Počet záznamov: 1  

Hrad : Český Šternberk

 1. Iné názvySternberg ; Šternberk
  Typ pamiatky hrad
  Stav stojící památka
  Prístup regulovaný vstup
  Zaradenie Národní kulturní památka
  PopisHrad vznikl kolem roku 1240. V roce 1467 byl dobyt královským vojskem. Jeho obnova se uskutečnila až na přelomu 15. a 16. století ve stylu pozdní gotiky. V roce 1627 byl hrad vydrancován venkovským lidem. Po roce 1795 zde byly provedeny některé rušivé stavební zásahy. V letech 1904 - 05 proběhly na hradě rozsáhlé stavebně zajišťovací práce. V roce 1951 byla část hradu poškozena požárem, ale do roku 1960 byl opraven. Na skále nad Sázavou. Jižní předsunutá bašta, tzv. hladomorna, je součástí důmyslného opevňovacího systému.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Český Šternberk, čp. 1
  Okres
  Benešov
  Kraj
  Středočeský kraj
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C3
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Mapa hradů a zámků České republiky, 1993 . C5
  Na mape
  Edice KČT č. 40 - Benešovsko a dolní Posázaví

  Stavebný vývoj

  • r. 1242 - poprvé doložen raně gotický hrad
  • r. 1467 - dobyt královským vojskem Jiřího z Poděbrad a pobořen
  • přelom 15. a 16. st. - obnoven a opevněn pozdně goticky (mohutná předsunutá bašta s hladomornou)
  • r. 1627 - vydrancován venkovským lidem
  • 3. čtvrtina 17. st. - přestavěn raně barokně (interiéry honosně vyzdobeny italským štukatérem Carlem Brentanym)
  • 18. st. - na protějším břehu Sázavy vytvořen architektonický park
  • 2. čtvrtina 18. st. - rozšířen o tzv. dolní zámek
  • pol. 18. st. - rytířský sál propojen se sousední kaplí sv. Šebestiána
  • po r. 1795 - provedeny rušivé stavební zásahy
  • 19. st. - prolomen přízemní vchod do předsunuté jižní bašty
  • r. 1829 - kamenný most přes obranný příkop
  • 1904-1905 - rozsáhlé stavebně zajišťovací práce (interiéry upraveny k bydlení)
  • r. 1923 - novogotický portál kaple sv. Jiří doplněn raně gotickým tympanonem s postavou sedící Madony s Ježíškem
  • r. 1951 - část hradu poškozena požárem
  • do r. 1960 - následky požáru opraveny
  • r. 2008 - rekonstrukce hradního mostu

  Majiteľ

  • kolem r. 1240 ze Šternberka, Zdeslav
  • 1240 - 1717 Šternberkové (rod)
  • do r. 1467 - Zdeněk Konopišťský ze Sternberga
  • 1467 - 1479 - královský majetek
  • konec 15. st. - Petr Holický ze Sternberga
  • poč. 16. st. - Jan Holický ze Sternberga (syn Petra)
  • pol. 17. st. - Václav Jiří Holický ze Sternberga
  • do r. 1712 - Holičští ze Sternberga
  • od r. 1712 - Götzové
  • Roggendorfové
  • 2 . pol. 18. st. - Olbramovicové
  • do r. 1841 - Sternfeldové
  • 1841 - 1939 Šternberkové (rod)
  • od r. 1841 - hrabě Zdeněk Sternberg
  • poč. 19. st. - Kašpar Sternberg Šternberk, Kašpar Maria
  • od r. 1918 - Jiří a Kunhuta Sternbergovi
  • 1939 - 1945 - nucená německá správa
  • 1945 - 1948 Šternberkové (rod)
  • do r. 1948 - Jiří Sternberg
  • 1948 - 1992 - stát
  • 1992 - 2021 Sternberg, Zdeněk Filip Maria Jiří Ignatiu (Správa Šternberského majetku)
  • od r. 2021 - Filip Sternberg (Správa Šternberského majetku)

  Použitá literatúra

  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 38
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 77
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 68
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 31
  • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 150-152
  • kolektiv autorů; Rataje nad Sázavou; Hrad a zámek; 2001; s. 4
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 12
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 30-31 ; s. 294
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 14
  • kolektiv autorů; Středočeský kraj; Hrady a zámky; 2004
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 80-84
  • Sommer Petr; Sázavský klášter; 1996; s. 53
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 44

  Poznámka

  • Hradní knihovna čítá na 2500 svazků převážně z 19. a 20. st. a sbírka grafik obsahuje 545 listů.
  • r. 1949 - hrad znárodněn
  • 1949 - 1965 - dřívější majitel Jiří Sternberg se až do své smrti staral o hrad jako kastelán
  • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • poč. 90. let 20. st. - Zdeněk Šternberk požádal o vydání hradu
  • r. 1992 - v restituci hrad navrácen Zdeňkovi Šternberkovi

  Obrázky

  • Hrad : Český Šternberk

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1933 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Český Šternberk

   pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Hrad : Český Šternberk

   pohled na hrad - foto z r. 1990

  • Hrad : Český Šternberk

   pohled od jihovýchodu - foto z r. 1990

  • Hrad : Český Šternberk

   pohled na jižní válcovou věž - foto z r. 1990

  • Hrad : Český Šternberk

   předsunutá hranolová hláska - foto z r. 1990

  • Hrad : Český Šternberk

   pohled na hrad - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Český Šternberk

   pod hradem - foto z r. 1990

  • Hrad : Český Šternberk

   zbytky zdiva - foto z r. 1990

  • Hrad : Český Šternberk

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1943 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Český Šternberk

   pohled na hrad od východu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   pohled na hrad od severovýchodu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   pohled na hrad od severovýchodu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   přístupová cesta k hradu, pohled od jiho západu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   jižní předsunutá bašta, tzv. hladomorna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   jižní předsunutá bašta, tzv. hladomorna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   jižní předsunutá bašta, tzv. hladomorna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní most s jižní válcovou věží - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní most s jižní válcovou věží - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   jižní válcová věž, pohled z mostu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   pohled na hradní objekt - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní zdivo, pohled z hradu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní zdivo, pohled z hradu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   interiér jižní předsunuté bašty - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   interiér jižní předsunuté bašty - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   interiér jižní předsunuté bašty - pohled do hladomorny - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   interiér jižní předsunuté bašty - pohled do hladomorny - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   interiér jižní předsunuté bašty - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry, pohled do kaple - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - knihovna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - knihovna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - knihovna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - knihovna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   hradní interiéry - detail dveřního zámku - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk

   pohled na zámek - pohlednice z 1. tř. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Český Šternberk

   letecký pohled na hrad - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

Počet záznamov: 1  
Záznam „Hrad : Český Šternberk“ aktualizovaný:

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.