Počet záznamov: 1  

Hrad : Sion

 1. Typ pamiatky hrad
  Stav zřícenina
  Prístup lokalita volně přístupná
  Zaradenie kulturní památka
  PopisGotický hrad, jehož zříceniny se rozkládají v místech staršího hradiště, na ostrohu nad Vrchlicí u Chlístova severovýchodně od obce. Dispozice hradu byla dvoudílná, před hradním jádrem se nacházelo velké předhradí opevněné slovanskými valy.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Zobraziť na Mapy.cz

  GPS: 49°53'21.05"N, 15°12'39.413"E

  Hrad : Sion, Chlístovice, lokalita leží mimo obec, Česká republika. Hrad : Sion
  Obec
  Chlístovice, lokalita leží mimo obec
  Okres
  Kutná Hora
  Kraj
  Středočeský kraj
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Česko - turistický atlas, 2006 . 71E
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B4
  Na mape
  0,5 km severovýchodně od Chlístovic
  8 km jihozápadně od Kutné Hora
  GPS
  49°53'21.05"N, 15°12'39.413"E

  Stavebný vývoj

  • 1426-1427 - předpokládaný vznik hradu v místech staršího hradiště
  • r. 1437 - dobyt a následně zničen Uhry vedenými císařem Zikmundem
  • r. 1677 - hrad se uvádí v rozvalinách

  Majiteľ

  • 1426 - 1437 Roháč z Dubé, Jan
  • od r. 1437 - královský majetek

  Použitá literatúra

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; V.; 1996; s. 33
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 151
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 271
  • Durdík Tomáš; Hrad Pravda; 1995; s. 18
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 446
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 129
  Kľúčové slová
  zajímavost * gotika * hradiště * válka * královský majetek * konfiskace * archeologie * GPS
  Súvisiace osobnosti
  Zikmund Lucemburský, 1368-1437
  Súvisiace rody
  Lucemburkové (rod)
  Súvisiaca udalosť

  6. září 1437 - Hrad Sion byl dobyt a následně zničen Uhry vedenými císařem Zikmundem, který při tom zajal Jana Roháče z Dubé.
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Daľšie pramene o pamiatke

  Poznámka

  • Dochovány pozůstaky táborů oblehatelů a prakoviště z r. 1437.
  • r. 1437 - sionské panství bylo konfiskováno císařem
  • 50. a 70. léta 19. st. - zemský konzervátor čáslavského kraje František X. Beneš zde prováděl povrchové sběry
  • r. 1870 - ředitel malešovského panství Kurz nařídil rozkopávat pozůstatky hradu a rozvážet je na pole
  • r. 1935 - historik a archivář Josef Tomášek provedl výzkum lokality (odkryty části zdí, lidské kostry, zbroj a keramika - uloženo v muzeu v Kutné Hoře)
  • 1961-1964 - archeologický průzkum zde prováděl Vojenský historický ústav v Praze pod vedením dr. Evy Jánské (odkryty základy celého hradu, kachle se znakem Jana Roháče, nástroje denní potřeby, části zbraní, prakové koule a další - uloženo ve Vojenském muzeu v Praze)
  • r. 1966 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 2011 - proběhl zde preventivní detektorový záchranný výzkum

  Obrázky

  • Hrad : Sion

   pohled na zříceninu od východu - foto z 10. 12. 2014

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny od východu - foto ze 17. 10. 2009

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z r. 1990

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z r. 1990

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z r. 1990

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z r. 1990

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z r. 1990

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z r. 1990

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z r. 1990

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z r. 1990

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto ze 17. 10. 2009

  • Hrad : Sion

   vstup do areálu zříceniny od východu - foto ze 17. 10. 2009

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny od východu - foto ze 17. 10. 2009

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto ze 17. 10. 2009

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto ze 17. 10. 2009

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto ze 17. 10. 2009

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto ze 17. 10. 2009

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto ze 17. 10. 2009

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto ze 17. 10. 2009

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto ze 17. 10. 2009

  • Hrad : Sion

   maketa hradu, pohled od kostela - info tabule před vstupem do areálu (foto ze 17. 10. 2009)

  • Hrad : Sion

   maketa hradu, pohled ze silnice - info tabule před vstupem do areálu (foto ze 17. 10. 2009)

  • Hrad : Sion

   maketa hradu, pohled z předhradí - info tabule před vstupem do areálu (foto ze 17. 10. 2009)

  • Hrad : Sion

   půdorys hradu podle vykopávek z let 1961-64 - info tabule před vstupem do areálu (foto ze 17. 10. 2009)

  • Hrad : Sion

   pohled na zříceninu od východu - foto z 10. 12. 2014

  • Hrad : Sion

   jihozápadní část areálu zříceniny - foto z 10. 12. 2014

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z 10. 12. 2014

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z 10. 12. 2014

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z 10. 12. 2014

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z 10. 12. 2014

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z 10. 12. 2014

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z 10. 12. 2014

  • Hrad : Sion

   areál zříceniny - foto z 10. 12. 2014

  • Hrad : Sion

   rekonstrukce hradu (infopanel) - foto z 10. 12. 2014

Zobraziť na Mapy.cz

GPS: 49°53'21.05"N, 15°12'39.413"E

Hrad : Sion, Chlístovice, lokalita leží mimo obec, Česká republika. Hrad : Sion
Počet záznamov: 1  
Záznam „Hrad : Sion“ aktualizovaný: