hrad byl vypálen císařským vojskem
 • po r. 1623 - postavena severní hradební zeď
 • 1627-1632 - započala barokní přeměna hradu na pevnost (stavitel Ondřej Spezza, po jeho smrti G. B. Pieroni)
 • r. 1642 - obsazen Švédy
 • od r. 1661 - palác upravován pro potřeby kláštera
 • od r. 1662 - opravována kaple
 • po r. 1666 - opraveno purkrabství
 • r. 1778 - hrad poškozen pruským vojskem
 • 1785-1789 - hrad ponechán svému osudu (odvezeny dřevěné a železné části stavby)
 • 1. pol. 19. st. - hrad se postupně měnil ve zříceninu
 • r. 1844 - nejvyšší patro Velké věže upraveno neogoticky
 • po r. 1844 - hrad postupně opravován
 • 1912-1913 - započato s většími opravami hradu (přerušeno I. světovou válkou)
 • 1920-1926 - zastřešen královský palác spolu s kaplí
 • 1932-1939 - hradní areál opravován
 • po r. 1945 - hradní zřícenina postupně důkladně opravována

Majiteľ

 • r. 1261 Přemysl II. Otakar
 • 1283 - 1305 Václav II.
 • po r. 1300 - 1348 - Berkové z Dubé (zástavní majitelé)
 • konec 14. st. - Prokop, markrabě moravský (zástavní majetek)
 • do r. 1423 - královský majetek
 • do r. 1445 - páni z Michalovic
 • 1445 - 1453 - Jan ze Smiřic
 • 1453 - 1468 - Jindřich z Michalovic
 • 1468 - 1483 - Jan Tovačovský z Cimburka
 • 1483 - 1494 - Ctibor Tovačovský (bratr Jana)
 • 1494 - 1495 - Adam Tovačovský z Cimburka (synovec Ctibora)
 • od r. 1495 - Jan z Janovic (nejvyšší purkrabí)
 • - Jan Špetle z Janovic
 • - Jan z Janovic (syn Jana Špetle)
 • od r. 1553 - Salomena (dcera Jana)
 • do r. 1558 - Mikuláš Zajíc z Házmburka (manžel Salomeny)
 • od r. 1558 - Adam Berka z Dubé
 • od r. 1566 - Jan z Vartemberka
 • poč. 17. st. - 1620 - Václav st. Berka z Dubé
 • 1622 - 1623 - Adam ml. z Valdštejna
 • od r. 1623 z Valdštejna, Albrecht Václav Eusebius, vévoda
 • 1633 - 1785 - emauzští Benediktini
 • 1785 - 1789 - Václav Tschernartz
 • od r. 1789 - hrabě Arnošt z Valdštejna
 • r. 1844 - hrabě Kristián z Valdštejna
 • od r. 1932 Klub českých turistů
 • od r. 1945 - stát
 • r. 2001 - ČR (Okresní úřad Česká Lípa, referát kultury)
 • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem)

Sprievodný text

Použitá literatúra

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 184
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 56
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 11, 60-61
 • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 41-42
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 71-74
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 33-34
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 33-39, 605
 • Durdík Tomáš; Encyklopedie českých hradů; 1995; s. 58-60, 129, 249
 • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 70-71
 • Kuča Karel; Památky Brna; 1991; s. 26
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 6
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 5
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 18
 • Špírek Václav; Hrady ČSSR
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 2
 • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 119-123 ; s. 277
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 8
 • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 1.; 1932; s. 105
Sprievodný text
Parametry hradních věží
Kľúčové slová
třicetiletá válka * I. světová válka * válka * gotika * barok * novogotika * konfiskace * zajímavost * klášter * královský majetek * církevní majetek * Národní památkový ústav
Súvisiace osobnosti
Karel IV., 14. 5. 1316 - 29. 11. 1378 Zikmund Lucemburský, 14. 2. 1368 - 9. 12. 1437 Josef II., 13. 3. 1741 - 20. 2. 1790
Súvisiace rody
Přemyslovci * Lucemburkové * Habsburkové
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrad-bezdez.eu ; www.bezdez.cz ; www.hrad-bezdez.cz
Odkazy na ďalšie záznamy
(1) - Filmy
(1) - Daľšie pramene o pamiatke

