Počet záznamov: 1  

Hrad : Pražský hrad, areál hradu

 1. Typ pamiatky hrad
  Stav stojící památka
  Prístup lokalita volně přístupná
  Zaradenie Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisPražský hrad byl postupně sídlem českých knížat, králů, římských císařů, místodržitelských úřadů a konečně prezidentů republiky. Jeho počátky, zatím ne zcela objasněné, sahají do poloviny 9. století. Kolem roku 880 sem z Levého Hradce přenesl své sídlo Bořivoj I., nejstarší známý člen dynastie Přemyslovců. Pražský hrad se stal ústředím nově budovaného českého státu. Rozsahem byl již tehdy stejný jako dnes. Po obvodě byl opevněn valem a uvnitř plochy byla drobná dřevěná zástavba. Nejstarší kamennou stavbou byl kostel Panny Marie, založený knížetem Bořivojem I. Postupně následovaly kostely sv. Jiří (kolem roku 920) a rotunda sv. Víta (kolem roku 925), na jejímž místě od roku 1060 vyrůstala prostornější bazilika. Valové opevnění bylo vybudováváno několikrát znovu. Zásadní románskou přestavbu zahájil Soběslav I. r. 1135, dokončena byla asi roku 1185. Tehdy byla vybudována kamenná hradba se čtyřmi hranolovými věžemi a s plnými věžicemi na jižní straně, knížecí palác s kaplí a nový biskupský dům. Další stavební aktivitu přinesla vláda Karla IV., který přestavěl královský palác, inicioval stavbu nové katedrály sv. Víta a kostela Všech svatých. R. 1419 dění na Hradě definitivně ukončily husitské války a ani po jejich skončení zde panovníci trvale nesídlili. Po roce 1483 začal pozdně gotickou přestavbu Vladislav Jagellonský (královský palác, Vladislavský sál, oratoř i katedrála, severní parkán se třemi dělovými věžemi). Renesanční úpravy za Ferdinanda I. začaly založením Královské zahrady v severním předpolí, přístupem po mostě. Po požáru v roce 1541 vyrostly i velké šlechtické paláce a domy. Na sklonku renesance se stal Hrad rezidencí císaře Rudolfa II., který stavěl své soukromé pokoje v dnešním jižním křídle, nově postavil severní křídlo se sály a spojovací chodbu, základ křídla středního, které vybudoval až Ferdinand III. (1642 - 43). Koncem 17. století přibyla za mostem Jízdárna. Největší přestavbu přinesla vláda Marie Terezie, která nejprve změnila Rožmberský palác v Ústav šlechtičen a poté celou západní polovinu Hradu v sídlo zámeckého typu. Dostavbu středověkého torza katedrály sv. Víta do dnešní podoby provedla Jednota pro dostavbu chrámu v letech 1873 - 1929. Po roce 1918 byl Hrad upravován pro sídlo prezidenta republiky J. Plečnikem. Další úpravy měly již stále více charakter rekonstrukcí a oprav.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Zobraziť na Mapy.cz

  GPS: 50°5'26.138"N, 14°23'58.855"E

  Hrad : Pražský hrad, areál hradu, Hradčany, , Česká republika. Hrad : Pražský hrad, areál hradu
  Obec
  HradčanyPraha
  Okres
  Praha 1
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Praha - plán města, 2007 . 26/J16
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Pražská památková rezervace, 2013
  Praha, plán kulturních památek, 1989 . s. 20-22; C2
  GPS
  50°5'26.138"N, 14°23'58.855"E

