Počet záznamov: 1  

Objekt : katedrála sv. Víta

 1. Pamiatka Pražský hrad, areál hradu
  Iné názvykatedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
  Typ pamiatky objekt
  Stav stojící památka
  Prístup regulovaný vstup
  Zaradenie Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisChrám se stal díky svým pohnutým osudům symbolem celého národa. Původní Václavova rotunda byla později rozšířena na Spytihněvovu a Vratislavovu baziliku. Karel IV. započal pak stavbu gotické katedrály, jejíž postupná výstavba trvala bezmála 600 let. V chrámu se konalo třicet korunovací českých králů a jejich manželek, pochováno je zde patnáct panovníků.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Zobraziť na Mapy.cz

  GPS: 50°5'27.189"N, 14°24'1.723"E

  Objekt : katedrála sv. Víta, Hradčany, , Česká republika. Objekt : katedrála sv. Víta
  Obec
  HradčanyPraha
  Okres
  Praha 1
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Praha - plán města, 2007 . 26/J16
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
  Pražská památková rezervace, 2013
  Praha, plán kulturních památek, 1989 . s. 21; C2
  GPS
  50°5'27.189"N, 14°24'1.723"E

  Stavebný vývoj

  • r. 930 - kníže Václav vystavěl rotundu sv. Víta
  • r. 1060 - kníže Spytihněv II. zahájil její přestavbu na větší trojlodní bazaliku
  • r. 1091 - vyhořela
  • 1091-1096 - obnovena tzv. Spitihněvova bazilika
  • r. 1142 - poškozena požárem
  • 1142-1143 - bazilika opravena
  • 14. st. - odstraněna tzv. Spitihněvova bazilika
  • 1344-1929 - postupný vznik současné katedrály
  • 1344-1420 - přestavba na chrám (zakladatelé Jan Lucemburský se synem Karlem; stavitelé Matyáš z Arrasu +1352, Petr Parléř +1399)
  • kolem r. 1355 - portál sakristie (P. Parléř)
  • r. 1362 - dokončena stavba sakristie
  • r. 1362 - dokončena kaple sv. Urbana
  • 1362-1367 - v místě hrobky sv. Václava postavena gotická Svatováclavská kaple (P. Parléř)
  • r. 1368 - dokončena jižní předsíň s novou pokladnicí v patře
  • 1370-1371 - mozaika Poslední soud v horní části tzv. Zlaté brány (zadavatel Karel IV.)
  • 1370-1375 - P. Parléř zhotovil náhrobek knížete Spytihněva II. v kapli P. Marie
  • 1370-1385 - horní část chóru s klenbou a opěrným systémem (Petr Parléř)
  • 1372-1373 - spodní část kaple sv. Václava obložena více než třinácti sty polodrahokamů a zdobena nástěnnými malbami
  • r. 1373 - Petr Parléř zhotovil opukovou tumbu pro uložení ostatků Přemysla Otakara II. (stojí v Saské kapli)
  • 1373-1393 - zhotoveno triforium s galerií plastik (portrétů) členů královské rodiny, stavitelů a církevních hodnostářů
  • 1396-1419 - postavena velká jižní věž
  • r. 1421 - chrám zpustošen husity
  • r. 1493 - postavena královská oratoř
  • 1509-1511 - položeny základy k severní věži (nakonec nepostavena)
  • r. 1541 - katedrála poškozena požárem
  • r. 1549 - osazen v 1. patře jižní věže zvon Zikmund (Tomáš Jaroš - jako náhrada za zničený zvon Patron)
  • r. 1554 - mramorový náhrobek Ferdinanda a Zikmunda Viléma z Vřesovic
  • 1557-1561 - renesanční varhanní kruchta (B. Wohlmut)
  • 1560-1563 - při renesančních úpravách byla jižní věž rozšířena o helmici (B. Wohlmut a H. Tirol)
  • 1564-1589 - hrobka českých králů z bílého tyrolského mramoru (Alexandr Collin)
  • 1575-1576 - postavena kaple sv. Vojtěcha (Oldřich Avostalis de Sala)
  • kolem r. 1594 - věž osazena hodinovým strojem (vestavěn do rámu 300 x 90 cm; v = 180 cm)
  • r. 1619 - chrám zpustošen kalvinisty a změněn v modlitebnu
  • r. 1673 - barokně rozšířena chrámová loď
  • r. 1723 - zhotoven mramorový náhrobek Leopolda Šlika před svatováclavskou kaplí v boční lodi chóru (arch. Fischer z Erlachu, sochař M. B. Braun)
  • 1733-1736 - stříbrný náhrobek Jana Nepomuckého (návrh Josef Emanuel Fischer z Erlachu)
  • r. 1757 - při ostřelování Prusy byly zasaženy a následným požárem zničeny varhany na kruchtě (během 23 dnů dopadlo na chrám 770 kulí a pum)
  • r. 1760 - po zásahu bleskem poškozena střecha velké jižní věže
  • 1762-1765 - prospektová skříň varhan (varhanář Antonín Gartner)
  • r. 1768 - helmice jižní věže upravena barokně
  • r. 1770 - jižní věž pokryta cibulovitou střechou (N. Pacassi)
  • r. 1779 - výzdoba hlavního oltáře (Josef Hager, Jan Hofman)
  • r. 1873 - pohřební komora Karla IV. byla uzavřena při novogotických úpravách architekta Josefa Mockera
  • r. 1879 - zbořena kaple sv. Vojtěcha
  • 1873-1929 - dostavba středověkého torza katedrály (arch. Josef Mocker, arch. Kamil Hilbert)
  • r. 1921 - růžicové okno na západním průčelím s obrazovou kompozicí na motiv Stvoření světa (podle předlohy malíře Františka Kysely)
  • r. 1924 - hudební kruchta byla přemístěna z posledního klenebního pole hlavní lodi do severního křídla lodi příčné
  • r. 1931 - chrámové okno v Arcibiskupské kapli (A. Mucha)
  • od r. 1973 - probíhá průběžné restaurování vnějšího kamenného pláště katedrály
  • 1995-2000 - postupné opravy
  • 1996 - 1997 - realizace nového typu slavnostního osvětlení katedrály
  • r. 1999 - probíhalo restaurování pravého pole třídilné mozaiky Poslední soud zdobící Zlatou bránu
  • V. 1999-III. 2001 - restaurování Mölzerových varhan (4375 píšťal)
  • poč. 21. st. - postupná oprava pláště katedrály
  • r. 2000 - opravována hlavní věž katedrály
  • r. 2001 - opravována jihozápadní neogotická věž katedrály
  • 2003-2004 - opravována severozápadní neogotická věž katedrály
  • r. 2009 - restaurování vnitřních dveří Zlaté brány - II. opěrného pilíře - nástěnných maleb v kapli sv. Václava
  • 2012-2014 - složitý mechanismus věžních hodin prošel restaurováním
  • 2015-2016 - upravována Královská hrobka (např. modernizace elektroinstalace)

