Počet záznamov: 1  

Hrad : Karlštejn

 1. Iné názvyKarlův Týn
  Typ pamiatky hrad
  Stav stojící památka
  Prístup regulovaný vstup
  Zaradenie Národní kulturní památka
  PopisÚstředním prostorem gotického hradu je kaple sv. Kříže ve Velké věži. Nižší věž - mariánská - obsahuje kapitulní kostel Panny Marie a kapli sv. Kateřiny. Soubor staveb doplňují objekty císařského paláce, purkrabství a studniční věž. Dnešní vzhled hradu je výsledkem přestaveb a restaurování, vedených J. Mockerem.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Zobraziť na Mapy.cz

  GPS: 49°56'22.881"N, 14°11'17.357"E

  Karlštejn, Karlštejn, , Česká republika. Karlštejn
  Obec
  Karlštejn, čp. 172
  Okres
  Beroun
  Kraj
  Středočeský kraj
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
  Na mape
  Edice KČT č. 36. Okolí Prahy západ
  GPS
  49°56'22.881"N, 14°11'17.357"E

  Stavebný vývoj

  • 1348-1355 - vystavěn hrad
  • před r. 1360 - stěny kaple sv. Kateřiny vyloženy polodrahokamy
  • 1357-1365 - gotické deskové obrazy (127 maleb) od Mistra Theodorika
  • r. 1422 - poškozen při obléhání husity
  • r. 1487 - zasažen požárem, poté přestavěn vnitřní hrad
  • 1579-1597 - renesančně upravován (arch. O. Avostalis)
  • r. 1648 - dobyt a zpustošen Švédy
  • 18. st. - udržovány jen užívané budovy
  • 1812 - započata záchrana hradu
  • 1815-1818 - opraveny krovy
  • 1887-1897 - hrad prošel celkovou opravou (pod vedením J. Mockera)
  • 90. léta 20. st. - restaurovány obrazy světců od Mistra Theodorika
  • od r. 2006 - oprava západní hradby a opěrné zdi nad přístupovou cestou k hradu (ALVA s.r.o.)

  Majiteľ

  • r. 1348 Karel IV.
  • do r. 1775 - císařský majetek
  • od r. 1775 - Ústav šlechtičen
  • od r. 1919 - stát
  • od r. 1950 - stát (Národní kulturní komise)
  • od r. 1953 - stát (Státní památková správa)
  • r. 1997 - ČR (Památkový ústav středních Čech)
  • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav středních Čech)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)

  Použitá literatúra

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 162, 364
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 111
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 34, 35
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 95
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 83
  • Štědronský František; Zbraslav pohřebiště českých králů ve středověku; s. 21
  • Špírek Václav; Hrady ČSSR
  • Aussenbergová Julie; Památkové objekty středních Čech; ve správě Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze; 2006; s. 10-11
  • Macků František; Hlásná Třebaň 1000 - 2000; 2000; s. 20
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 20, 21, 104
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 1-7 ; s. 282
  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 5
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 3
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 14
  • Razím Stanislav; Krakovec; s. 7
  • kolektiv autorů; Středočeský kraj; Hrady a zámky; 2004
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 23
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 48, 80, 96, 128, 129, 137
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 32n, 81, 96a, c-h, 109, 110, 123
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 284
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 128-139
  Kľúčové slová
  kaple * film * husitské války * třicetiletá válka * válka * renesance * gotika * královský majetek * zajímavost * restaurování * Národní památkový ústav * GPS
  Súvisiace osobnosti
  Marie Terezie, 1717-1780 František, 1768-1835 I. Avostalis de Salla, Oldřich mistr Theodorik
  Súvisiace rody
  Lucemburkové (rod) * Habsburkové (rod)
  Súvisiaca udalosť

  roku 1348 - Karel IV. položil základní kámen pro stavbu hradu Karlštejn.
  roku 1357 - Na příkaz Karla IV. byla založena karlštejnská kapitula.
  27. března 1357 - Kaple P. Marie a sv. Kateřiny na hradě Karlštejn byla slavnostně vysvěcena.
  15. února 1597 - Stavové Království českého jednali na zemském sněmu o výměně vsí Chyňavy a Hýskova z panství karlštejnského do panství křivoklátského za náhradu.
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrad-karlstejn.cz ; www.hradkarlstejn.cz
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Daľšie pramene o pamiatke