Poznámka

 • r. 1279 - Ota Braniborský zde věznil mladého krále Václava II. spolu s jeho matkou královnou Kunhutou
 • r. 1293 - pod hradem založeno městečko Bezděz
 • r. 1350 - Karel IV. vydal majestát, podle něhož nesměl být hrad zastavován
 • 1351 - 1352 - na hradě pobýval Karel IV.
 • r. 1357 - na hradě pobýval Karel IV.
 • r. 1367 - na hradě pobýval Karel IV.
 • r. 1620 - hrad zkonfiskován
 • po r. 1628 - arch. Giovanni Battista Pieroni navrhl opevnění hradu
 • od r. 1628 - zde bylo mariánské poutní místo
 • r. 1642 - hrad obsadili Švédové
 • 1661 - 1785 - hrad sloužil jako klášter
 • r. 1666 - byla sem přenesena kopie sochy Madony Montserratské
 • r. 1785 - zrušen klášter (císař Josef II.)
 • r. 1788 - hrad obsazen pruským vojskem
 • 19. st. - oblíbeným námětem českých malířů (J. Mánes, A. Bubák, H. Ullík)
 • 1833 - 1835 - hrad několikrát navštívil Karel Hynek Mácha
 • r. 1868 - konal se zde velký tábor čekého a německého lidu za rovnoprávnost obou národností (cca 13 000 lidí, rozpuštěno policií)
 • r. 1892 - zpráva o stavu hradu navrhuje opravu věže
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1978 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku

Obrázky

 • Hrad : Bezděz - pohled na hrad - pohlednice z r. 1952 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1952 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Bezděz - pohled na hrad - foto z r. 1997

  pohled na hrad - foto z r. 1997

 • Hrad : Bezděz - nádvoří s hradní věží - foto z r. 1997

  nádvoří s hradní věží - foto z r. 1997

 • Hrad : Bezděz - klenba královského paláce - foto z r. 1997

  klenba královského paláce - foto z r. 1997

 • Hrad : Bezděz - pohled na předsunutou věž - pohlednice z r. 1937 (soukromá sbírka)

  pohled na předsunutou věž - pohlednice z r. 1937 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Bezděz - pohled na hradní kapli - pohlednice z r. 1947 (soukromá sbírka)

  pohled na hradní kapli - pohlednice z r. 1947 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Bezděz - interiér hradní kaple - pohlednice z r. 1947 (soukromá sbírka)

  interiér hradní kaple - pohlednice z r. 1947 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Bezděz - pohled na předsunutou věž - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na předsunutou věž - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Bezděz - interiér zříceniny hradu - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  interiér zříceniny hradu - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Bezděz - pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Bezděz - interiér zříceniny hradu - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  interiér zříceniny hradu - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Bezděz - pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Bezděz - Bezděz (1890 - 1895) - lept, papír, 244 x 360 mm, Karel Liebscher (ze sbírek SGVU Litoměřice)

  Bezděz (1890 - 1895) - lept, papír, 244 x 360 mm, Karel Liebscher (ze sbírek SGVU Litoměřice)

 • Hrad : Bezděz - pohled na zříceniny hradu - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  pohled na zříceniny hradu - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 • Hrad : Bezděz - letecký pohled na zámek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

  letecký pohled na zámek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Bezděz - pohled na hrad od jihozápadu - foto z 15. 9. 2010

  pohled na hrad od jihozápadu - foto z 15. 9. 2010

 • Hrad : Bezděz - pohled na hrad - převzato: Literární atlas Československý I. (kresba H. Ullík)

  pohled na hrad - převzato: Literární atlas Československý I. (kresba H. Ullík)

 • Hrad : Bezděz - pohled na hrad - převzato: Literární atlas Československý I. (podle rytiny V. Kandlera)

  pohled na hrad - převzato: Literární atlas Československý I. (podle rytiny V. Kandlera)