  Stavebný vývoj

  • pol. 9. st. - počátky Pražského hradu
  • kolem r. 880 - PH se stal sídlem Přemyslovců
  • před r. 890 - založen kostel Panny Marie
  • r. 1041 - hradiště vypáleno vojskem německého císaře Jindřicha III.
  • kolem pol. 11. st. - zbudováno nové opevnění hradu
  • 1135-1185 - rozsáhlá románská přestavba PH
  • r. 1142 - hrad poškozen při obléhání přívrženci moravského Konráda
  • r. 1242 - areál poškozen požárem
  • r. 1249 - hrad byl dobyt
  • r. 1264 - areál poškozen vichřicí
  • r. 1280 - část severní hradby poškozena sesuvem půdy po vichřici a lijácích
  • r. 1419 - husitské války ukončily stavební činnost
  • r. 1421 - hrad byl dobyt a vypleněn husity
  • po r. 1483 - zahájena pozdně gotická přestavba PH
  • r. 1541 - poškozen požárem
  • po r. 1541 - vystavěny v areálu PH šlechtické paláce a domy
  • r. 1552 - postaven "šacmistrův" dům
  • r. 1568 - postavena severní brána do hradu (Bonifác Wohlmut)
  • po r. 1568 - postavena východní brána do hradu
  • 1602-1603 - provedena výdlažba Jiřského náměstí
  • 1631-1632 - hrad byl obsazen Sasy
  • 1648-1649 - hrad byl obsazen Švédy
  • r. 1757 - hrad byl poškozen při bombardování pruským vojskem
  • 1758-1775 - areál byl při opravách dobudován v jednotný stavební celek
  • r. 1763 - "šacmistrův" dům zbořen
  • po r. 1918 - PH upravován arch. J. Plečnikem pro sídlo prezidenta republiky
  • X. 1999-VI. 2002 - provedena nová výdlažba Jiřského náměstí a Vikářské ul.
  • 2008-2009 - rekonstrukce a postupný archeologický průzkum Jiřské ulice
  • V. 2010-V. 2011 - rekonstrukce a archeologický průzkum Zlaté uličky

  Majiteľ

  • kolem r. 880 - Bořivoj I.
  • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu)

  Použitá literatúra

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 135, 155, 157, 161. 247, 249, 255, 334, 335
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 98-100
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
  • Kolektiv autorů; Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla; s. 30
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 17
  • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 157-158
  • Krob Miroslav; Pražský hrad
  • Doležal Jiří; Tisíciletý Pražský hrad; 1967
  • Burian Jiří; Pražský hrad; 1975
  • Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1991; s. 4, 5, 8-11, 82
  • kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 28-30
  • Štědronský František; Zbraslav pohřebiště českých králů ve středověku; s. 9
  • kolektiv autorů; Pražský hrad
  • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 5, 26, 41, 53
  • Černý Blahoslav; Pražský hrad; 1970; s. 3-7, 31, 39, 43, 45; obr. 1-2, 3, 40, 58, 61, 71-73
  • Doležal Jiří; Historická města ČSSR; 1968; obr. 118
  • Hlavsa Václav; Praha v obrazech Vincence Morstadta; 1973; obr. 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12-14, 16, 22-27, 32, 34, 36, 86
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 34
  • Svoboda Jiří; Pražský hrad
  • kolektiv autorů; Pražský hrad
  • Burian Jiří; Pražský hrad; s. 1; obr. 1, 20, 27
  • Pistorius Miloš; Praha - rytiny; obr. II., 5
  • Svoboda Jiří; Pražský hrad; obrazy a rytiny; s. 3, 4; obr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, I
  • Procházka Viktor; Pražský hrad; Reprezentační prostory; obr. I.
  • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 11-17
  • Lukeš Zdeněk; Plečnikovy jižní zahrady Pražského hradu; s. 15
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1
  • Svoboda Jiří; Češi a Slováci v dávné minulosti; 1979; s. 1
  • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 14
  • Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 2
  • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 1-5, 7, 18
  • Všetečka Jiří; Pražský chodec; Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala; 1985; s. 96
  • Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975; s. 5
  • Guth Karel; Hrad; s. 3-24
  • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 24
  • neznámý autor; Praha - umělecký almanach; s. 6, 12
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 26
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 64, 72, 76, 94, 96, 128, 132, 160
  • kolektiv autorů; Zámek Zbraslav; Asijské umění; 2006; s. 5
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 127
  • kolektiv autorů; Národní galerie v Praze; Výroční zpráva 1999; 2000; s. 9, 11, 18
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 24, 71, 72, 72, 96k
  • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 58-86
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 117
  • kolektiv autorů; Josip Plečnik - architekt Pražského hradu; 1996; s. 40-53, 89-107, 123-146, 215-227, 317-327, 620-622, 651
  • Hazlbauer Zdeněk; Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou - Památky Rabštejna nad Střelou a jeho nejbližšího okolí; 1995; s. 12
  • kolektiv autorů; Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci; 1988; s. 18
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 14, 37
  • Vilímková M.; Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st.; 1985; s. 1-3, 8-19
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 795
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 14-21, 22, 27-29, 34, 38, 57, 58, 77-79, 83, 91, 93, 165, 113-115, 117, 149-151, 154-156, 166, 172, 184, 185, 188, 189, 192, 198, 209, 218, 220, 232, 234-236, 239, 245, 311, 317
  • Brabenec Jiří; Řeka osudu; 1979; s. XI
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; II.; 1993-1995; s. 148-149, 149a
  • Syruček Milan; Prezidenti; Jejich role a odpovědnost; 2018; fotografie
  • Brabenec Jiří; Řeka osudu; 1979; s. XI
  • Veselý Josef; Bradáč, obrázky staropražské a různé; 1924; s. 49-51
  • Einhorn Erich; Hrady, zámky a tvrze středních Čech; 1974; s. 225
  Súvisiaca udalosť

  25. dubna 1142 - Při obléhání Pražského hradu Konrádem II. Znojemským lehl kostel popelem sv. Jiří.
  19. února 1264 - Pražský hrad poškozen vichřicí.
  roku 1310 - Severní věž, v té době dominanta Pražského hradu, byla sídlem v Čechách vládnoucího Jindřicha Korutanského.
  7. února 1311 - Na Pražském hradě korunován Jan Lucemburský s manželkou Eliškou.
  roku 1370 - Karel IV. dal pokrýt dvě věže pražského Hradu silně pozlacenou mědí, takže zářily do daleka na západní i východní straně.
  29. listopadu 1378 - Na Pražském hradě zemřel císař Karel IV.
  8. května 1394 - Václav IV. byl na popud Zikmunda zajat českými pány a držen na Pražském hradě.
  18. srpna 1419 - Mrtvé tělo českého krále Václava IV. bylo odvezeno z Nového Hradu na Vyšehrad, poté na Pražský hrad a následně do kláštera na Zbraslavi, kde byl král dočasně pohřben.
  4. listopadu 1419 - Pražané zaútočili na Malou Stranu a Pražský hrad.
  17. dubna 1420 - Novopečený spojenec Pražanů Čeněk z Vartenberka obsadil jejich jménem Pražský hrad.
  7. června 1421 - Královská posádka na Pražském hradě kapitulovala.
  13. března 1498 - Český zeman Dalibor z Kozojed byl zbaven šlechtického titulu a na plácku mezi purkrabstvím Pražského hradu a Černou věží mu kat sťal hlavu.
  2. června 1541 - Velký požár díky silnému větru poničil většinu Malé Strany, Hradčan i samotného Pražského hradu, kde mimo jiné zničil desky zemské..
  1. července 1547 - Žoldnéři krále Ferdinanda vypůjčení od saských knížat bez odporu obsadili Pražský hrad.
  3. března 1567 - Za přítomnosti císaře Maxmiliána byl na Pražském hradě zahájen sněm stavů království českého.
  1. března 1580 - Na Pražském hradě zemřela Eleonora Habsburská.
  16. září 1597 - Rudolf II. vydaným výnosem povolil střelcům postavit u zdi nad severním opevněním Pražského hradu malé příbytky (vznik Zlaté uličky).
  20. ledna 1612 - Na Pražském hradě zemřel Rudolf II., císař římsko-německý, král uherský a český.
  3. dubna 1621 - Na Pražském hradě začalo zasedání exekuční komise.
  5. srpna 1646 - Ferdinand III. byl na Pražském hradě spolu s manželkou korunován na českého krále.
  25. července 1648 - Švédský generál Königsmark, na rozkaz švédské královny Kristýny I., při překvapivém útoku na Prahu obsadil Hradčany a Malou Stranu. Do jejich rukou padli téměř všichni významní šlechtici zde bydlící v palácích, ale především větší část rudolfínských sbírek a jiných cenností.
  12. května 1693 - Na příkaz místodržících došlo na Pražském hradě k setkání vrchnosti se zástupci Chodů, kde měly být anulována chodská privilegia a jejich zástupci přinuceni ke slibu poslušnosti.
  6. dubna 1782 - Císařským nařízením bylo přikázáno rozprodat ve veřejné dražbě zbytky rudolfínských sbírek Pražského hradu.
  29. června 1875 - Na Pražském hradě zemřel poslední korunovaný český král Ferdinand V.
  8. června 1881 - Korunní manžele Rudolfa a Štěpánku přivítala slavnostně Praha, neboť si zvolili za své sídlo Pražský hrad.
  roku 1918 - Pražský hrad se stává rezidenčním sídlem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
  29. října 1918 - Na Pražském hradě byla vztyčena československá vlajka a stráž tam zaujaly sokolské hlídky.
  31. října 1918 - Na Pražský hrad dorazila komise Národního výboru ve složení V. V. Štech a Z. Wirth, aby převzala od zámeckého hejtmana veškerý hradní inventář (odhadnutý na 20 milionů tehdejších korun) a soupis věcí zapůjčených do Vídně.
  roku 1928 - Na Pražský hrad byla přivedena pitná voda z Káraného.
  21. září 1937 - Smuteční průvod s rakví s prezidentem Osvoboditelem, vezenou na lafetě houfnice tažené třemi páry dělostřeleckých koní, opustil Pražský hrad, aby z pražského nádraží Františka Josefa vyjel do Lán pohřebním vlakem.
  16. března 1939 - Německá stráž spolu s německými studenty uvítala na Pražském hradě Adolfa Hitlera, který zde vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava.
  29. října 1941 - Heinrich Himmler v doprovodu Reinharda Heydricha při své návštěvě Prahy vykonal přehlídku čestné jednotky SS na Pražském hradě.
  8. května 1945 - Vládní vojsko definitivně obsadilo Pražský hrad a vztyčilo zde československou vlajku.
  1. března 1970 - Rozkazem ministra vnitra byla zřízena Hradní stráž ČSSR.
  1. ledna 1977 - Chotkovy sady přešly pod správu Pražského hradu (Správa Pražského hradu).
  1. května 1993 - K plnění úkolů spojených s poskytováním servisu Kanceláři prezidenta republiky byla zřízena Správa Pražského hradu, příspěvková organizace KPR.
  5. prosince 1997 - Na Jiřském náměstí na Pražském hradě se popáté rozsvítil vánoční strom.
  1. června 2001 - Správa Pražského hradu uspořádala první setkání Dětských přátel Pražského hradu.
  1. června 2011 - Po roční celkové rekonstrukci znovu zpřístupněna Zlatá ulička na Pražském hradě.
  5. března 2016 - Za přítomnosti pražského arcibiskupa Dominika Duky a prezidenta Miloše Zemana podepsali zástupci církve a Pražského hradu dohodu o vyrovnání majetku.

  Poznámka

  • Podle Guinessovi knihy rekordů je Pražský hrad největším historickým hradem na světě (72 800 m²)
  • kolem r. 925 - kníže Václav založil na staroslovanském hradišti rotundu
  • 1748-1751 - neznámým autorem pořízen plán Pražského hradu a části Hradčan
  • r. 1791 - na Pražském hradě byl korunován Leopold II.
  • 1810-1816 - díky pohostinnosti Františka I. zde našel útočiště Karel X.
  • r. 1836 - na Pražském hradě se uskutečnila poslední korunovace, a to Ferdinanda V.
  • r. 1847 – zasedal zde naposledy Stavovský sněm
  • r. 1918 - v areálu hradu byl prováděn intenzivní a pietní archeologický průzkum
  • r. 1920 - prvním archivářem nového archivu na Pražském hradě se stal Dr. Jan Morávek
  • 1920-1928 – v areálu hradu byl prováděn intenzivní a pietní archeologický průzkum
  • 50. léta 20. st. - Archiv Pražského hradu převzal fond zrušené Jednoty pro dostavbu katedrály s pozůstalostmi stavitelů
  • r. 1950 - I. Borkovský objevil pozůstatky kostela Panny Marie nedaleko západní brány
  • r. 1954 - vznikl Archiv Kanceláře prezidenta republiky
  • r. 1957 - Archiv Pražského hradu převzal péči o kapitulní archivní a historické knižní fondy
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku (+ České korunovační klenoty /1962/)
  • 1965-1967 - zhotovena kopie Svatováclavské koruny (SuPŠ v Turnově)
  • r. 1968 - kopie Svatováclavské koruny slavnostně předána prezidentu republiky Ludvíku Svobodovi
  • r. 1992 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví
  • r. 1996 - konala se výstava "Plečnik - architektura pro novou demokracii" na Pražském hradě

  Obrázky

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Národního divadla - foto ze 3. 4. 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od jihovýchodu - kresba: Petr Chotěbor

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   celkový pohled - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   letecký pohled - foto z 80. let 20. století

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Alšova nábřeží - foto z 2. 4. 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   plán areálu - kresba: Petr Chotěbor

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled ze Švermova mostu - foto z r. 2004

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   noční pohled (svítící srdce) z Platnéřské ulice - foto z r. 2002

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od paláce Kultury na Vyšehradě - foto ze 3. 4. 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled ze Smetanova nábřeží - foto ze 3. 4. 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   večerní pohled z Petřína - foto z 25. 5. 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Královského letohrádku - foto z poč. 21. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled do Zlaté uličky (A. Slavíček) - pohlednice z pol. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled do Zlaté uličky - foto ze září 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled do Zlaté uličky - foto ze září 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled Jiřskou ulicí - foto ze září 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled na Jízdárenský dvůr - foto ze září 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Strahova - pohlednice z 2. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Hradčanského náměstí - pohlednice z 2. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Petřína - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled ze Smetanova nábřeží - pohlednice kolem r. 1961 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Alšova nábřeží - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Čechova mostu - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Křižovnického náměstí - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Klárova - pohlednice kolem r. 1944 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Letné - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Valdštejnské ulice - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Valdštejnského paláce - pohlednice kolem r. 1927 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Belvedéru - pohlednice kolem r. 1927 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Belvedéru - pohlednice kolem r. 1916 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Petřína - pohlednice z r. 1945 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled do Zlaté uličky - pohlednice z 2. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled do Zlaté uličky - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Petřína - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z mostu Legií - foto z poč. 21. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Petřína - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Alšova nábřeží - foto kolem r. 2000

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   zimní pohled od Petřína - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled ze Smetanova nábřeží - pohlednice kolem r. 1962 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Novotného lávky - pohlednice kolem r. 1941 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Novotného lávky - pohlednice kolem r. 1918 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Karlova mostu - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   noční pohled od Smetanova nábřeží - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Alšova nábřeží - foto z r. 1997

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Rašínova nábřeží - foto z r. 1997

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Petřínské rozhledny - foto z r. 1997

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Petřína - pohlednice kolem r. 1916 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Petřína - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od Vltavy přes Karlův most - pohlednice z r. 1908 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   Nové zámecké schody s ohradní zdí Rajské zahrady - foto z 23. 10. 2007

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   letecký pohled na areál Pražského hradu - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   archeologický průzkum probíhající v Jiřské ul. - foto z 23. 10. 2008

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   archeologický průzkum probíhající v Jiřské ul. - foto z 23. 10. 2008

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled od stanice metra Vyšehrad - foto z 18. 4. 2009

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled na hrad v r. 1010 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled na hrad v r. 1210 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled na hrad v r. 1410 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled na hrad v r. 1510 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled na hrad v r. 1610 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled na hrad v r. 1810 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   zimní pohled z Hradčanského náměstí - foto z r. 2010 (encyklopedie Wikipedia)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   zimní pohled do Zlaté uličky - foto z r. 2010 (encyklopedie Wikipedia)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   zimní pohled do Zlaté uličky - foto z r. 2010 (encyklopedie Wikipedia)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled na hrad z ul. Chotkova - foto z 29. 3. 2010

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   plastika Lva (V. Makovský; 1964) na pylonu před severní bránou - foto z 23. 4. 2010

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled na areál hradu z Petřínské rozhledny - foto z 21. 7. 2011

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled na areál hradu z Vlašské ul. - foto z 28. 3. 2012

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   info plánek

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Valdštejnské ul. - pohlednice ze 40. let 20. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   Staré zámecké schody - pohlednice ze 40. let 20. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Karlova mostu - pohlednice z poč. 20. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled ze Smetanova nábřeží - pohlednice z 1. pol. 20. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   noční pohled z Dvořákova nábř. - pohlednice z 80. let 20. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Petřína (fotorytina, A. Jaroslav) - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled ze Smetanova nábř. (fotorytina, A. Rajsnov) - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z Karlova mostu - Novoroční přání ze 70 let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled z nám. Jana Palacha - pohlednice ze 70. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   noční pohled z nám. Jana Palacha - pohlednice ze 70. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   pohled na Pražský hrad - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 127

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu

   noční pohled na Pražský hrad od jihovýchodu - foto z 30. 12. 2020

Zobraziť na Mapy.cz

GPS: 50°5'26.138"N, 14°23'58.855"E

Hrad : Pražský hrad, areál hradu, Hradčany, , Česká republika. Hrad : Pražský hrad, areál hradu
Počet záznamov: 1  
Záznam „Hrad : Pražský hrad, areál hradu“ aktualizovaný:

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.