  Majiteľ

  • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu)
  • od 5. 9. 2006 - církevní majetek (Metropolitní kapitula)
  • od r. 2007 - ČR (Správa Pražského hradu, Metropolitní kapitula)

  Použitá literatúra

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 135, 155, 156, 167, 177, 178, 179, 255, 257-260, 353, 364, 370
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 99-100
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 17
  • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 158
  • Procházka Lubomír; Zvonice našeho kraje; Slánsko a Kladensko; 1992; s. 25
  • Hodan Petr; České korunovační klenoty
  • Krob Miroslav; Chrám sv. Víta
  • Krob Miroslav; Pražský hrad
  • Doležal Jiří; Tisíciletý Pražský hrad; 1967
  • Reichertová K.; Průvodce vykopávkami v katedrále sv. Víta
  • Burian Jiří; Pražský hrad; 1975
  • Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1991; s. 2-3, 40-59, 61, 88
  • kolektiv autorů; Rudolf II. a Praha; Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy; 1997; s. 274
  • kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 28-29
  • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 4, 24, 29, 137
  • kolektiv autorů; Pražský hrad
  • Černý Blahoslav; Pražský hrad; 1970; s. 33-34, 35-39, 43; obr. 14, 20-39, 42, 62, 64
  • Hlavsa Václav; Praha v obrazech Vincence Morstadta; 1973; s. 6, obr. 81-83
  • kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za rok 1984; 1985; s. 67-68
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 36, 154
  • Beránková Jarmila; Okna chrámu sv. Víta
  • Svoboda Jiří; Pražský hrad
  • kolektiv autorů; Pražský hrad
  • kolektiv autorů; Pražský hrad; Katedrála sv. Víta
  • neznámý autor; Pražský hrad - plánek; 90. léta. 20. st.
  • Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 8, 9, 10, 12
  • Svoboda Jiří; Pražský hrad; obrazy a rytiny; obr. 4, II.
  • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 11-13
  • Podlaha Antonín; Ilustrovaný katalog pokladu chrámu sv. Víta v Praze; 1905; s. 1-24
  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2-5
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1-3
  • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; obr., na plánu
  • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 3, 4, 8, 15
  • Všetečka Jiří; Pražský chodec; Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala; 1985; s. 105, 106
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 1.; 1932; s. 3
  • Hlinomaz Milan; Symbolika českého státu do roku 1918 a Československa do roku 1990; 1992; s. 6
  • Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975; s. 11
  • Guth Karel; Hrad; s. 3, 4, 5, 6
  • neznámý autor; Praha - umělecký almanach; s. 16
  • Doubnerová Jitka; Pražský hrad; 1993; s. 6, 8-9, 10 + plánek
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 35, 59, 69, 80, 103, 112, 125, 128, 136, 151
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 32a-h, 33, 68, 96i, l, m, 110, 123
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 273
  • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 62, 64a, 73, 80, 81
  • Lukeš Zdeněk; Josip Plečnik; Architektura pro novou demokracii; 1996; obr. 7
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 351
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. III., kniha VI; 1928; s. 55-57
  • kolektiv autorů; Josip Plečnik - architekt Pražského hradu; 1996; s. 537
  • Kalista Zdeněk; Svatovítské triforium; 1946; s. 9-85
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 743, 795
  • Goňa Karel; Umělecký zámečník; Odborné nauky II.; 1972; obr. 281a
  • Vilímková M.; Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st.; 1985; s. 2, 3, 9, 12, 13
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 17, 18, 58, 59, 77, 78, 83, 91, 156, 165, 185, 283
  • kolektiv autorů; České korunovační klenoty 17.-21.1.2023 Katedrála sv. Víta; Výstava ke 30. výročí vzniku České republiky; 2023; s. 1-3, 5-6, 9, 10-20
  • Bednář; Panovníci českých zemí v rodových a dobových souvislostech; 2004
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; II.; 1993-1995; s. 149
  • Veselý Josef; Bradáč, obrázky staropražské a různé; 1924; s. 53-56
  Súvisiaca udalosť

  17. června 1077 - Židé vyrabovali kostel sv. Víta na Pražském hradě.
  roku 1158 - Vladislav II. korunován v bazilice sv. Víta na Pražském hradě na českého krále.
  20. dubna 1204 - Papež Inocenc III. potvrzuje Pražskému kostelu sv. Víta svobody, které mu udělil král Přemysl Otakar I.
  25. prosince 1261 - Přemysl Otakar II. byl korunován v kostele sv. Víta na Pražském hradě na českého krále.
  roku 1297 - Václav II. nechal převést ostatky svého otce Přemysla Otakara II. z kláštera Na Františku na Pražský hrad.
  7. února 1311 - Na Pražském hradě korunován Jan Lucemburský s manželkou Eliškou.
  30. května 1316 - V kostele sv. Víta na Pražském hradě byl pokřtěn kralevic Václav.
  23. října 1341 - Český král Jan Lucemburský daroval pražské kapitule u sv. Víta na dostavbu nové katedrály desátek výnosů stříbrných dolů v Čechách.
  21. listopadu 1344 - Jan Lucemburský spolu se svými syny a pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, který byl v ten den uveden do svého úřadu, a doprovodem položil základní kámen ke stavbě chrámu sv. Víta.
  2. září 1347 - Císař Karel IV. byl v kostele sv. Víta na Pražském hradě korunován arcibiskupem Arnoštem z Pardubic na krále českého (spolu s manželkou Blankou).
  roku 1354 - Kanovník a sakristián Jenec z Újezda pořídil na příkaz arcibiskupa Arnošta z Pardubic první inventář Svatovítského chrámu.
  roku 1354 - Karel IV. daroval katedrále sv. Víta v Praze zlomek Evangelia sv. Marka z konce 6. st., získaný v Akvileji.
  roku 1355 - V listině vydané během korunovační jízdy Itálií se Karel IV. vyznal, že i na vrcholu své slávy dnem i nocí přemýšlí, jak by Pražský kostel (katedrálu sv. Víta) zvelebil, proto získal v pavii hlavu a tělo sv. Víta pro chrám, který je mu zasvěcen.
  v prosinci 1373 - Na příkaz Karla IV. byly přeneseny tělesné pozůstatky knížat a králů (císařových předků a předchůdců na českém trůně), ze staré baziliky do nové katedrlály sv. Víta.
  30. srpna 1377 - Petr Parléř obdržel od císaře Karla IV. 15 kop grošů za zhotovení tumby pro Přemysla Otakara I.
  15. prosince 1378 - Karel IV. byl pohřben do královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
  23. dubna 1396 - Ostatky sv. Vojtěcha byly přeneseny do nově vybudované hrobky v hlavní lodi chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
  2. června 1398 - Položen základní kámen k dostavbě chrámové lodě (ukončena husitskými válkami) chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
  roku 1414 - Pražský kanovník a generální vikář Adam z Nežetic daroval Svatovítskému chrámu 47 knižních titulů.
  28. července 1420 - Na Pražském hradě proběhla spěšná korunovace Zikmunda Lucemburského na českého krále, který však vzápětí Čechy opustil.
  22. srpna 1471 - Vladislav, prvorozený syn polského krále, korunován v katedrále sv. Víta na Pražském hradě na českého krále.
  25. února 1527 - Anna Jagellonská, manželka českého krále Ferdinanda I. Habsburského byla v katedrále sv. Víta na Pražském hradě korunována českou královnou.
  2. června 1541 - Velký požár díky silnému větru poničil většinu Malé Strany, Hradčan i samotného Pražského hradu, kde mimo jiné zničil desky zemské..
  29. ledna 1547 - V kostele sv. Víta na Pražském hradě byla pochována královna Anna, manželka Ferdinanda I. Habsburského.
  31. ledna 1557 - Architekt Bonifác Wohlmut předal císaři Maxmiliánu II. návrh na výstavbu varhanní kruchty v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
  12. července 1560 - Schválen návrh na tvar helmice jižní věže katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Jeho realizací byl pověřen architekt Bonifác Wohlmut.
  18. srpna 1565 - Císař Ferdinand I. byl pochován v královském mauzoleu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě..
  23. března 1577 - V kostele sv. Víta na Pražském hradě byl pochován císař Maxmiliána II.
  18. března 1580 - V kostele sv. Víta na Pražském hradě byla pochována Eleonora Habsburská, poslední dítě Maxmiliána II. a Marie Španělské.
  roku 1589 - Instalováno mramorové mauzoleum ve chrámu sv. Víta v Praze (sochař Alexandr Colin z Innsbrucku).
  roku 1590 - Děkan Pontan z Breitenbergu nechal přenést rakve s ostatky Rudolfa II., Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Anny Jagellonské do vrchní části Collinova mauzolea..
  1. října 1612 - Ostatky císaře Rudolfa II. byly přeneseny z kostela Všech svatých do chrámu sv. Víta.
  27. prosince 1619 - Protestantští fanatikové řádí v chrámu sv. Víta na Pražském hradě a ničí jeho interiér.
  28. února 1621 - Chrám sv. Víta po zneuctění kalvínisty byl znovu vysvěcen Janem Loheliem, arcibiskupem pražským.
  5. srpna 1646 - Ferdinand III. byl na Pražském hradě spolu s manželkou korunován na českého krále.
  roku 1677 - Byla otevřena krypta královské hrobky v chrámu sv. Víta na Pražském hradě (prohlédl si ji kanovník Tomáš Pěšina z Čechorodu).
  15. dubna 1719 - V katedrále sv. Víta na Pražském hradě byl otevřen hrob Jana z Pomuku.
  roku 1743 - Byla otevřena krypta královské hrobky v chrámu sv. Víta na Pražském hradě (prohlédli ji tafografové Herrgott a Gerber a mědirytec Alexandr Birkhart).
  12. května 1743 - Marie Terezie, manželka Františka I. byla korunována v katedrále sv. Víta na Pražském hradě na českou královnu.
  9. srpna 1792 - František I. byl v katedrále sv. Víta na Pražském hradě korunován na českého krále.
  11. srpna 1792 - Manželka českého krále Františka I. byla v katedrále sv. Víta na Pražském hradě korunována českou královnou.
  roku 1804 - V chrámu sv. Víta na Pražském hradě byla pochována Marie Amálie, dcera Marie Terezie.
  7. září 1836 - V katedrále sv. Víta na Pražském hradě byl spolu s manželkou korunován poslední český král Ferdinand V. Dobrotivý.
  22. května 1859 - V Praze se ustavila Jednota pro dostavbu chrámu sv. Víta.
  16. září 1860 - Pražský arcibiskup kardinál Bedřich kníže Schwarzenberg vydal pastýřský list určený duchovenstvu a všem věřícím pražské arcidiecéze, ve kterém se vyslovil k dostavbě chrámu sv. Víta.
  1. října 1873 - Architekt Josef Kranner položil základní kámen pro dostavbu západní části chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
  15. října 1892 - Dokončena stavba obou západních věží (vysoké 82 m) katedrály sv. Víta na Pražském hradě.
  roku 1928 - Zahájena rozsáhlá rekonstrukce královské hrobky (ukončena v r. 1935).
  roku 1928 - Při dostavbě katedrály sv. Víta byl otevřen hrob biskupa Šebíře.
  12. května 1929 - Katedrála sv. Víta na Pražském hradě byla po své dostavbě slavnostně vysvěcena.
  27. srpna 1929 - Prezident Masaryk si prohlédl v chrámu sv. Víta na Pražském hradě jubilejní výstavu k svatováclavskému miléniu.
  19. září 1938 - České korunovační klenoty byly převezeny do pobočky Národní banky v Žilině.
  19. listopadu 1941 - Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich a jeho syn Klaus si prohlédli korunovační klenoty.
  14. června 1948 - Arcibiskup Josef Beran sloužil v katedrále sv. Víta na Pražském hradě slavnostní děkovnou mši Te Deum u příležitosti zvolení Klementa Gottwalda prezidentem.
  25. června 1974 - Otevřena kovová schrána s ostatky Maxmiliána II., vyzvednutá při restaurování Colinova mauzolea v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
  roku 1975 - Z rakve Rudolfa II. bylo vyjmuto a restaurováno jeho pohřební roucho.
  6. prosince 1976 - Ze sarkofágu v královské hrobce v katedrále sv. Víta byla vyzvednuta rakev s pozůstatky Karla IV.
  21. února 1983 - Z královské hrobky v katedrále sv. Víta byla vyzvednuta a otevřena rakev označena jménem Václav IV.
  5. prosince 1983 - V chrámu sv. Víta na Pražském hradě byla otevřena hrobka Spytihněva II. za účelem antropologického výzkumu.
  19. května 1986 - Z královské hrobky v katedrále sv. Víta byla vyzvednuta a otevřena rakev označena jmény čtyř manželek Karla IV.
  24. října 1986 - Ze dvou tumb v královské hrobce v katedrále sv. Víta byly vyzvednuty rakve. První s nápisem „Jan Zhořelecký a ostatky neznámých osob", druhá s nápisem „Václav, syn Karla IV. a Anny Falcké".
  25. listopadu 1989 - V chrámu sv. Víta na Pražském hradě se konala pontifikální mše svatá u příležitosti kanonizace Anežky Přemyslovny, kterou celebroval arcibiskup pražský a primas český, kardinál František Tomášek.
  roku 1991 - Z rakve Eleonory Habsburské byly vyjmuty a restaurovány její šaty.
  29. března 1996 - Britská královna Alžběta II. si při vůbec první návštěvě britského panovníka v Čechách prohlédla kopie českých korunovačních klenotů v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
  2. září 1997 - V katedrále sv. Víta na Pražském hradě upořádala Nadace Karla IV. shromáždění k 650. výročí korunovace tohoto panovníka na českého krále.
  23. dubna 1997 - Arcibiskup pražský a primas český Miloslav kardinál Vlk vydal v Praze dekret, jímž po dohodě s metropolitní kapitulou připomenul a obnovil původní zasvěcení pražského katedrálního kostela na Pražském hradě sv. Vítovi, Václavovi a Vojtěchovi.
  29. října 1998 - Bylo slavnostně odhaleno zrestaurované střední pole mozaiky na Zlaté bráně katedrály sv. Víta na Pražském hradě.
  13. prosince 1999 - Při příležitosti svatořečení Anežky České byla na severní stěně kaple sv. Václava v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě odhalena a vysvěcena originální desková malba svaté Anežky (autor Makarius Tauc).
  15. září 2000 - Prezident Václav Havel slavnostně odhalil poslední část zrestaurované mozaiky na Zlaté bráně Svatovítské katedrály na Pražském hradě.
  15. června 2002 - Uprostřed vyzvánění se na dvě části rozlomilo srdce největší svatovítského zvonu Zikmund (srdce o celkové délce 266 cm a váze 334 kg).
  2. července 2002 - Na III. nádvoří Pražského hradu byly spuštěny obě části rozlomeného srdce zvonu (o váze 263 a 71 kg) z věže katedrály sv. Víta.
  červen 2005 - V katedrále sv. Víta na Pražském hradě byla objevena pohřební komora, v níž bylo původně uloženo tělo Karla IV.
  23. prosince 2011 - V katedrále sv. Víta se konal státní pohřeb prezidenta Václava Havla. V poledne lidé po celé zemi uctili jeho památku minutou ticha.
  12. května 2016 - Sedm držitelů klíčů odemklo Korunní komoru v kapli sv. Václava ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.
  25. března 2017 - V katedrále sv. Víta na Pražském hradě byl pohřben kardinál Miloslav Vlk.
  21. dubna 2018 - Tisíce věřících přišli do svatovítské katedrály na Pražském hradě vzdát čest rakvi s ostatky kardinála Josefa Berana. Bohoslužbu celebroval arcibiskup Dominik Duka.
  2. července 2022 - Při mši v katedrále sv. Víta v Praze byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner uveden do úřadu pražského arcibiskupa a primase českého.

  Poznámka

  • Parametry katedrály: d = 124 m, š = 60 m, výška klenby = 33 m, výška hlavní věže = 96,5 m (v r. 1541 měla 160 m), průměr růžice v západním průčelí = 10,4 m.
  • Podle legendy byl zvon Zikmund dopraven na věž pomocí lana upleteného z dívčích vlasů
  • Legenda též uvádí, že pokud praskne srdce zvonu Zikmund, příjde pohroma na českou zemi
  • Klíče od Korunovační komory, ve které jsou uloženy v součastnosti korunovační klenoty mají: prezident, předseda vlády, pražský arcibiskup, předseda Sněmovny, předseda Senátu, Metropolitní kapitula a pražský primátor.
  • Při otevření hrobu Jana z Pomuku byl údajně nalezen jeho neporušený jazyk, což se stalo podkladem žádosti o blahořečení Jana Nepomuckého.
  • r. 929 - kníže Václav obdržel od saského vévody Jindřicha I. ostatek paže sv. Víta (nejstarší získaný ostatek ve Svatovítském pokladě)
  • r. 1039 - do Prahy bylo přeneseno z Hvězdna tělo sv. Vojtěcha (uloženo bylo v úzké přístavbě, postavené těsně u rotundy sv. Víta)
  • r. 1074 - biskup Gebhart zasvětil tehdejší Spytihněvovu rotundu sv. Vítovi, Václavovi a Vojtěchovi
  • r. 1085 - kníže Vratislav zde přijal korunu
  • r. 1158 - král Vladislav II. daroval kostelu milánský svícen (jedna z nejstarších památek původního vybavení kostela)
  • r. 1297 - Václav II. nechal převést ostatky svého otce Přemysla Otakara II. z kláštera Na Františku na Pražský hrad a zároveň mu nechal zhotovit pohřební korunovační klenoty
  • po pol. 14. st. - čtvrtým patronem chrámu se stal sv. Zikmund
  • r. 1355 - Karel IV. obohatil chrámový poklad o lebku burgundského krále Zikmunda
  • r. 1365 - Karel IV. draze vykoupil v Agaunu při návratu z Avignonu i tělo krále Zikmunda, aby ho připojil k jeho lebce
  • r. 1307 - v chrámu pochován Rudolf I.
  • r. 1373 - z toho roku pochází gotická socha sv. Václava na římse nad hlavním oltářem (s mistrovskou značkou rodiny Parléřů v předu na podnoží)
  • r. 1385 - pražský arcibiskup Jan z Jenštejna vysvětil nový chór v západní části prodlouženého kněžiště
  • r. 1392 - v přítomnosti arcibiskupa Jana z Jenštejna položen základní kámen k hlavní lodi chrámu (k trojlodí)
  • r. 1420 – král Zikmund použil část svatovítského pokladu na válečné útraty, zbytek byl odvezen z části na Karlštejn, z části do kláštera Ojvína u Žitavy
  • 1548-1549 - odlit Tomášem Jarošem největší český zvon Zikmund (22. na světě) váží 16,5 tuny, je vysoký 203 cm a spodní průměr má 269 cm
  • r. 1575 - Rudolf II. zde byl korunován na českého krále
  • r. 1677 – vchod do královské hrobky byl překryt novým uzavíracím kamenem (zároveň provedena její prohlídka)
  • r. 1696 - kanovník Tobiáš Becher (pozdější královéhradecký biskup) daroval katedrále barokní zlacenou sochu sv. Václava s korouhví a štítem (umístěna na pilíři triumfálního oblouku)
  • r. 1743 – provedena další prohlídka královské hrobky
  • r. 1756 – svatovítský poklad byl odvezen do Spáleného Poříčí
  • r. 1757 – svatovítský poklad byl odvezen do Neumarktu u Lince
  • r. 1791 - Leopold II. korunován na českého krále
  • přelom 18. a 19. st. – část svatovítského pokladu musela být odvedena státu pro potřeby válečné
  • r. 1804 – do královské hrobky byla pohřbena arcikněžna Marie Amálie, dcera Marie Terezie
  • r. 1834 - předložen návrh na dostavbu katedrály od K. Řivnáče a Josefa O. Krannera
  • r. 1836 - uskutečnila se zde poslední korunovace, a to Ferdinanda V.
  • r. 1851 – obnoveny rozpadlé rakve v královské hrobce
  • r. 1870 - v kapli sv. Šimona a Judy byly náhodně objeveny hroby Rudolfa I. a jeho strýce Rudolfa Habsburského
  • r. 1872 - Jednota pro dostavbu vybrala do čela hutí stavitele Josefa Mockera
  • r. 1879 - otevřena a prozkoumána hrobka sv. Vojtěcha (kaple poté zbořena)
  • 20. st. - renesanční kruchta byla při dostavbě chrámu do severního křídla příčné lodi (původně na stěně uzavírající západním směrem hlavní loď)
  • r. 1911 - při úpravách svatováclavské kaple byla nalezena dlažba a kvádříkové zdivo starší stavby (patrně rotundy sv. Víta)
  • r. 1916 - z jižní věže byly sneseny a zabaveny pro válečné účely tři ze sedmi zvonů (Dominik, Maria a Ježíš)
  • 1927-1929 - pravé vstupní (jižní) dveře do katedrály (západní fasáda) osazeny výjevy ze života sv. Václava od sochaře O. Španiela (podle návrhu malíře V. H. Brunnera)
  • r. 1927 - v severní chrámové lodi byl instalován monumentální Bílkův dřevěný Krucifix z r. 1899
  • r. 1928 - při dostavbě katedrály byl otevřen hrob biskupa Šebíře (v jeho rakvi se dochovaly zbytky zlatou nití vyšívaného biskupského střevíce)
  • r. 1928 – provedena prohlídka královské hrobky
  • 1928-1931 - firma J. Mölzera postavila Wolmutovvu kruchtu a nainstalovala na její spodní etáž varhany
  • r. 1929 - otevřen hrob Rudolfa I.
  • r. 1929 - Korunovační klenoty poprvé vystaveny pro veřejnost (22. 9. - 6. 10.)
  • r. 1935 - ostatky Rudolfa I. byly uloženy společně s pozůstatky arcikněžny Eleonory, dcery českého krále a římského císaře Maxmiliána II., do jedné, na dvě části rozdělené cínové rakve do tumby v královské hrobce
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • 70. léta 20. st. - restaurovány fresky v kryptě pod stříbrným náhrobkem sv. Jana Nepomuckého
  • 1972-1974 - proběhlo restaurování Collinova mauzolea a jeho kované mříže
  • r. 1976 – restaurováno chrámové okno z malovaného skla skládaného do olova v Arcibiskupské kapli (J. Míčková)
  • r. 1976 - restaurována měděná vnitřní rakev Rudolfa II. (L. Klas)
  • r. 1978 – provedena prohlídka královské hrobky
  • r. 1979 - restaurována gotická mozaika na Zlaté bráně (V. Frömlová, J. Němec, P. Bareš, J. Brodský, K. Stádník)
  • r. 1979 - restaurovány nástěnné malby na stěnách presbytáře pod triforiem (Vl. Berger, J. Němec)
  • r. 1979 - restaurována nástěnná a nástropní malba krypty pod náhrobkem sv. Jana Nepomuckého (Vl. Berger, J. Němec)
  • . 1979 - restaurovány gotické nástěnné malby v kapli sv. Máří Magdalény (Vl. Berger, J. Němec)
  • r. 1984 - restaurování tumby Spytihněva II. Císařské kapli (J. Antek, M. Kolář)
  • r. 1985 – z hrobky českých králů byly vyzvednuty ostatky Ladislava Habsburského a podrobeny důkladnému antropologickému zkoumání
  • r. 1988 - zvon sv. Václav dostal nové srdce (vykoval jej Vratislav Hrubý)
  • 1989-1990 - restaurován náhrobek Ferdinanda a Zikmunda Viléma z Vřesovic
  • 90. léta 20. st. - restaurovány fresky v kryptě pod stříbrným náhrobkem sv. Jana Nepomuckého
  • r. 1991 - otevřen hrob Rudolfa I. v souvislosti s jeho antropologickým průzkumem
  • r. 1992 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví
  • r. 1996 - archeologický průzkum hrobky sv. Vojtěcha
  • r. 1997 - přestalo se hrát na Mölzerovy varhany, které byly již v havarijním stavu
  • r. 1997 - upravena hrobka sv. Vojtěcha
  • r. 1997 - chrám byl povýšen na katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
  • IX. 2001-X. 2002 - probíhalo restaurování gotických náhrobků přemyslovských knížat Břetislava II. a Bořivoje II.
  • r. 2002 - restaurovány fresky v kryptě pod stříbrným náhrobkem sv. Jana Nepomuckého
  • 2. pol. 2002 - Žďárské slévárny odlily nové srdce zvonu
  • červen 2005 - objevena pohřební komora v níž bylo původně uloženo tělo Karla IV.*
  • r. 2006 - soubor zvonů a cimbálů chrámu sv. Víta prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 2006 - soud rozhodl, že objekt i s pozemky patří církvi
  • r. 2007 - soud rozhodl, že objekt i s pozemky patří státu

  Obrázky

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z Královské zahrady - foto z r. 2003

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z III. hradního nádvoří - kresba podle předlohy: Josef M. Šafránek

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   velká (jižní) věž - foto z r. 1978

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   Zlatá brána - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   Zlatá brána - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   mozaikový obraz Posledního soudu - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   rozeta v západním průčelí (průměr 10,6 m) - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   okno v jedné z kaplí - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   hudební kruchta v příčné lodi - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   velká (jižní) věž - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z III. nádvoří - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled od Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled od Prašného mostu - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z Jiřského náměstí - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled od Královského paláce - foto ze září 2005

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   O. Blažíček: Náhrobek sv. Jana Nepomuckého od jihu - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   O. Blažíček: Pohled na kněžiště - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   kaple sv. Václava s jeho sochou - pohlednice z 20. - 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   Královské mauzoleum - pohlednice z 20. - 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   detail sochy sv. Václava v kapli sv. Václava - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   Fr. X. Margold: kaple sv. Ludmily - pohlednice z 20. léta 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   Fr. X. Margold: Rozeta v západním průčelí - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   rakve v královské hrobce - pohlednice kolem r. 1937 (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   kaple sv. Václava - pohlednice kolem r. 1944 (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   rakve v královské hrobce - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   podzemí katedrály - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   podzemí katedrály, vstup do královské hrobky - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   královská oratoř - pohlednice z r. 1945 (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled od Petřína - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled od západu - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z III. hradního nádvoří - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled od východu z jižní věže baziliky sv. Jiří - pohlednice kolem r. 1920 (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z terasy Jízdárny - foto z IX. 2005

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z Královské zahrady - pohlednice z 30. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z Belvedéru - pohlednice z r. 1933

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z Královské zahrady - pohlednice z 2. čtvrtiny 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z horního Jeleního příkopu přes Prašný most - pohlednice z 20. léta 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled od severu z Prašného mostu - pohlednice z 30. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z Prašného mostu - pohlednice z 20. léta 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled z horního Jeleního příkopu přes Prašný most - pohlednice z r. 1910

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pískovcový kenotaf sv.Jana Nepomuckého při jihovýchodní straně chóru (vsazený mezi opěrné pilíře) - Jursík 1993 (tužka, tuš, čtvrtka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   nasvícené západní průčelí katedrály - foto z 25. 8. 2008

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   nasvícené západní průčelí katedrály - foto z 25. 8. 2008

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   nasvícený hlavní vstup do katedrály (západní průčelí) - foto z 25. 8. 2008

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   klenební konzola (Korunní komora, 1368) - kresba Petr Chotěbor

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   klenební konzola (Korunní komora, 1368) - kresba Petr Chotěbor

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   zimní pohled - foto z r. 2010 (encyklopedie Wikipedia)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled na lešení na opěrných pilířích - foto 29. 3. 2010

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled na katedrálu od jihu z Petřína - foto z 21. 7. 2011

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   závěr katedrály, pohled z Jiřské ul. - foto z 21. 7. 2011

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   detail rozetového okna na západním průčelí chrámu - foto z 21. 7. 2011

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled na katedrálu od severozápadu - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   velká (jižní) věž - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   detail západního průčelí chrámu - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   detail jednoho z mnoha chrámových chrličů - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   interiér východní části katedrály - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   interiér katedrály - foto z 13. 8. 2013

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   velká (jižní) věž - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   plán kaple sv. Václava - převzato: 'Pešina J.; Kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta v Praze; 1940'

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   velká (jižní) věž - převzato: Literární atlas Československý I. (podle Sandmannovy litografie)

  • Objekt : katedrála sv. Víta

   pohled na katedrálu od jihu - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 270

Zobraziť na Mapy.cz

GPS: 50°5'27.189"N, 14°24'1.723"E

Objekt : katedrála sv. Víta, Hradčany, , Česká republika. Objekt : katedrála sv. Víta
Počet záznamov: 1  
Záznam „Objekt : katedrála sv. Víta“ aktualizovaný:

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.