  Poznámka

  • Hradní studna je hluboká 154,7 m
  • Téměř 200 let zde byl střežen královský poklad, především sbírky relikvií a říšských korunovačních klenotů
  • r. 1365 - vysvěcena kaple sv. Kříže ve velké věži
  • r. 1419 - zbraslavští mniši zde ukryli klášterní poklad
  • do r. 1617 - purkrabím zde byl Matyáš z Thurnu
  • 1617-1618 - purkrabím zde byl Jaroslav Bořita z Martinic
  • 1618-1620 - purkrabím zde byl Matyáš z Thurnu
  • r. 1620 - purkrabím zde byl Jindřich Otta z Losu
  • od r. 1620 - purkrabím zde byl Bedřich z Talmberka
  • r. 1625 - zrušen purkrabský úřad a hrad věnován královnám
  • r. 1665 - navštívil hrad český historik, jezuita Bohuslav Balbín
  • r. 1812 - hrad navštívil císař František
  • r. 1910 - zpřístupěn veřejnosti
  • r. 1911 - byl sepsán první návštěvní řád
  • II. světová válka – R. Heydrich zde umístil germanizační úřad – Nadaci pro podporu osídlování země české a moravské
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 1979 - restaurována nástěnná malba v kapli sv. Kříže (B. Slánský, L. Slánská)
  • r. 1979 - restaurována nástěnná malba Apokalypsi v kostele P. Marie (B. Slánský, L. Slánská)
  • poč. 21. st. - v kapli sv. Kříže umístěn zrestaurovaný unikátní soubor gotických deskových obrazů Mistra Theodorika

  Obrázky

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z r. 2002

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - kresba: Petr Chotěbor

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z r. 2002

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z 80. let 20. století

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z 80. let 20. století

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z r. 1986

  • Hrad : Karlštejn

   velká věž - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 2. 1. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   hradní palác - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   purkrabství - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   velká věž - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   velká věž - foto z 20. 2. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   velká věž - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   vstupní brána - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   brána na I. hradní nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   velká věž - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   detail podsebití - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   pohled z I. nádoří - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   budova purkrabství - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   pohled z ochozu I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   detail vrat v bráně na I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   detail sloupu při cestě mezi branami - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1899 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1902 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1907 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1910 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   hradní studna - pohlednice z r. 1911 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1915 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1931 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1942 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled do boční kaple - pohlednice z r. 1944 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   interiér hradního sálu - pohlednice z r. 1946 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1947 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   noční pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple sv. Mikuláše v Rytířském sále - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple sv. Kříže - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   hradní studna - pohlednice z r. 1950 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kostel Panny Marie - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z r. 2006

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z r. 2006

  • Hrad : Karlštejn

   kaple sv. Kateřiny - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   vyobrazení Karla IV. v Mariánské kapli - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   třídílný obraz Tomáše z Modeny - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple sv. Kříže - Narození Páně - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple sv. Kříže - západní stěna - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   schodiště hlavní věže - sv. Václav - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple sv. Kateřiny - Ukřižování na antipendiu - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   Budňanský skládací oltář - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   zachycení hradu před rekonstrukcí - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   Audienční síň - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohlednice z r. 1936 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad od jihu - foto z 2. 1. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad od severozápadu - foto z 2. 1. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad od jihozápadu - foto z 2. 1. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   letecký pohled na hrad od jihu - foto z 30. 4. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   letecký pohled na hrad od severovýchodu - foto z 30. 4. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   letecký pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 30. 4. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   letecký pohled na hrad od jihozápadu - foto z 30. 4. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   letecký pohled na hrad od západu - foto z 30. 4. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   areál hradu - foto z r. 2009

  • Hrad : Karlštejn

   dobové zobrazení hradu - infopanel, foto z r. 1990

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 284

Počet záznamov: 1  
Záznam „Hrad : Karlštejn“ aktualizovaný: